31-01-2019

Morten Knudsen in memoriam (1926-2019).

Anledningen til, at Morten Knudsens og min vej krydsede hinanden var, at jeg i efteråret 1983 blev optaget på et efteruddannelseskursus for arbejdsløse medlemmer af Dansk MagisterforeningTeknologisk Institut hvor Morten Knudsen var direktør.

Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Magisterforening var enige om, at der burde gøres en ekstraordinær indsats for at nedbringe den høje akademikerarbejdsløshed.

Der blev afsat et beløb til afholdelse af en række kurser på Teknologisk Institut. Kurserne skulle sætte arbejdsløse akademikere i stand til at søge job andre steder end i den offentlige sektor.

Kurserne sigtede primært på mindre private virksomheder, som kunne have behov for akademisk arbejdskraft.  

Morten Knudsen var som direktør for Teknologisk Institut åben overfor initiativet og Teknologisk Institut stillede sin kapacitet til rådighed for afviklingen af efteruddannelseskurserne.

Afviklingen af kurserne blev overladt til Teknologisk Instituts afdeling for Uddannelse.

Denne afdeling blev ledet af Jens Carl Bonde, som var ingeniøruddannet.

Efter at mit kursus i ”Personaleudvikling og Medarbejderuddannelse” var slut i efteråret 1983 tilbød Jens Carl Bonde mig en 6 måneders ”projektansættelse” som medarbejder på afvikling af Teknologisk Instituts efteruddannelseskurser for arbejdsløse akademikere.

Det var i den forbindelse, at jeg kom i kontakt med direktør Morten Knudsen.

Morten Knudsen viste sig at være en særdeles large arbejdsgiver, da han tilbød mig ansættelse efter AC’s (Akademikernes Centralorganisation) overenskomst på en løntrin, som var højere end begyndelseslønnen.

Jeg fik tildelt mit eget kontor på ledelsesgangen på Teknologisk Institut - og blev budt velkommen som en hvilken som helst anden medarbejder på ledelsesgangen.

Jeg deltog således på lige fod med alle andre medarbejdere på ledelsesgangen i personalemøder.

Selv til ledelsesgangens årlige sommerudflugt blev jeg inviteret med.  

Jeg kendte som sagt ikke Morten Knudsen som privatperson, men lærte ham at kende som et yderst sympatisk menneske.

Han optog mig i sin kreds af nære medarbejdere:

Jens Carl Bonde, Jane Wichman, Jørgen Honoré m.fl.

Ære være hans minde.

 

Kilde

Dagbladet Information, 29. januar 2019. Dødsfald.