02-11-2022

Enhedslistens vælgermæssige fiasko.

Jeg kan ikke forestille mig andet end, at Enhedslistens dårlige valgresultat ved folketingsvalget 2022 må give anledning til en alvorlig selvransagelse.

I samtlige valgkredse, hvor Enhedslisten burde være gået frem, har den tabt stemmer.

/www.kmdvalg.dk/Main/

Samtidigt er de 3 partier, som politisk ligger tæt på Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Alternativet og Frie Grønne gået markant frem.

Enhedslisten blev stiftet i 1989 af en række organisationer og partier til venstre for Socialdemokratiet of Socialistisk Folkeparti.

Formålet var først og fremmest at komme det stemmespild til livs, som DKP, DKP-ml, KAP, Fælleskurs, SAP og Venstresocialisterne oplevede, når de hver for sig stillede til folketingsvalg.

Sidste gang et af de nævnte partier og organisationer opnåede valg var i 1987, hvor Preben Møller-Hansens Fælleskurs fik 4 mandater.

Ved folketingsvalget i 1988 opnåede ingen af partierne til venstre for Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti parlamentarisk repræsentation.

[Ved folketingsvalget i 1987 fik de partier, som senere indgik i Enhedslisten tilsammen 150.541 stemmer.

SAP: 1808; DKP: 28.974; Fælleskurs: 72.631; DKP ml: 987; Venstresocialisterne: 46.141.

Tilsammen lidt mere end 4 % af de afgivne stemmer (3.389.201).

www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20200&sid=valg1987

Ved folketingsvalget i 1988 (det sidste inden Enhedslistens skabelse) fik  

DKP: 27.439; Fælleskurs: 63.263: VS: 20.303 stemmer.

Tilsammen 111.005.

Ca. 1½ % af de afgivne stemmer (3.911.897)].

I de første mange år efter Enhedslistens dannelse gik det ikke meget bedre med listens parlamentariske repræsentation.

Ved folketingsvalgene 1990-2007 fik Enhedslisten ganske få procent af stemmerne - mellem 75.000 og 100.000.     

www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20199&sid=valg1988

[1990: 54.038.

sim.dk/media/14930/folketingsvalget-den-12-december-1990.pdf

1994: 104.701

valg.sim.dk/media/15959/folketingsvalget-den-21-september-1994.pdf

1998: 91.933

valg.sim.dk/media/15959/folketingsvalget-den-21-september-1994.pdf

2001: 82.685

sim.dk/media/15137/folketingsvalget-den-20-november-2001.pdf

2005: 114.123

valg.sim.dk/media/15962/folketingsvalget-den-8-februar-2005.pdf

2007: 74.942

sim.dk/media/15104/folketingsvalget-den-13-november-2007-uddybende-publikation.pdf].

Set i lyset af disse stemmetal er 5,16% ved Folketingsvalget 2022 ikke så dårligt endda. Men for Enhedslisten, som måler sin succes på antallet af mandater i Folketinget, er tilbagegangen katastrofal.   

Enhedslisten har lagt sig tæt op ad Mette Frederiksens socialdemokratiske regering - uden at få ret meget til gengæld. Det er ikke for meget sagt, at Enhedslisten næsten har fredet den socialdemokratiske.

Sikkert ud fra en forestilling om, at det er bedre at støtte et mindre onde, fremfor et større (en ’blå’ regering).

Men sådan kan man ikke føre politik. Vælgerne har åbenbart ikke kunne skelne Enhedslistens politik fra Socialistiske Folkepartis, Alternativets og Frie Grønnes. Begge partier er gået markant frem - formodentlig på Enhedslistens bekostning.

Enhedslisten bør på den baggrund tage sin politik op til grundig overvejelse og overveje om den skal være andet og mere end et til et klassesamarbejdende Socialdemokrati.

Enhedslistens halehængspolitik til en socialdemokratiske regering duer heller ikke i vælgerne øjne.