12-02-2019

Vores fælles pensionskasse ATP.

Et latterligt lille beløb på lønmodtagernes lønseddel har siden 1964 kunnet anes under betegnelsen ATP.

Sikkert ikke mange har hæftet sig ved dette latterligt lille beløb.

Arbejdernes Tillægspension blev indført som en tillægspensionsordning for lønmodtagere som den gang ikke havde mulighed for at have en arbejdsmarkedspension.

ATP har i løbet af de mange år vokset sig stor og stærk -og agerer nu som institutionel investor på kapitalmarkedet.

Pensionskassen har nu offentliggjort sit regnskab for 2018.

Hvad er så lønmodtagernes indbetalte pensionsopsparing gået til?

Pensionskassens ledelse har åbenbart ikke helt mistet tilliden til Danske Bank.

ATP har købt aktier i Danske Bank, så den nu ejer for 16,1 mio. kr. aktier i Danske Bank.

Ved årets begyndelse havde ATP aktier for 11,7 mio. kr.

Altså har ATP i 2018 købt aktier i Danske Bank for 4,4 mio. kr. og har nu en aktieandel på 1,2 %.

Det er dog for intet at regne mod A.P. Møller Mærsks andel på ca. 20 %.

Kursen på aktier i Danske Bank er imidlertid faldet i årets løb - og ATP har i alt tabt 2,6 mia. kr. - heraf en ikke helt lille del på aktier i Danske Bank.

ATP har et investeringsunderskud på 3,7 mia. kr.

https://finans.dk/finans2/ECE11174373/atp-har-koebt-flere-danske-bankaktier-forstaa-regnskabet-med-moerkeroede-tal-paa-to-minutter/

En anden institutionel investor pensionskassen PFA lader sig heller ikke skræmme af kursfaldet på aktier i Danske Bank.

PFA havde ved udgangen af 2018 investeret knap 5 mia. kr. i aktier i Danske Bank, viser pensionskassens årsrapport.

PFA følger en gammel læresætning inden handel med aktier: køb når kursen er i bund; sælg når kursen topper.

PFA har forøget sin andel af aktier i Danske Bank fra 1 % til 4,8 %. (plus 1 mia.kr).

Administrerende direktør Allan Polack udtaler:

Danske Banks forretningsmodel er meget stærk. Den har en international kaliber, så for mange danske erhvervskunder er den det eneste alternativ til amerikanske banker, når de danske virksomheder laver forretninger ude i verden, så jeg er overbevist om, at det er en god investering.”

https://finans.dk/investor/ECE11179287/efter-hvidvaskskandale-pensionsselskab-har-koebt-massivt-op-i-danske-bank/

Danske Banks hvidvaskning synes ikke at bekymre den administrerende direktør.

Hvis 2 så store pensionskasser som ATP og PFA sætter sine penge på aktiekøb i Danske Bank, kan vi småsparere vel også fæstne lid til bankens soliditet?

 

Kilde

https://da.wikipedia.org/wiki/Arbejdsmarkedets_Till%C3%A6gspension