16-12-2020

Go green!

Go green synes at være den ny sort.

Alle synes at være grebet af vor tids guldgraver-feber.

Evangeliet lyder sådan:

We shape our own reality – we shape our own world. We control our future. We write our own stories. If we believe in something, we can make it. People must believe that real change is possible. The only thing that makes sense is making the world a better place”.

https://www.betterenergy.com/about-us/manifesto/

Citatet er fra energiselskabet Better Energys hjemmeside og sidste del af budskabet kunne være taget fra en sang af nu afdøde Michael Jackson.  

Dagbladet Jyllands Posten bragte søndag 13. december 2020 et slående eksempel på hvordan guldgraver-mentaliteten har grebet det store dele af befolkningen.

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE12600179/jeg-opfatter-det-som-et-forsoeg-paa-bestikkelse-en-pose-penge-saa-jeg-holder-min-kaeft/

Vor tids guldgravere findes også i landbruget.

Manden hedder John Brædder og er foruden at være ejer af et stykke frugtbar lollandsk muldjord i byen Grænge også borgmester i Guldborgsund kommune.

John Brædder er en foretagsom mand. Foruden sin post som borgmester i Guldborgsund vil han nu opgive af dyrke afgrøder på sin ejendom - og i stedet lade anlægge en solcellepark på sin jord.

Han har allieret sig med energiselskabet Better Energy, som er en ’upcoming’ virksomhed, hvis man skal tro det franske investeringsselskab Omnes, som i januar investerede 225 mio. kr. i Better Energy.

https://finans.dk/erhverv/ECE11889564/kapitalfond-skyder-trecifret-millionbeloeb-i-better-energy/?ctxref=ext

John Brædder fortæller til dagbladet Jyllands Posten, at det ikke længere er rentabelt at dyrke afgrøder (hverken byg eller roer) og at han hellere vil investere i en solcellepark på sin jord.

John Brædder er uddannet agrarøkonom og må have regnet på, om det kunne betale sig at ’go green’.

Som borgmester i en kommune, hvor han står i spidsen for Guldborgsundlisten har han gode forudsætninger for at gennemføre sin beslutning.

Brædder er en stemmesluger. Ved sidste kommunevalg sugede han så mange til sig, at der kun blev få stemmer tilbage til de andre partier.

Hans Guldborgsundliste fik 11 mandater, kun Dansk Folkeparti fulgte trop og fik 7 mandater i byrådet.

John Brædder fik alene 6.912 af listens 11.727 stemmer.

https://www.guldborgsund.dk/om-kommunen/tal-og-fakta

Brædder tegnede sig alene for 59 % af listens stemmer. Godt gået af Brædder.

Men borgmester Brædder glemte at tage misteltenen i ed. Flere af hans naboer synes ikke godt om hans planer om at omdanne sit landbrug til en solcellepark.

De synes, at den gode og frugtbare lollandske muldjord fortsat skal bruges til det, som den bedst egner sig til: dyrkning af afgrøder.

Desuden skæmmer synet af de mange solceller naboernes opfattelse af, hvordan landskabet bør se ud.

Anlæggelse af solcelleparker har været drøftet i udvalget for Teknik, Miljø og Erhvervsudvikling i Guldborgsund kommune.

På et udvalgsmøde 24. juni 2019, under pkt. 100 oplyser kommunens administrationen, at Guldborgsund kommune har fået henvendelser fra en række energiselskaber, som vil anlægge solcelleparker rundt om i kommunen - og at administrationen har bedt udvalget for Teknik, Miljø og Erhvervsudvikling om at udarbejde retningslinjer for anlæggelse af solcelleanlæg.

https://dagsordener.guldborgsund.dk/vis/#5a33b0e3-278a-4962-a66e-272a46c5fc8f&fritekst=solceller

Udvalgets vedtagne retningslinjer er temmelig uklare og formuleringerne begunstiger i allerhøjeste grad lodsejere og bygherre.

John Brædders naboer kan ikke bruge udvalgets retningslinjer til at sikre sig mod de gener, som de mener solcelleanlægget giver.

Det hedder f.eks. at det er op til den enkelte lodsejer selv at henvende sig til Guldborgsund kommune ”hvis vedkommende ønsker at etablere et solcelleanlæg. Det er ikke muligt for administrationen at vurdere, hvor behovet opstår for at etablere nye solcelleanlæg.”

Hvorfor er det ikke muligt for kommunen ”at vurdere, hvor i kommunen, der opstår   behov for nye solcelleanlæg”?

Ønsker Guldborgsund kommune ikke en overordnet planlægning af sin energiforsyning?

Er der overladt til den enkelte lodsejers og bygherres frie initiativ?

Heller ikke kravet om mindst 100 meters afstand til nærmeste beboelse opretholdes, ”hvis det ikke ønskes”. Af hvem må jeg spørge. Lodsejer og bygherre eller naboerne?

Området omkring solcelleanlægget skal indhegnes af et 1 meter højt hegn, som skal sikre området ”multifunktionelle anvendelse”.

Jeg spørger mig selv, hvorledes et 1 meter hegn og et flere tusinde kvadratmeters solcelleanlæg vil påvirke dyreliv og øvrige natur.

Dertil kommer, at solceller en masse ikke just virker forskønnende på landskabet.

Det mest bemærkelsesværdige er, at der overlades til bygherre (her Better Energy) ”at udarbejde lokalplan og kommuneplantillæg ud fra en skabelon leveret ag Guldborsund kommune”.

Det var lige godt satans? Udarbejder kommune ikke sine egne lokalplaner? Det kan vel ikke overlades til private bygherrer og entreprenører?

Borgmester Brædder sidder ikke i kommunens udvalg for Teknik, Miljø og Erhvervsudvikling - og kan vel som sådan ikke have haft en finger med i spillet.

Formand for udvalget er Peter Bing, som også er valgt på Guldborgsundlisten.

Men skurken i denne sag er slet ikke borgmester Brædder. Det er derimod  solcellefabrikanten Better Energy.

Better Energy er godt klar over, at solcelleanlæg kan genere naboer - og at de derfor formentlig vil klage over generne.

Ifølge dagbladet Jyllands Postens artikel har Better Energi henvendt sig til beboerne og tilbudt et plaster på såret.

Better Energy tilbyder utilfredse naboer i Grænge 75.000 danske kroner i godtgørelse for gener.

Beløbet skal kompensere et beregnet tab i værdi på naboernes ejendom og jord.

Investorerne derimod ser ingen grund til bekymring. De har stor tillid til selskabet og til solenergi, som de anser for en god investering de næste mange år.

https://finans.dk/erhverv/ECE11889564/kapitalfond-skyder-trecifret-millionbeloeb-i-better-energy/?ctxref=ext