03-10-2022

Alex Vanoslaghs tilskud til dobbelt husførelse.

Man skulle ellers tro, at det for en liberalist som Liberal Alliances Alex Vanoslagh

var hans fornemste pligt at holde sin liberalistiske sti ren.

Men det har han ifølge dagbladet Information svært ved.

Dagbladet Information har i en række artikler forsøgt at kortlægge politikerens brug af tilskud til dobbelt husførelse, som han ifølge Folketingets vilkår for folketingsmedlemmer er berettiget til.

Folketingets hjemmeside kan man læse, at folketingsmedlemmer med fast bopæl vest for Storebælt kan søge om at få tilskud til dobbelt husførelse.

Hvert år stiller Folketinget 90 boliger til rådighed for medlemmer med fast bopæl vest for Storebælt.

Ved tildeling underskriver medlemmet en erklæring om at ville overholde en bestemmelse om, at vedkommende det meste af tiden stadig opholder sig på sin hjemmeadresse, sin folkeregisteradresse.

Ud over sit faste vederlag på kr. 59.852,83 om måneden, plus et såkaldt omkostningstillæg på kr. 5.482,87 om måneden kan medlemmer med bopæl vest for Storebælt søge om at få tildelt en bolig i Københavnsområdet (tættere på Christiansborg).

Folketinget stiller årligt 90 boliger til rådighed.

www.ft.dk/da/Medlemmer/Medlemmernes%20vilkaar

 

Ifølge dagbladet Informations oplysninger opholder Alex Vanoslagh kun sjældent i den lejlighed i Struer, hvor han har folkeregisteradresse.

Vanoslagh oplyser til Information, at han for nyligt er blevet skilt fra sit barns mor og bruger lejligheden i Struer, når han har samvær med sit barn.

Vanoslagh påberåber sig i øvrigt sin ukendskab til indholdet i den erklæring, som han underskrev, da han blev tildelt en lejlighed af Folketinget.

Vanoslagh er ikke blot et menigt medlem af Folketinget, men også formand for Liberal Alliance.

Man må gå ud fra, at Liberal Alliance er tilhænger af stram kontrol med brug af offentlige midler i det hele taget - og således også kontrol med folketingsmedlemmers brug af tilskud til dobbelt husførelse.

Det er derfor yderst ’uheldigt’, at formanden for Liberal Alliance måske har gjort sig skyld i misbrug af offentlige midler ved ikke at overholde Folketingets bestemmelser om ydelse af ’tilskud til dobbelt husførelse’.

Så meget desto mere uheldigt, da Liberal Alliance står overfor et valg, hvor LA er i fare for at ryge ud af Folketinget, da partiet måske ikke vil få stemmer nok til at krybe over spærregrænsen på 2 %.

Det må være ærgerligt for Alex Vanoslagh at dagbladet Information har ’rodet op’ i hans prekære boligsag.

Det kommende valg vil vise, om vælgerne straffer Liberal Alliance på grund af formandens lemfældige omgang med offentlige midler.

 Kilde:

www.information.dk/indland/2022/09/alex-vanopslagh-skrev-paa-regler-haevder-laest