16-06-2021

Støt de strejkende sygeplejersker.

Dansk Sygepleje Råd (DSR) har sendt 5000 af sine medlemmer ud i en næsten symbolsk strejke.

DSR’s top har set sig nødsaget til at sende 5000 af sine medlemmer ud i en strejke, som synes næsten håbløs - og som den ikke en gang gør sig håb vil lykkes.

Dette er udtryk for en grænseløs uansvarlighed fra en fagbureaukratiets top.

Skæmt af Corona-spøgelset har fagtoppen i DSR ladet sig skræmme til kun at stille yderst beskedne krav ved dette års overenskomstfornyelse.

Skønt de må være de nærmeste til at bevidne Corona-spøgelset har medlemmerne ikke ladet sig skræmme på samme måde.

To gang de har mod ledelsen anbefaling stemt nej. Først med et knebent flertal til en ny overenskomst (OK).

Dernæst nej til forligskvindens forslag om at sende lønkravet til behandling i en lønkommission.

Dermed tvang medlemmerne fagbureaukratiets top til at sende 5000 medlemmer i en af fagtoppen uønsket strejke.

DSR’s forkvinde Grete Christensen har intet gjort for at opmuntre sine strejkende medlemmer til at gennemføre strejken og stå dem bi.

På DSR’s hjemmeside kan man læse, hvordan medlemmerne skal forholde sig under strejken i forbindelse med ferie, barsel og sygeorlov.

Til sidst oplyses det, at DSR kun yder lån og støtte til strejkende, som er lock-outet af arbejdsgiverne.

Ikke et ord om støtte til de strejkende sygeplejersker! Hvad med en strejkestøttefond til de strejkende, som ikke får løn i strejkeperioden?

Da strejken er lovligt varslet, kan årsagen til den manglende støtte til de strejkende ikke begrundes i, at DSR vil blive dømt for ’organisationsansvar’.

Nu må de 5000 - uden forvisning om at blive kompenseret - strejke på hele foreningens vegne.

Pointen er følgende: Ikke bare strejker de 5000 sygeplejersker på alle sygeplejerskers vegne. De strejker faktisk på alle offentligt ansattes vegne. Om ikke andet i sundhedssektoren.

Corona lagde en dæmper på alle forhandlingerne om ny OK.

DSR’s halvhjertede støtte til sine strejkende medlemmer er et skoleeksempel på fagbureaukratiets svigt.

Fagbureaukraterne bruger kun modvilligt den styrke, som deres medlemmer besidder.

Hvis de vil varetage medlemmernes interesser må de sætte magt deres krav.

Det nytter ikke at henvise til alle mulige force majeure-situationer som f.eks. en verdensomspændende epidemi eller truende klimakatastrofer.

Et af målene på en universel velfærdsstat er en veludstyret offentlig sektor.

Et af målene på en god offentlig sektor er offentlige ydelser.

En væsentlig ydelse er et godt sundhedsvæsen.

En af forudsætningerne herfor er, at løn -og arbejdsvilkårene for de ansatte er blot nogenlunde anstændige og acceptable.

Det er de ikke på danske sygehuse i dag.

Det ønsker ikke mindst de ansatte sygeplejersker at gøre noget ved.

Derfor er sygeplejerskernes kamp for at forbedre deres løn -og ansættelsesvilkår ikke bare deres egen kamp, men har en langt mere vidtrækkende karakter.

Hele fagbevægelsen burde slutte om deres kamp i stedet for bare at lade dem i stikken.

Men som altid meler fagbureaukratierne deres egen kage og ønsker ikke at tage kampen op.

Som altid ønsker de blot at bevare deres egne magtpositioner.

For så vidt er der ikke noget nyt under solen.

Herfra skal der skal en kraftig opfordring til at yde sygeplejerskerne støtte.

Gerne i form af kontanter til en evt. strejkefond, når nu DSR ikke selv kan og vil.

 

Kilde:

https://dsr.dk/loen-og-arbejdsvilkaar/ok21/ok21-strejkeunderstoettelse