05-03-2020

2 medarbejdere i F. L. Smidth involveret i korruptionssag i Tunis.

Danmark har gennem mange år stået øverst på den liste, som den internationale anti-korruptionsorganisation Transparency International hvert år laver over lande med korruption, hvor korruptionen er mindst.  

Ifølge Danmarks egne love og internationale konventioner (vedtaget af FN og OECD) er det hverken tilladt at give bestikkelse til andre - eller at tage imod bestikkelse fra andre (korruption).

Da den danske cementkoncern F.L. Smith i 2010 skulle lave en kontrakt med tunesiske Carthage Cement - om opførelse af en cementfabrik i Tunis - blev 2 af koncernens medarbejdere (ufrivilligt?) nødt til at indskrive to beløb i kontrakten - camoufleret som ”technical services” og ”technical assistance”.

Ingen vidste rigtigt hvad det dækkede over.

Beløbene på henholdsvis 2 og 28 mio. euro viste sig at skulle udbetales til den tunesiske virksomheds daværende 2 ejere - Lazhar Sta og Belhassen Trabelsi.

Sidstnævnte var - ikke helt tilfældigt - svoger til den tunesiske præsident Ben Ali.

 

En alvorlig hindring for F. L. Smiths handel med Carthage Cement.

Der kom imidlertid en lille mand i vejen for handlen mellem F. L. Smith og tunesiske Carthage Cement.

Den lille mand havde i desperation over sin arbejdsløshed slået sig gadehandel med grøntsager.

Da hans kunder imidlertid fattedes penge, gik hans forretning ikke så godt - og i fortvivlelse satte han ild til sig selv.

Hans selvantændelse satte brand i gaden - og i løbet af kort tid udviklede det sig til massiv modstand mod den siddende præsident Ben Ali og hans korrupte regime.

Ben Ali måtte i al hast flygte ud af landet - til Saudi-Arabien.

Ben Alis svoger Benhassen Trabelsi måtte også flygte - til Frankrig.

De ny magthavere var interesserede i at opføre cementfabrikken og opsagde derfor ikke kontrakten med F. L. Smith

De indsatte en ny ledelse, som fik til opgave at videreføre projektet i samarbejde med F.L. Smith og en tyrkisk underleverandør.

 

Mellemhandleren.

Det næste hindring i hele forløbet, opstår da p. g. a. en mellemhandler, som havde formidlet kontrakten mellem F. L. Smith og Carthage Cement.

Mellemhandleren Mongi Saadi var utilfreds med, at han kun skulle have  kommission af 251 mio. euro - og ikke af det fulde beløb på 280 mio. euro.

Altså 280 - fratrukket bestikkelsesbeløbet.   

Carthage Cement melder herefter sagen til de tunesiske myndigheder.

Så var Fanden løs i Laksegade for F. L. Smith.

Koncernen ønskede ikke, at det kom frem i offentligheden, at den havde betalt penge under bordet til en svoger af den afsatte præsident Ben Ali (Belhassen Trabelsi).

Nu var gode råd dyre. Skulle F. L. Smith annullere kontrakten og smide den papirkurven?

Eller skulle koncernen forsøge at få et forlig i stand med de nye ejere?

F. L. Smith valgte den sidste løsning, som imidlertid løb ud i sandet, da parterne ikke kunne blive enige.

Hvad der herefter er sket i sagen er noget uklart.

Så meget ligger fast, at en tunesisk domstol har idømt en direktør i det tyrkiske Prokon-Ekon selskab (som var underleverandør på projektet) og den ene af de 2 involverede F.L. Smith-medarbejdere (Hubert Suinat) 5 års fængsel.

De tunesiske myndigheder har dog ikke hidtil krævet ham udleveret fra Danmark.

I et interview med dagbladet Jyllands Posten 20. februar hævder vicedirektør i F. L. Smith Fleming Voetman, at koncernen har tilbudt Carthage Cement 2 mio. euro (?).

Voetman udtaler, at de to medarbejdere begik en alvorlig fejl, da de lod sig lokke, presse til at indskrive et beløb på 30 mio. euro i kontrakten - og skjule det som reelle poster på fakturaen.

Deres uheldige optræden har dog ikke fået konsekvenser for nogen af de to.

Tværtimod er den ene (Martin Strouhal) efterfølgende blevet forfremmet til vice-direktør.

Voetman lover bod og bedring i fremtiden. F. L. Smith har sendt alle medarbejdere på træning i kursus i virksomhedens ”code of conduct” (adfærdskodeks).  

Kun fremtiden kan vise, om bestikkelsesaffæren har givet anledning til ændret adfærd hos medarbejderne i den hæderkronede danske virksomhed.

Eller om Danmark skal træde et trin ned af rangstigen på listen over korruptionsplagede lande i verden.  

 

Kilder:

https://finans.dk/erhverv/ECE11950899/flsmidth-om-millioner-under-bordet-det-var-en-klokkeklar-fejl/

https://finans.dk/erhverv/ECE11958121/flsmidth-tav-om-afsloerende-advokatundersoegelse-under-korruptionssag/

https://finans.dk/?tags=tag%3Aorganisationer.jp.dk%2C2014%3ACarthage_Cement