05-11-2019

Gaza-striben - øje for øje, tand for tand?

Gaza-striben lever ca. 1,5 millioner palæstinensere på et areal på størrelse med den danske ø Langeland i det sydfynske øhav.

Siden krigen i 1967 mellem Israel og en række arabiske lande har staten Israel holdt Gaza-striben besat.

De to krigsførende parter kunne efter krigen ikke blive enige om tolkningen af den resolution (242), som blev vedtaget af et flertal i de Forenede Nationer.

Lørdag 2. november 2019 viste DR et program om konflikten i Gaza-striben mellem den israelske besættelsesmagt og den palæstinensiske befolkning: ”Ekstrem hverdag: Civile i Gaza”.

Programmets vært Tod Sampson undersøgte, hvordan det påvirkede civile palæstinensere at blive beskudt af israelske snigskytter fra pansrede mandskabsvogne på den israelske side af grænsehegnet.

De israelske snigskytter beskyder palæstinensere som demonstrerer mod besættelsen tæt på grænsehegnet.

Det israelske forsvar hævder, at det er tilbageholdende med ”kun” at skyde efter demonstranternes ben.  

Siden 2007 har staten Israel blokeret for samhandel med Gaza-striben.

Israel har i flere omgange bombet Gaza-striben og ødelagt vigtig infrastruktur som elforsyning, veje, havne og sygehuse/lægeklinikker.  

Gaza mangler derfor også lægeudstyr og medicin til behandling af de mange tilskadekomne.

Organisationen Læger uden Grænser gør en stor indsats for at redde de mange tilskadekomnes liv.   

Men ikke alle står til at redde, når israelske snigskytter ikke blot sigter efter benene, men også affyrer dræbende skud mod andre mere vitale legemsdele som f.eks. brystet.

Programmet viser et offer for israelernes skydning, som dør af et skud i brystet.     

Vi overværer endvidere, at et af skudofrene må have sit underben amputeret, da der er gået koldbrand i underbenet.    

Den palæstinensiske læge Adnan Bursh forklarer, at israelernes dum-dum-kugler laver et forholdsvis lille skudhul ved indtrængning, men eksploderer efter at være trængt ind og ødelægger blodkar, nerver og knogler.

Udgangshullet er ca. 20 gange større end indgangshullet.

På grund af den israelske blokade råder Gaza-striben ikke over tilstrækkeligt med medicinudstyr som f.eks. antibiotika, som kan bekæmpe bakteriedannelse ved sår. Lægerne er derfor ofte nødt til at amputere hele eller dele af lemmer.

Tod Sampson bider mærke i de mange demonstranter, som humper rundt på krykker som følge af skudsår i benene.

Blokaden har gjort Gaza-stribens indbyggere fattige og arbejdsløse. 80 % af befolkningen er fattig; 60 % er arbejdsløse.

Gennemsnitsindkomsten er på 1.500 dollars om året. Ca. halvdelen af indbyggere er under 18 år.

 

Hadet til Israel er indprentet hos unge palæstinensere.

Tod Sampson spørger en flok palæstinensiske drenge om deres forhold til Israel og israelere.

De palæstinensiske drenge kan ikke forestille sig at ville lege med israelske børn.

De har allerede udpeget Israel som deres fjende, som de ønsker at bekæmpe for enhver pris.

Tod Sampson ser dem allerede som fremtidens martyrer i kampen mod den israelske besættelsesmagt.

Hadet er indprentet i deres unge hjerter og hævnfølelsen udtalt.

Tod Sampson får et indblik i den muslimske begravelseskultur, da han overværer en jordfæstelse af en martyr, som er faldet i kampen mod den israelske besættelsesmagt.

Mændene følger kisten til graven og lader sig ophidse af martyrens død. Moderen til den afdøde unge far til 2 sørger i stilhed over sin mistede søn.

Både mænd og kvinder synes at forsone sig med, at det er krigens vilkår.

 

Væbnet kamp mod den israelske stat.  

Al Qassam-brigaderne (HAMAS) sender raketter ind over grænsehegnet til Israel.

Islamisk Jihads kommandogrupper foretager væbnede aktioner ind over grænsehegnet.

Vi ser Tod Sampson på mission med Islamisk Jihad i nærheden af grænsehegnet.

Han spørger en kommandant fra Islamisk Jihad, om ikke han vil anerkende Israels ret til at eksistere på samme måde som Palæstina.  

Jihadisten svarer klart nej. Der er kun én løsning: Israels udslettelse op oprettelse af en palæstinensisk stat.

Tod Sampson viste os konflikten fra en menneskelig synsvinkel uden at inddrage alle de stormagtspolitiske synsvinkler.

Programmet kunne udmærket være udgangspunkt for en mere generel diskussion om konfliktens karakter.

https://www.dr.dk/tv/se/ekstreme-praestationer/body-hack-s-3-eps1-4/ekstrem-hverdag-civile-i-gaza#!/