26-09-2022

Redaktionel note om brug af billeder på min blog.

Siden juli 2017 har mange af mine indlæg på bloggen været ledsaget af billeder. som gerne skulle illustrere teksten.

Det har Copyright Agent nu sat en stopper for.

Copyright Agent hævder, at jeg som bruger af billeder fra nettet har krænket fotografernes ophavsret til deres billeder.

Der er vel en vis ræson i, at fotografer skal have ophavsret til deres billeder. Hvad skulle de ellers leve af?

Men skal almindelige (og i vis udstrækning uvidende brugere) straffes med krav om bøder for ”uretmæssig” brug af billeder fra nettet?

Det mener Copyright Agent helt åbenbart.

For jeg har nemlig modtaget et krav om betaling for ”uretmæssig” brug af billeder på min blog.

Det første krav modtog jeg i marts 2020.

Siden har jeg modtaget 2 yderligere krav om betaling af bøder på 3.500 kr. pr. billede.

Copyright Agent opfordrer mig nu til at slette alt billedmateriale, som der er ophavsret til.

Men hvordan finder en lægmand ud af hvilke billeder, der er belagt med ophavsret?

Det mest sikre er vel at slette (så godt som) alle billeder, hvis ikke jeg skal blive helt ruineret. 

Så for fremtiden vil mine indlæg ikke være ledsaget af billeder.