13-01-2020

I Danmark skal det ikke være sjovt at være afvist flygtning.

Det er ikke ofte man hører klar tale fra politikere.

Men 8. januar 2020 var den socialdemokratiske justitsminister Nick Hækkerup en undtagelse, da han til Jyllands Posten sagde følgende:

Grundlæggende er regeringens opfattelse, at Ellebæk ikke er et rart sted at være, og det skal ikke være et rart sted at være. Det er folk som er frihedsberøvet, fordi de ikke vil medvirke til udsendelse af landet. De har fået deres sag grundigt behandlet af vores myndigheder. Man har konstateret, at de ikke må opholde sig i landet, og de vil så ikke selv medvirke til udsendelse. Det her er en måde at skubbe dem i ryggen på.”

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11861659/justitsministeren-ellebaek-skal-ikke-vaere-et-rart-sted/

Nej vel. Det skal ikke være sjovt at opholde sig i en dansk lejr for afviste asylansøgere.

Det er det heller ikke ifølge en rapport fra Europarådets Komité for Tortur, som har besøgt Udlændingecenter Ellebæk i Nordsjælland.

Her er ca. 200 afviste asylansøgere indkvarteret. Fælles for dem er, at de alle har fået afvist deres ansøgning om asyl i Danmark - og derfor forventer Udlændingestyrelsen, at de vender snuden mod deres hjemland, så snart det er muligt.

For mange af de afviste asylansøgere gælder dog, at de ikke umiddelbart kan vende tilbage til deres hjemland.

Det gælder f.eks. for flygtninge fra det krigsramte Syrien. Ud af landets 22 mio. indbyggere er mere end 6 mio. flygtet til andre lande (flest i nærområdet).

Næsten lige så mange er internt fordrevne på grund af krigen.

Danmark har kun taget imod en forsvindende lille del.

Justitsminister Hækkerup (Socialdemokratiet) står ikke alene med sin afvisende holdning til afviste asylansøgere. Også hans forgænger Inger Støjberg (Venstre) indtog en fjendtlig holdning til afviste asylansøgere.

På sin rundtur i Udlændingecenter Ellebæk konstaterede Europarådets Komité for Tortur flere graverende forhold i lejren, som administreres af Kriminalforsorgen.

Europarådet påtalte en række forhold som ikke var i orden - og måtte konstatere at forholdene i Udlændingecenter Ellebæk ikke levede op til gennemsnitsstandarden  for europæiske fængsler og asylcentre.

En forhenværende fængselsbetjent på Ellebæk, nuværende fællestillidsrepræsentant i Dansk Fængselsforbund kunne bekræfte, at der herskede en fjendtlig stemning mellem betjente og indsatte i Udlændingecenter Ellebæk.

På grund af de utilfredsstillende forhold på stedet kommer det ofte til korporligheder mellem de indsatte - og mellem indsatte og betjente.

Komitéens formand Hans Wolff som er professor i medicin og chefpsykiater ved fængselsvæsenet i Geneve, Schweiz forlanger svar på kritikpunkterne fra justitsminister Hækkerup inden for 3 måneder.

 

Ikke nemt at få asyl i Danmark.

Selv om man er flygtet fra krig i Syrien og er sluppet heldig fra flugten op gennem Europa, er det langt fra sikkert, at man kan få varigt ophold i Danmark.

Varigt ophold i Danmark forudsætter, at flygtningen indgiver en ansøgning om asyl til Udlændingestyrelsen, som undersøger bevæggrundene for asyl.

Udlændingestyrelsen er et rent embedsmandsorgan. Hvis denne afviser ansøgningen, kan asylansøger anmode om at få sin asylanmodning taget op til revision i Flygtningenævnet.

Her sidder en række embedsmænd (og kvinder) fra Udlændingestyrelsen og en række (forsvars)advokater (og indtil for nylig en repræsentant for Dansk Flygtningehjælp).

Flygtningenævnets afgørelser er offentligt tilgængelige og kan læses på nettet.

For at illustrere hvor svært det er at få sin ansøgning om asyl godkendt, har jeg læst Flygtningenævnets begrundelser på 3 afslåede ansøgninger fra syriske asylansøgere.

https://www.fln.dk/-/media/FLN/Koordinationsudvalg/Ref-af-moede-i-kudvalget-den-31-oktober.pdf?la=da&hash=BAA95B6DA17FBC420861A41F0FB89FA1F1D38D0E

https://www.fln.dk/-/media/FLN/Nyheder/Afg-1-nyhed-19122019.pdf?la=da&hash=6738915EABBDE97C82F321878C8D70344FE92F98

https://www.fln.dk/-/media/FLN/Nyheder/Afg-2-nyhed-19122019.pdf?la=da&hash=A7C747CEDE360DDF2ECE3839A4C8D48660E15913

Alle 3 syriske ansøgere har opholdt sig i længere tid i Danmark på en tidsbegrænset  opholdstilladelse og kan kun blive i Danmark, så længe krigen i Syrien forhindrer dem i at vende tilbage.

Så snart forholdene forandrer sig til det bedre i Bashar al-Assads Syrien, skal de vende tilbage (evt. med økonomisk støtte til at begynde en ny tilværelse).

Flygtningenævnets begrundelse for afslag består i, at alle 3 - på et eller andet tidspunkt - under deres ophold i Danmark er taget tilbage til Syrien for at besøge familie eller slægtninge.

Under deres hjemrejse og ophold i Syrien har de ifølge Flygtningenævnet ikke været udsat for fare af nogen art.   

Ingen har krummet et hår på deres hoveder. Altså kan det ikke være farligt for dem at rejse tilbage og blive i Syrien.

I sin begrundelse for afslag henviser Flygtningenævnet til oplysninger som Nævnet har indhentet, hvoraf det skulle fremgå, at Assad-regimet har skabt ro i området omkring hovedstaden Damaskus.

Og da alle 3 stammer fra området omkring Damaskus, kan de ifølge Flygtningenævnet roligt vende tilbage til Syrien.

Kun den danske Udlændingestyrelse og Flygtningenævnet er nået frem til den konklusion.

Syriske grupper, som løbende monitorerer krigen i Syrien er af en anden opfattelse.

https://www.syacd.org/wp-content/uploads/2019/11/Between-Hammer-and-Anvil.pdf

Det lyder usandsynligt, at området omkring Damaskus nu skulle være blevet en ’fredens oase’ midt i en morderisk borgerkrig mellem Bashar al-Assads regime og forskellige oprørsgrupper.

Og hvilken garanti har hjemvendte flygtninge for ikke at blive inddraget i Assads krig?

Den eneste acceptable begrundelse, som Flygtningenævnet accepterer, er hvis du er mand fra Syrien.

Som mand risikerer du med sikkerhed at blive indkaldt til Assads militær - og blive sendt i krig mod oprørsgrupperne.

Hvis du er kvinde -  og tilmed - har begået den ”fadæse” at være rejst tilbage til dit hjemland Syrien for at besøge din familie og slægtninge, kan du ikke få asyl i Danmark.