15-06-2020

"Black Lives Matter" - and always has.

Måske synes nogen, at det burde være en selvfølge at anse sortes mennesker liv som lige så betydningsfulde som alle andres liv.

Men sådan er det langtfra. Derfor er det godt, at de mange protester har sat fokus på sorte menneskers liv.

Tillad mig et lille historisk tilbageblik. 

Black Lives Matter udspringer af århundreders kamp for sorte menneskers frihedskamp.

Hvis vi blot holder os til årene efter 2. verdenskrig kender de fleste borgerrettighedsaktivisten Martin Luther King.

Færre hvide europæere kender måske navne som Nation of Islams Eliah Muhammed og Malcolm X.

Jeg selv har et beskedent kendskab til The Black Panther Party (BPP).

I modsætning til Martin Luther Kings borgerrettighedsbevægelse og Nation of Islam ville BPP omstyrte det kapitalistiske USA.

De Sorte Pantere fandt inspiration til deres befrielseskamp i den 3. verdens befrielsesbevægelser.

Det amerikanske efterretningsvæsen FBI opfattede BPP som ”samfundsundergravende” og skulle som sådan nedkæmpes.

FBI bekæmpede alle ”samfundsundergravende” organisationer med programmet COINTEL.

Når det gjaldt BPP hed programmet ”Covert Action Program to Destroy the Black Panther Party”.

https://www.hsdl.org/?abstract&did=479831

Det lykkedes FBI at nedkæmpe og knuse BPP og i 1976 udkom en rapport om FBI’s aktive bekæmpelse og BPP.

Rapporten viste, at FBI havde brugt alle (ulovlige) midler for at bekæmpe BPP.

FBI brugte ikke bare efterretningstjenestens traditionelle midler: rumaflytning, telefonaflytning osv.

FBI infiltrerede BPP og sendte agenter ind i organisation, som skulle undergrave den.

FBI fabrikerede snesevis af falske breve, som skulle så splid mellem ledende medlemmer af BPP.

Det lykkedes FBI at skabe splid mellem to af organisationens ledere, som endte med at den ene af disse (Eldridge Cleaver) blev ekskluderet.

FBI’s mission lykkedes og BPP bukkede i start-1970’erne under for statsapparatets uhyrlige repression af organisationen.

Mit beskedne bidrag til sortes kamp for ligeberettigelse m.m. bestod i, at jeg i 1969 var en af de aktivister, som deltog i de arrangementer som Jørgen Dragsdahl var primus motor i.

Dragsdahl sad i partiet Venstresocialisternes Internationale Udvalg og varetog kontakten med BPP.

I foråret arrangerede Solidaritetskomiteen for BPP en række offentlige møder med det ledende medlem af BPP, Bobby Seale.

I august 1969 stod Bobby Seale anklaget for at have begået et mord - og Jørgen Dragsdahl overværede retsmødet i Oakland, Californien.

Da Seale trådte ind i retslokalet hilste Dragsdahl ham med Panternes brugte hilsen - en løftet arm med en knyttet næve.

Det takserede dommeren som ”foragt for retten” og tildelte Dragsdahl en bøde på 500 dollars og 5 dages fængsel.

Dagbladet Information spurgte en ekspeditionssekretær i det danske Udenrigsministerium, om ikke ministeriet burde foretage sig et eller andet, da Dragsdahl også blev udvist af USA.

Ekspeditionssekretæren så ikke nogen grund til, at nogle danske myndigheder burde foretage sig noget.

Han slog det nonchalant hen med, at Dragsdahl jo ikke have lidt ”mental skade”, da han blev idømt en bøde og fængselsstraf.

Og som han tilføjede: Det samme ville jo være sket i Sovjetunionen. Tag den Dragsdahl.

(Kilde. Dagbladet Information, 23. august 1969. Avisarkiv.)

I anledning af BPP’s 50 års jubilæum besøgte Dragsdahl organisationen og mødte 2 af grundlæggerne af BPP.

Bobby Seale, som nu mener, at brugen af skydevåben ikke er nødvendig for at forsvare sig mod ’strisserne’. Et kamera til at afsløre deres fremgangsmåder skulle være nok.

Partiet synes at have forkastet sin fejlagtige analyse af det amerikanske samfund som ”fascistisk” og sin ide om at ville udvikle en by-guerilla i USA.

Dragsdahl mødte også den Sorte Panter Elbert ”Big Man” Howard, som i 1969 holdt en tale om BPP på Roskilde Bibliotek.

https://www.dragsdahl.dk/A20161105.htm