22-11-2021

Enhedslistens svipser i Lejre kommune ved kommunalvalg 2021.

En for sent afleveret anmodning om valgforbund med liste A (Socialdemokratiet) og liste F (Socialistisk Folkeparti) betød, at Enhedslisten i Lejre kommune måtte nøjes med 1 mandat i den kommende kommunalbestyrelse.

Havde Enhedslisten afleveret sin anmodning til den kommunale valgbestyrelse i tide, ville listen have fået ikke 1, men 2 mandater.

Som det eneste af de 3 partier gik Enhedslisten frem med 441 flere stemmer end ved sidste kommunalvalg i 2017.

Enhedslistens fremgang var dog ikke nok til at sikre et flertal i den ny kommunalbestyrelse.

Valgforbundet ville have fået 12 mandater. Ikke nok til at danne flertal i en kommunalbestyrelse bestående af 25 medlemmer.

Det udeblevne valgforbund mellem de 3 partier betød, at Konservativt Folkeparti i stedet for 3 nu fik 4 mandater.

Enhedslisten manglede 173 stemmer for at få sit 2. mandat.

Som et kuriosum kan nævnes, at listens nr. 1 Ivan Mott ikke fik flest personlige stemmer (187), mens f.eks. listens nr. 4 Marie Reynolds fik 225 personlige stemmer.

Men da Enhedslistens kandidater er opstillet i prioriteret rækkefølge bliver det alligevel listens nr. 1 Ivan Mott, som får mandatet i kraft af listestemmerne.  

Uden valgforbundet manglede Enhedslisten 173 stemmer i at få sit 2. mandat, som i stedet gik til Konservativt Folkeparti, som fik 4 mandater i den ny kommunalbestyrelse.

Der kunne herefter dannes et flertal af Venstre (8), Konservativt Folkeparti (4) og Dansk Folkeparti (1).

Med et valgforbund bestående af A, F og Ø kunne der - i teorien - være dannet et alternativt flertal bestående af Socialdemokratiet (6), Det radikale Venstre (1), Socialistisk Folkeparti (4) og Enhedslisten (2).

Listeforbund binder imidlertid ikke de involverede parter til hinanden, da listeforbund er en ren valgteknisk foreteelse. Oprindeligt tænkt som en måde at samle de tiloversblevne stemmer op (undgå stemmespild).

Erfaringsmæssigt gavner valgforbund som regel de største af partierne i valgforbundet.

Men ved kommunalvalget i Lejre kommune 2021 ville Enhedslisten have nydt godt af et valgforbund med liste A og F.

Hvis Enhedslisten med 2 mandater skulle have gjort sig håb om at gøre sin indflydelse maksimalt gældende, ville det have krævet, at Det Radikale Venstre havde stillet sit ene mandat til rådighed for et flertal i Lejre kommune.

Med denne flertals-konstellation kunne Enhedslisten have gjort maksimalt brug af sine 2 mandater.

Nu må den finde sig at befinde sig i opposition de næste 4 år.

 

PS:

Sjællandske Nyheder har bedt 2 af hinanden uafhængige kilder - forhenværende kommunaldirektør Torben Gaardskjær og den lokale socialdemokrat Peter W. Rasmussen regne på partiernes valgresultat.

Begge bekræfter, at det forholder sig som ovenfor omtalt.       

 

Kilder:

For sent indleveret erklæring: Et andet flertal havde dannet sig - Politik - sn.dk - Sjællandske Nyheder

Personlige stemmetal nu justeret - KV21 - sn.dk - Sjællandske Nyheder

Kommunalvalg Lejre Kommune (kmdvalg.dk)