04-08-2022

Arvefølgen i Jyske Bank.

21. december 2021 kunne man på denne blog læse om Jyske Banks forgæves forsøg på at ville forynge sin bestyrelse med et yngre medlem.

En af de mest fornemme opgaver en bestyrelse i en virksomhed har, er at sikre arvefølgen i virksomheden

Gennemsnitsalderen i Jyske Banks direktion var efterhånden kravlet op over de 60 år og Jyske Bank fandt det påkrævet at supplere sig med et yngre medlem.

Direktionen fandt, at Lars Mørch var det oplagte valg.

Det var tilsyneladende ikke nogen hindring for direktionen i Jyske Bank, at Lars havde en problematisk fortid i Danske Bank.

Lars Mørch var fra 2012 til 2018 medlem af direktionen i Danske Bank.

I august 2018 sagde Lars Mørch sin stilling i Danske Bank op og var nu en fritstillet mand, som var fri på arbejdsmarkedet.

Allerede i december 2018 tog et medlem af Jyske Banks direktion kontakt til Lars Mørch - og det blev begyndelsen til en række samtaler mellem den nu arbejdsløse Lars Mørch og Jyske Bank.

 

Finanstilsynet spændte ben for Jyske Bank.  

I marts 2019 satte Finanstilsynet imidlertid en kæp i hjulet på Jyske Banks ønske.  

Lars Mørch var én af 9 direktører i Danske Bank, som af Finanstilsynet blev anklaget og dømt for at have handlet ”groft uagtsom” i sagen om hvidvask i bankens estiske filial.

Så skulle man tro, at der var sat en stopper for Jyske Banks ønske om at supplere sin direktion med Lars Mørch.

Men sådan fungerer den finansielle verden ikke. Fordi man en gang har gjort noget galt, er man ikke udelukket for livstid.

Foreløbigt erklærede Finanstilsynet Lars Mørch for ”not fit and proper” til at varetage bestyrelsesposter i danske banker.

Altså måtte Jyske Bank finde på den næstbedste løsning. De ansatte Lars Mørch i et lag under direktionen.

Lars Mørch har efter sin ansættelse vist sig at være et godt aktiv for Jyske Bank.

Han har således været primus motor i Jyske Banks opkøb af svenske Handelsbankens danske afdeling og optræder udadtil som bankens talsmand i Jyllands Posten.

Direktionen har således god grund til at være tilfreds med Lars Mørchs indsats for Jyske Bank.

Alligevel mener bestyrelsesformand Kurt Bligaard Pedersen ikke det er rimeligt, at Lars Mørch og banken skal gå i uvished om hvor længe, hvornår de kan forfremme ham som direktionsmedlem.

Kurt Bligaard udtaler 19. juli 2022 til Jyllands Posten:

Vi kan ikke få et formelt  svar på, hvornår han har udstået sin straf, og om det er en livstidsstraf eller tre måneder”.

Ifølge Kurt Bligaard Pedersen har Lars Mørch som medlem af direktionen i Danske Bank ikke gjort noget galt i hvidvasksagen fra Estland.

Bligaard forsætter:  

”… jeg kan ikke forestille mig, at man kan give folk en livstidsdom. Slet ikke når manden [Lars Mørch] ikke selv har gjort noget galt, men bare har været ansat det forkerte sted på det forkerte tidspunkt”.

Bligaard frifinder altså sin kommende kollega i Jyske Banks direktion for at have undladt at gribe ind over udbredt hvidvask for milliarder af kroner i Danske Filial i Estland.

Kurt Bligaard er stærkt utilfreds med, at Finanstilsynet offentliggør navnene på personer, som det i kraft af deres skyldige handlinger ikke finder egnet til at varetage bestyrelsesposter i danske banker.

Han kan dog glæde sig over, at både Finanstilsynet og politikerne på Christiansborg udtrykker forståelse for hans synspunkt og synes at være enig med ham.

Endnu en gang får bankerne altså deres vilje - og business is as usual.  

 

Kilde:

Kristoffer Brahm og Claus Iversen: Jyske Bank kritiserer tidsubestemte domme til bankdirektører. Nu vil politikerne ændre reglerne.

Jyllands Posten, 19. juli 2022.