06-02-2019

Hvorfor gå som katten om den varme grød?

Hvorfor ikke sige det lige ud?

De 3 militære interventioner i Kosovo, Afghanistan og Irak fandt sted på et ”ulovligt” grundlag.

De politikere, som gik ind for de militære interventioner havde ikke medhold i international ret.

Interventionen i Kosovo 1998 var kun godkendt i NATO - og ikke i FN.

Interventionen i Irak 2003 var hverken godkendt af FN eller NATO.

Lige siden har de ansvarlige (politikere) for interventionen forsøgt at undertrykke enhver uvildig undersøgelse af interventionerne.

Undersøgelser som heller ikke har berørt konsekvenserne af de blodige militære interventioner.

Ingen af de ansvarlige politikere ønsker at blive stillet til regnskab for, at et utal af helt uskyldige civile borgere blev ofre for deres militære interventioner.

https://www.iraqbodycount.org/

De har kun interesse i, at der kommer så lidt frem som muligt for den brede offentlighed.

Hvorfor nu det?

De ønsker ikke at fremstå og at blive fremstillet som de krigsforbrydere, som de er.

Det er en alvorlig beskyldning, men en beskyldning som holder vand.

Men det er en beskyldning, som de ikke vil være i stand til at tale sig ud af i en retssal.   

Problemet er, at en sådan domstol ikke bliver nedsat, førend der er tilstrækkeligt mange, som forlanger det.

Jeg melder mig som én, der forlanger det.

Der bør nedsættes en international forbryderdomstol med henblik på at stille de ansvarlige for de 3 militære interventioner til regnskab for deres krigsforbryderiske handlinger.

Kommissoriet for et sådant International Krigsforbryderdomstol (tribunal) skal være langt bredere end blot at undersøge beslutningsgrundlaget og de eventuelle motiver til militær intervention i Kosovo, Afghanistan og Irak.

Undersøgelsen skal også omfatte konsekvenserne af de (i strid med international lov) beslutninger, som har medført døden for hundredtusinder af uskyldige mennesker i Afghanistan og Irak.

Vi har endnu ikke set de sidste følger af konsekvenserne af de militære interventioner i Afghanistan 2001 og Irak 2003.

Et dansk krigstribunal bør stille de ansvarlige ministre til regnskab for deres skæbnesvangre beslutninger.

Følgende danske ministre bør stilles til ansvar for de militære interventioner i Kosovo og Afghanistan:

Statsminister Poul Nyrup Rasmussen, forsvarsminister Hans Hækkerup (afdød) og udenrigsminister Niels Helveg-Petersen (nu død).

Følgende ministre bør stilles til ansvar for de militære interventioner i Irak:

Statsminister Anders Fogh Rasmussen, udenrigsminister Per Stig Møller og forsvarsminister Søren Gade.

Et anklageskrift kunne (forsøgsvist) lyde som følger:

Følgende danske politikere

Forh. statsminister Poul Nyrup Rasmussen, forh. (nu afdøde) Hans Hækkerup, forh. udenrigsminister Niels Helveg-Petersen samt

Forh. statsminister Anders Fogh Rasmussen, forh. udenrigsminister Per Stig Møller og forh. forsvarsminister Søren

1. anklages primært for at have forvoldt utallige civile og militære personers død ved at have medvirket til og at have tilskyndet til den danske stats medvirken i de militære interventioner Kosovo 1998, Afghanistan 2001 og Irak 2003.

2. ovennævnte danske politikere anklages subsidiært for i deres medvirken til beslutningen om de ovenfor nævnte militære interventioner bevidst at have forholdt det danske Folketing oplysninger om beslutningsgrundlaget for disse.

3. ovennævnte danske politikere har desuden gjort sig skyldige i brud på den danske Grundlov ved ikke på forhånd at forelægge sin i beslutning om militære interventioner i Kosovo, Afghanistan og Irak for Folketingets Udenrigspolitiske Nævn, som krævet i Grundloven.

4. ovennævnte danske politikere bør derfor indklages for et tribunal, som udpeges af uvildige repræsentanter for det danske civilsamfund”.