12-02-2019

Ferielovstyveriet.

Man skal høre meget før ørerne falder af, som siger man.  

Ikke desto mindre har en række partier i det danske Folketing (VLAK plus Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) vedtaget en ny ferielov, som træder i kraft 1. september 2020.

Samtidighed i optjening og afholdelse af ferie gør, at det bliver muligt for lønmodtagere at holde ferie i samme år, som de har optjent ret til ferie med feriepenge.

Partierne bag loven markedsfører dette som værende til fordel for lønmodtagerne.

Partierne bag loven ser med den ny lov kun problemer for samfundsøkonomien og for arbejdsgiverne.

Hvis lønmodtagerne vælger at afholde optjent ferie fra foregående år - og dertil lægger ferie optjent i overgangsåret, vil samfundsøkonomien og arbejdsgiverne ifølge partierne bag loven komme til at lide af likviditetsmangel.

file:///C:/Users/Palle%20Bo%20Nielsen/Downloads/aftaletekst-om-ny-ferielov.pdf

Hvis ikke lønmodtagerne vælger at afholde ferie for optjente feriepenge i samme år (fra 1. september 2020) ”kan arbejdsgiverne vælge at indbetale det beløb, der skal indefryses for den enkelte medarbejder til Lønmodtagerne Dyrtidsfond - eller beholde pengene som et lån forrentet med lønudviklingen”, skriver dagbladet Jyllands-Posten, 12. februar 2019.

https://jyllands-posten.dk/premium/erhverv/ECE11179414/ld-faar-ny-pengetank-paa-100-mia-kr/

Går arbejdsgiveren konkurs, vil lønmodtageren kunne hente pengene i Lønmodtagernes Garantifond.

Lønmodtagernes Dyrtidsfond investerer lønmodtagernes feriepenge, men administrationen af pengene skal ligge hos ATP (Arbejdernes Tillægs Pension).

Jyllands-Posten afslutter med at oplyse, at investeringer i Lønmodtagernes Dyrtidsfond ”skal outsources i et kommende EU-udbud”.

Arbejdsgiverne får altså valget mellem at sætte sine lønmodtageres feriepenge ind i Lønmodtagernes Dyrtidsfond - alternativt at sætte dem ind på sin egen konto som lønmodtagerens ufrivillige bidrag (lån) til arbejdsgiveren.

Beløbet på arbejdsgivernes konto vil ifølge Jyllands-Posten ovenikøbet blive reguleret med lønudviklingen.

Beløbet vil først komme til udbetaling idet øjeblik, lønmodtageren forlader virksomheden.

Magen til tyveri af lønmodtagernes feriepenge skal man lede længe efter.

Kundedirektør i Lønmodtagernes Dyrtidsfond Else Nyvang vurderer, at ”den ny fond vil få en balance på 100 mia. kr. og en levetid på 50 år”.

Loven begunstiger arbejdsgiverne - og forbedrer ikke lønmodtagernes ferieopsparing.

Hvis lønmodtagerne vil være sikre på at få deres optjente feriepenge udbetalt i overgangsåret (1. september 2019 til 31. august 2021), skal de altså afholde deres optjente ret til 10 ugers ferie inden for det ny optjeningsår.   

 

Faktaboks.

Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Midlerne i Lønmodtagernes Dyrtidsfond stammer fra de indefrosne dyrtidsportioner som skiftende regeringer i 1970’erne og 1980’erne ikke mente skulle komme til udbetaling til lønmodtagerne af frygt for stigende inflation.

Lønmodtagernes Garantifond.

Fond som træder til i tilfælde af en virksomheds konkurslukning med udbetaling af løn til lønmodtagere.  

Arbejdsmarkedets Tillægs Pension (ATP)   

ATP blev indført som en tillægspensionsordning på et tidspunkt, hvor arbejdsmarkedspensioner endnu ikke var indført.

Arbejdsmarkedets Feriefond.

Midlerne i Arbejdsmarkedets Feriefond stammer fra de feriepenge, som lønmodtagerne efter den gamle lov ikke fik udbetalt inden ferieårets udløb.

Midlerne til Arbejdsmarkedets Feriefond vil blive drastisk formindsket.

Penge fra Arbejdsmarkedets Feriefond er blevet brugt til sociale formål - og bl.a. brugt til opførelse af billige ferieboliger.