10-10-2022

Mette Frederiksens og Barbara Bertelsens gode makkerskab.

Det er offentligt kendt, at statsminister Mette Frederiksen og departementschef Barbara Bertelsen har udviklet et godt makkerskab.

Oprindelsen til dette makkerskab er derimod ikke kendt.

Men lad mig give et bud:

Muligheden opstod, da Mette Frederiksen i 2011 blev beskæftigelsesminister i Helle Thorning-Smidts socialdemokratiske regering.

www.ft.dk/da/folkestyret/regeringen/regeringer-siden-1953

Siden 2012 havde Barbara Bertelsen været vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, som lå under Finansministeriets resort.

denstoredanske.lex.dk/Barbara_BertelsenAC

Den daværende finansministeren hed Bjarne Corydon.

Muligheden for et nært samarbejde mellem beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og vicedirektøren i Moderniseringsstyrelsen Barbara Bertelsen opstod i foråret 2013, da overenskomstforhandlingerne for offentligt ansatte på det statslige og kommunale område skulle fornys.

Moderniseringsstyrelsen var forhandlingspart på arbejdsgiverside. Lønmodtagerorganisationerne var på det statslige område bl.a. Akademisk Centralorganisation (nu: Akademikerne) og på det kommunale område bl.a. Lærernes Centralorganisation, herunder Danmarks Lærerforening.

Finansminister Bjarne Corydon og formand for Kommunernes Landsforening (KL) Michael Ziegler var enige om, at de offentligt ansattes arbejdstidsregler skulle ændres.

Kravet om ændring af arbejdstidsreglerne var udarbejdet i Moderniseringsstyrelsen, som også skulle føre forhandlingerne med de statsansatte.

Kravet blev fremført med brask og bram - og var således ikke til forhandling.

Strategien fra arbejdsgiversiden var klar. Der var lagt op til konflikt.

At stå urokkelig fast på sit ultimative krav om ændring af arbejdstidsreglerne, uanset hvordan modparten reagerede.

Det lykkedes Moderniseringsstyrelsen at slå en sprække i sammenholdet på lønmodtagerside mellem undervisere på det gymnasiale niveau og folkeskolelærere.

Under formand Gorm Leschlys ledelse lod Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) sig spise af med kosmetiske ændringer på GL’s løntrinsskala.

En lidt højere begyndelsesløn og færre løntrin før slutniveau.

Dermed lod akademikerfagforeningerne folkeskolelærerne i stikken.

De stod nu alene i deres kamp mod forringede arbejdstidsregler. De kastede sig alene ud i en kamp mod de kommunale arbejdsgivere (KL).

Efter knap 4 ugers arbejdsnedlæggelse måtte de give fortabt.

faos.ku.dk/temasider/ok-forhandlinger/2021/fakta/Konflikter_og_indgreb_i_overenskomstforhandlingerne_i_den_offentlige_sektor.pdf

 

Moderniseringsstyrelsens strategi havde sejret - og lønmodtagersiden havde lidt nederlag.

Tilbage til makkerskabet mellem den daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og den daværende vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen Barbara Bertelsen.

Det skulle være mærkeligt, om ikke den daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen Barbara Bertelsen har været med i den statslige planlægning af Moderniseringsstyrelsens strategi for OK-2013.

Barbara Bertelsen fordi hun indtog en nøglepost som forhandlingspart på arbejdsgiverside.

Mette Frederiksen som beskæftigelsesminister skulle stå for at fremsætte et lovforslag i Folketinget om vedtagelse af et indgreb, hvis det blev nødvendigt.

Nu kom det ikke så langt, så vi får det aldrig at vide.

I 2013 viste beskæftigelsesminister Mette Frederiksen sig ikke bleg for at godtage en forhandlingsstrategi, som på forhånd udelukkede overenskomstforhandlinger om en drastisk ændring af offentligt ansattes underviseres arbejdstidsregler.

Det lover ikke godt for kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område.

Og det gør heller hendes løfter om flere penge til sygehusområdet (herunder højere løn til sygeplejepersonale) i valgkampen 2022 troværdige.