14-01-2019

Hvidovre - Nordens Dubai?

I Hvidovre kommune tænker man stort. Her tænker man på borgernes ve og vel.

Politikerne har vist, at de ikke er bange for at slå for stort brød op.

De har nemlig i samarbejde med gode samarbejdspartnere udtænkt en visionærplan for kommunens udvikling.

Den del af kommunens areal som kaldes Avedøre Holme (og som hviler på inddæmmet havbund) skal gøres til et ”Nordens paradis”.  

I 2035 vil Avedøre Holme ifølge Vision 2035 blive ”hovedstadens mest attraktive erhvervsområde for produktionsvirksomheder, der til fulde udnyttede potentialer den centrale beliggenhed i Greater Copenhagen giver. Avedøre Holme er et omdrejningspunkt for hele det nordlige Europa i sammenhæng med Københavns Lufthavn og de øvrige hovedfærdselsårer til Norden og Kontinentet.”

file:///C:/Users/Palle%20Bo%20Nielsen/Downloads/Avedre%20Holme%20Vision%22035_web.pdf

I et læserbrev til dagbladet Jyllandsposten lørdag 12. januar 2019 forklarer Hvidovres borgmester Helle Adelborg, hvorledes projektet er tænkt.

Kommunen vil nemlig melde sig som aftager af overskydende jord (?) og gevinsten for afleveringen af jorden skal bruges til at skabe 9 kunstige øer ud for Avedøre Holme.

De 9 kunstige øers centrale beliggenhed forventes at ville lokke en række forskellige virksomheder til - inden for forskellige brancher.

Den samlede regning for projektet anslår borgmesteren til 3 mia. kr. Borgmesteren forsikrer dagbladets læsere, at det visionære projekt ikke ”vil ligge Hvidovre kommunes borgere til last”.

Hun har således ikke lovet Hvidovres borgere, at de ikke vil komme til at betale en højere skat, men blot at det ”ikke vil komme til at ligge dem til last”.

Borgmesteren er godt klar over, at Hvidovre kommune ikke selv kan finansiere alle omkostninger ved projektet, men regner med, at der melder sig nogle interesserede investorer.  

Pension Danmark har allerede meldt sig som interesseret investor.

Hvis jeg et øjeblik skal tage kommunalbestyrelsens ambitiøse projekt alvorligt, så tillader jeg mig at sætte spørgsmålstegn ved projektets politiske troværdighed og økonomiske holdbarhed.

Kan det virkelig passe, at kommunalpolitikernes luftige vision om anlæggelse af 9 kunstige øer ikke vil komme til at belaste kommunens budgetter frem til 2035?

I mine ører lyder det helt urealistisk at skulle finansiere anlæggelsen af 9 kunstige øer med overskydende jord for 3 mia. kr.

Jeg forestiller mig det utal af lastvogne, som skal transportere de millioner af tons overskydende jord ud på Avedøre Holme.

Vision 2035 omtaler virksomheder inden for transport og logistik som én de brancher, som øerne skal rumme.

Hvilke trafikale problemer må dette ikke give området?

Det kan vist ikke afvikles med en enkelt ekstra af -og tilkørselsvej til motorvejen, som foreslået i Vision 2035.

 

Alternativt forslag.

Jeg vil komme med et alternativt til forslag til Hvidovres kommunalpolitikere, som er mindst lige visionært som Vision 2035 for Avedøre Holme.

Min vision for Hvidovre kommune er følgende:

Jeg bevarer tanken om at genbruge den overskydende jord fra omliggende infrastruktur-projekter.

Men jeg vil imidlertid ikke bruge jorden til opfyldning, men til at skabe et skisportsparadis, et ”Nordens Schweiz” i Hvidovre.

Brug de mange tons jord til at forme et skisportsterræn, som kan måle sig med skisportsstederne i Alperne.   

Titusinder af skisportsentusiaster vil strømme til ”Nordens Schweiz” og lægge en masse penge i Hvidovre kommunes kasse.

Mindst lige så mange penge, som kommunen vil få fra de 12.000 arbejdspladser, som er skitseret i Vision 2035.

Døm selv hvilke af de to forslag, der er det mest realistiske.