04-01-2019

Fætter BR skranter.

Fætter BR skranter.   

Kort før jul 2018 var Fætter BR tæt på at sætte træskoene.

Butikskæden er hårdt truet af kundernes ændrede forbrugsmønster.    

Faldende salg har gjort, at kædens bagmænd har besluttet at lukke adskillige af kædens forretninger.

Der en del nostalgi forbundet med BR legetøjsbutikkerne, som fik sin første butik i Roskilde i 1950.

Jeg husker specielt BR [Børge Rasmusen] Legetøj i Støden i Roskilde, hvor jeg voksede op i 1960’erne.

Virksomheden var i Gjørup-familiens eje. Far og to sønner.  

På et langt senere tidspunkt blev BR Legetøj opkøbt af en stor amerikansk legetøjskoncern Top Toy.

Endnu senere bliver Top Toy opkøbt af den svenske kapitalfond EQT. Og så går det for alvor galt.

Hvor man kan måske beskylde den familieejede virksomhed BR Legetøj for at lide af volumensyge, da den lod sig opkøbe af amerikanske Top Toy, kan man ikke andet end undre sig over, hvorfor den amerikanske legetøjskoncern Top Toy lod sig opsluge af en svensk kapitalfond EQT.

Kapitalfonde er djævelens værk.

De køber virksomheder til en fiktiv anskaffelsessum (vilkårlig værdiansættelse), som de selv bestemmer.

Derefter går de i banken og låner til det meste af den fiktive købesum (op til 80%) og ”investerer” de lånte penge i den opkøbte virksomhed.

Hvis ikke kapitalfondene har forregnet sig (som i dette tilfælde), vil de kunne tilbyde deres aktionærer (ofte pensionskasser) aktie-udbytter, som er langt større end andre investeringsobjekter.

Hvis ikke, er det bare ærgerligt - og virksomheden må gå fallit.

Hvem er vindere og tabere i dette kolossale hasardspil?

Er det de ansatte i Fætter BR, som mister deres job? Eller er det kunderne i butikkerne?

Er det de banker, som var så letsindige at låne EQT 1,7 mia.kr. på ’det glatte ansigt’- og som ikke kritisk granskede den af EQT fastsatte værdi af Top Toy?

Eller er det aktionærerne i kapitalfonden EQT?

De 3 banker står først på listen over kreditorer. Dernæst kommer alle leverandørerne til Fætter BR.

Sidst kommer kunderne.

Bankerne har endnu en gang dummet sig og lånt for mange penge ud på et for løst grundlag.

Til trods for Finanstilsynets mange advarsler, som de har siddet overhørig, fortsætter de deres uansvarlige udlånspolitik.

Det går ud over deres egen indtjening (forøgede nedskrivninger) og i sidste ende deres kunder.

Kapitalfonden EQT lider et minimalt tab. Aktionærerne må nøjes med et lidt mindre udbytte af den investering.

Kapitalfonden skrider blot videre til andre projekter.