17-06-2021

Mette Frederiksen vil med garanti ikke give en undskyldning for grundlovsbruddet 22. juni 1941.

22. juni 1941 begik den daværende danske samarbejdsregering et eklatant brud på den danske Grundlov ved at internere 250 medlemmer af Danmarks Kommunistiske Parti (DKP) i Horserødlejren i Nordsjælland.

Samme dag brød den tyske rigskansler Adolf Hitler den ikke-angrebspagt, som Hitler-Tyskland i 1939 havde indgået med Sovjetunionens Josef Stalin og overfaldt USSR. 

Der var herefter givet grønt lys for den danske samarbejdsregering (under ledelse af socialdemokraten Vilhelm Buhl) til at arrestere og internere medlemmer af det DKP.

DKP’s medlemmer havde indtil da været forhindret i at øve modstand mod den tyske besættelsesmagt.

Den danske samarbejdsregering handlede hurtigt og arresterede langt flere medlemmer af DKP end den tyske besættelsesmagt fandt nødvendigt.

I dagbladet Information 17. juni 2021 påpeger Enhedslistens Pelle Dragsted med rette den daværende samarbejdsregerings eklatante grundlovsbrud og fremsætter et fromt ønske til statsminister Mette Frederiksen, om ikke hun på lige fod med sin undskyldning til Godhavnsdrengene vil fremkomme med en uforbeholden undskyldning til de efterkommerne til de 250 medlemmer af DKP, som måtte tilbringe adskillige år i fangenskab.

https://www.information.dk/debat/2021/06/interneringen-kommunisterne-verdenskrig-folkestyrets-stoerste-svigt

Først i Horserød-lejren, senere i Frøslev-lejren i Danmark.

150 medlemmer af DKP blev deporteret til den tyske koncentrationslejr Stutthof nær Danzig idet nuværende Polen.

Ikke alle kom tilbage i live.

Jeg støtter Pelle Dragsteds ønske om at mindes den danske samarbejdsregerings eklatante grundlovsbrud 22. juni 1941 til skræk og advarsel.

Derimod er det et fromt håb, at statsminister Mette Frederiksen pludselig skulle finde på at kritisere den socialdemokratisk ledede samarbejdspolitik (Thorvald Stauning og Vilhelm Buhl) under 2. verdenskrig.

Arbejderbevægelsens historie i det 20. århundrede viser, at Socialdemokratiet er parat til at bryde med de borgerlige frihedsrettigheder.

I årene umiddelbart efter 1. verdenskrig forsvarede det tyske Socialdemokrati den demokratiske Weimarrepublik og brugte den  borgerlige stats repressive magtorganer til at nedkæmpe spartakisternes (det senere tyske kommunistparti) væbnede opstand.

Da spartakisternes opstand var nedkæmpet etablerede det tyske Socialdemokrati sig som garant for den borgerlige stat.

I mellemkrigstiden stillede det tyske Socialdemokrati sig i spidsen for de nødlove, som i sidste instans var med til at undergrave og tilintetgøre den borgerlig-demokratiske Weimar-Republik.

Historisk set har Socialdemokratiet ikke været garant for den borgerlige stat og de borgerlige frihedsrettigheder.

Under Hitler-Tysklands besættelse af Danmark fra 1940-1945 førte ledende socialdemokrater (Thorvald Stauning og Vilhelm Buhl) en samarbejdsvenlig politik overfor den tyske besættelsesmagt.

Samarbejdspolitikken føjede sig efter besættelsesmagtens ønsker.

Da Hitler 22. juni 1941 brød ikke-angrebspagten med USSR og overfaldt USSR var det et naturligt led i den førte samarbejdspolitik, at medlemmer af DKP skulle arresteres og interneres.

De tyske nazister knuste den tyske arbejderbevægelse og internerede medlemmer af partier og fagforeninger i koncentrationslejre allerede fra 1933.

På baggrund heraf er der ikke megen ræson i at fremsætte anmodninger og ønsker om undskyldninger fra en dansk socialdemokratisk statsminister.

Socialdemokratiet maler et skønhedsmaleri af deres indsats under 2. verdenskrig - og ønsker ikke at rode op i historien om 2. verdenskrig.

Derfor vil man heller ikke se Mette Frederiksen invitere efterkommerne til de 250 internerede medlemmer af DKP op på Marienborg Slot og høre hende give dem en tårevædet og hjertevarm undskyldning.

Det er for naivt at tro det.

 

Kilder:

https://www.kriminalforsorgen.dk/steder/horseroed-faengsel/

https://www.kriminalforsorgen.dk/om-os/nyt-og-presse/nyheder/horseroed-en-broget-100-aarig/

https://www.2verdenskrig.dk/kz-lejre/horseroedlejren/

https://www.2verdenskrig.dk/kz-lejre/froeslevlejren/

http://www.xn--horserd-stutthofforeningen-0wc.dk/?page_id=75

https://www.tv2lorry.dk/gribskov/der-kommer-en-dag-og-i-dag-er-jeres-dag-godhavnsdrengene-far-undskyldning