03-02-2019

Gunstig fratrædelse for direktionsmedlem i Kommunernes Landsforening.

Danmarks 98 kommuner har sin egen interesseorganisation

Navnet Kommunernes Landsforening (KL) vækker formodentlig ikke genklang i ret manges ører.

KL kan vist bedst betegnes som en stor bureaukratisk mastodont, hvis imposante hovedbygning ligger i landets hovedstad.

KL finansieres af kontingenter, som medlemskommunerne indbetaler til foreningen.

Kommunernes indtægter fremkommer via den kommuneskat, som kommunen opkræver af sine borgere.

 

KL som interesseorganisation.

KL ledes af kommunernes borgmestre. 17 borgmestre udgør landsforeningens bestyrelse.

Socialdemokratiet er det parti, som har flest mandater i landets kommuner.

Partiet har derfor også flest medlemmer (8) af KL’s bestyrelse.  

Venstre har næstflest mandater i kommunerne og har 4 medlemmer i KL’s bestyrelse.

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har hvert 1 medlem af bestyrelsen.    

Borgmester i Aarhus socialdemokraten Jakob Bundsgaard er formand for KL og borgmester i Kalundborg Martin Damm, Venstre er næstformand.

Bestyrelsen udgør KL’s politiske ledelse.

Det er derfor også KL’s bestyrelse som udformer og godkender ansættelseskontrakter for medarbejdere i KL.

Den administrative ledelse i KL udgøres af en direktion bestående af 6 medlemmer med hvert sit ansvarsområde.

Indtil 31. januar 2019 hed et af disse direktionsmedlemmer Arne Eggert.

Eggert havde som sit ansvarsområde: børne -og dagtilbud, folkeskoler, uddannelsespolitik, digitalisering og velfærdspolitik.  

https://www.kl.dk/media/16063/justering-i-kls-organisation-december-2018.pdf

Arne Eggert fik som medlem af direktionen i KL en god løn.

Ifølge Jyllands Posten, 3. februar 2019 fik Arne Eggert indsat 113.902 kr. om måneden på sin konto.

Hans pension udgjorde 22.267 kr. pr. måned.  

(jf. Thomas Vibjerg: KL-direktør fyret for upassende adfærd - lønnen beholder han. Jyllands- Posten, 3. februar 2019).

KL valgte imidlertid at fyre sit direktionsmedlem Arne Eggert.

Jyllands-Posten citerer fra hans fratrædelse:

Arne Eggert fratræder sin stilling med 12 måneders varsel pr. 1. februar 2019 og fratræder ved udgangen af februar 2020. Med virkning fra 1. februar 2019 fritstilles Arne Eggert (…) I opsigelsesperioden modtager Eggert sædvanlig løn samt pension.”        

https://www.kl.dk/forsidenyheder/2019/februar/kl-opsiger-direktoer/

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11162829/kldirektoer-opsagt-efter-uacceptabel-adfaerd/

Hvori består hans brøde?

KL forklarer, at han ”efter ledelsens vurdering har haft en adfærd, som ikke er forenelig med en stilling som direktør i KL”.    

NB Økonomi beretter, at hans forseelse består i, at Eggert har sendt flere ”upassende e-mails til flere kvindelige medarbejdere”.

https://nb-okonomi.eu/2019/01/31/kl-fyrer-direktoer-paa-grund-af-upassende-beskeder-til-kvindelige-medarbejdere/

Arne Eggert er uddannet cand. scient. pol. fra Aarhus Universitet og kom til KL i 2016 fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, hvor han fra 2012 var ansat som kontorchef, afdelingschef og ministersekretær.

https://www.denoffentlige.dk/arne-eggert-bliver-direktoer

Eggert kommer sikkert ikke til at lide nogen nød med den gunstige fratrædelsesordning, som KL på borgernes vegne har givet sit forhenværende direktionsmedlem, men vil nok alligevel få svært ved at ryste sit dårlige ry af sig.

Jeg håber for Eggert, at han i sin jobsøgning og fortsatte karriere er mere heldig end jeg.

I 1988 blev jeg fyret fra en stilling som fuldmægtig i en anden interesseorganisation, Amtsrådsforeningen i Danmark (nu Danske Regioner).

Dog ikke for at have sendt upassende mails til mine kvindelige kollegaer.

Først i 2008 fik jeg igen fast ansættelse som underviser på et voksenuddannelsescenter.