17-02-2022

Hvorfor ikke demonstrere mod NATO og Putins militære omringning af Ukraine?

Lørdag 19. februar har Enhedslistens Internationale udvalg indkaldt til demonstration foran den amerikanske ambassade.

Splid i Enhedslisten om NATO-demonstration - Solidaritet

Medlemmer af listens folketingsgruppe og et flertal i listens forretningsudvalg slutter imidlertid ikke op om indkaldelsen til demonstrationen.

Hvorfor er det så svært for Enhedslistens ledende organer at komme med en klar udmelding?

Historisk har det ikke været svært for den ikke-stalinistiske og ikke-reformistiske venstrefløj at tage afstand både den amerikanske imperialisme og de stalinistiske bureaukrater i Moskva.

Tillad mig at komme med et historisk eksempel.

I august 1968 demonstrerede Socialistisk Folkeparti og Venstresocialisterne foran den sovjetiske ambassade på Østerbro i København.

Her talte Socialistisk Folkepartis Aksel Larsen og Venstresocialisternes Erik Sigsgaard, som begge protesterede mod Warzawapagt-landenes invasion.

Og det samtidigt med, at USA (støttet af den vestlige verden) førte en blodig krig i Sydøstasien (Indokina).

Den gang var der tilsyneladende ingen hindring for at gøre begge dele.

Hvad har ændret sig siden den gang?

Så vidt jeg er orienteret, er Enhedslisten stadig modstander af NATO-alliancen og dens krigsforberedelser.

Derfor burde Enhedslisten i sin helhed demonstrere både mod Putins militære manøvrer omkring Ukraine, som muligvis kan udmunde i en større eller mindre invasion og mod NATO’s oprustning.  

Det ene hindrer vel ikke det andet?

Har flertallet i Enhedslistens forretningsudvalg andre grunde end det valgte tidspunkt til ikke at bakke op en demonstration foran den amerikanske ambassade?

 

Kilder:

De sovjetiske tanks i Prag banede vejen for den danske venstrefløjs opgør med stalinismen | Information