26-02-2019

Et tilbud man ikke siger nej til.

Direktør i Beskæftigelsesministeriets Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Inger Schaumburg fik et tilbud, som hun ikke kunne sige nej til.

Ministeriets departement-chef Jakob Jensen gav hende et tilbud, hvor hun kunne vælge mellem at sige sit job som direktør op - eller lade sig afskedige.

Hvilken begrundelse departement-chefen gav hende, ved vi ikke. Ingen af de 2 parter ønsker at udtale sig til offentligheden.

Parterne har formentlig indgået et forlig, hvor den fyrede direktør har forpligtet sig til tavshed om sin fyring - i årene fremover.

Det nødsager os til at gisne om departement-chefens begrundelse.

Departement-chefens fremgangsmåde ved fyringen var ikke helt i overensstemmelse med god offentlig forvaltningsskik.

Han gik ikke kommandovejen.

Jakob Jensen burde selvfølgelig have taget bestyrelsen for det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø med på råd.

Eller i det mindste have orienteret den. Som bestyrelse havde de trods alt et ord at skulle have sagt.

Men nej, Jakob Jensen tog sagen i egen hånd. Eller gjorde han?

Var han ikke snarere sendt i byen af sin chef, ministeren. Venstremanden Troels Lund-Poulsen?

Hvad gik der galt i Beskæftigelsesministeriet? En bizar sag.

Uberettiget fyring fristes man til at sige, når man har sat sig en smule ind i sagen.

Formelt handler sagen om en mindre fodfejl i Beskæftigelsesministeriets 2 underafdelinger - det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Arbejdstilsynet.

En forskningsenhed og en ’praktisk gris’.

Manglende samarbejde mellem forskerne og de ’praktiske grise’, som tager sig at tilsynet med arbejdsmiljøet.

Danmark kunne i mange år rose sig af høje standarder for arbejdsmiljø.

Når det handlede om arbejdsmiljø, gik danske myndigheder forrest i kampen for et renere arbejdsmiljø.

Folk på arbejdspladserne skulle ikke udsættes for ’møg, støj og skidt’.

Denne sag drejer sig tilsyneladende om manglende koordination mellem ministeriets forskellige dele.

Om manglende koordination mellem det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Arbejdstilsynet og Departementet.

På baggrund af en række videnskabelige undersøgelser af brug af det kræftfremkaldende stof krom 6 på arbejdspladser anbefalede en ekspertgruppe under Kommissionen i EU at nedbringe de tilladte værdier af krom 6 for personer, som kom i berøring med stoffet på deres arbejde.

Krom 6 bruges mest til at forkrome rustfrit stål.

De danske værdier lå allerede et godt stykke de værdier, som Kommissionen og Rådet nu anbefalede.

Kun i visse (slemme) tilfælde mente Rådet og Kommissionen, at det var nødvendigt at sænke værdierne af krom 6 til det højest tillade danske niveau på 0,001 mikrogram pr. kubikmeter.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L2398&qid=1536664361432&from=DA

Dette direktiv burde ikke have givet problemer i Beskæftigelsesministeriets NAF og Arbejdstilsyn.

Men det gjorde det åbenlyst - uvist af hvilken grund.

Nogen nølede tilsyneladende med at orientere andre i ministeriet.

I 2 redegørelser til ministeren 8. og 13. november 2018 opridser de 2 arbejdsmiljømyndigheder forløbet for ministeren.

Berlingske har gjort brug af sin adgang til aktindsigt i ministeriets interne skrivelser og har offentliggjort de 2 myndigheders redegørelse til ministeren.

Det fremgår ikke krystalklart, hvem der har nølet og med hvilken begrundelse. Havde nogen grund til at nøle og smøle med Kommissionens ny retningslinjer for omgangen med det kræftfremkaldende stof krom 6?

Summa summarum.

Sagen var kommet ud i det offentlige rum - og kunne muligvis udnyttes af beskæftigelsesministerens politiske modstandere.

Han måtte vise handlekraft - og bad derfor sin departement-chef Jakob Jensen om at tage affære.

Uden om den af ministeriet nedsatte bestyrelse for NAF indkaldte han med kort varsel direktør Inger Schaumburg til en personlig samtale - med bisidder.

Hun fik et tilbud, som hun ikke kunne sige nej til - og valgte at lade sig fyre.

Affæren bidrager ikke just til at øge tilliden til embedsmænd og politikere.     

 

Kilder:

https://www.berlingske.dk/samfund/kun-for-noerder-forstaa-beregningerne-bag-sagen-om-krom-6

https://www.berlingske.dk/samfund/direktor-stopper-efter-sag-om-kraeftfremkaldende-stof

https://drive.google.com/file/d/16zDTfL7EeNwTieQ5Sy4cWGpJr-Jai3NS/preview

https://drive.google.com/file/d/1zyKGv98fPaVkicbAKQQJ5eZvrC_J5NCo/preview

https://bm.dk/ministeriet/organisationen/

https://bm.dk/ministeriet/organisationen/vores-organisation/

https://amid.dk/tilsyn/detailtilsyn/konsekvenserne-af-et-detailtilsyn/

https://amid.dk/brancher/metal-og-maskiner/viden-om/fokusomraader-for-branchen-metal-og-maskiner/

https://www.jernindustri.dk/article/view/293456/ekspert_eu_forbyder_naeppe_krom_6

https://da.wikipedia.org/wiki/Krom