31-10-2018

Holbæk Sportsby.

Holbæk er en by på Midtsjælland.

Byens kommunalbestyrelse består af 31 medlemmer.

Kommunalbestyrelsens flertal består at 9 socialdemokrater, 1 fra Socialistisk Folkeparti, 4 fra Dansk Folkeparti og 2 fra Enhedslisten.

Uden for oppositionens 15 mandater (Det radikale Venstre, Det konservative Folkeparti, Lokallisten, Liberal Alliance og Venstre).

Tilsyneladende har Holbæk ikke problemer med at få det kommunale budget til at hænge sammen.

Før det sidste kommunalvalg i november 2017 havde Holbæk kommune ikke mange penge i kassen.

Likviditeten pr. borger var meget lav.

I september 2018 kunne det lokale Dagbladet fortælle en helt anden historie:

”Anlægsopgaver udskudt
En af forklaringerne på, at likviditeten i Holbæk Kommune er forbedret, er, at der blev lavet en hård økonomisk opbremsning sidste år.

Her valgte det daværende byråd blandt andet at udskyde en lang række anlægsopgaver, og der blev lavet besparelser for at overholde budgettet. Det betød i sidste ende, at kommunen kom ud af 2017 med et bedre driftsresultat end forventet og en større kassebeholdning end oprindeligt budgetteret”. 

https://sn.dk/Holbaek/Holbaek-er-ikke-laengere-landets-fattigste/artikel/775407

https://holbaek.dk/politik/kommunalbestyrelsen/dagsordener-og-referater-kommunalbestyrelsen/

Efter en årrække med lavvande i kommunekassen har kommunen nu igen taget spenderbukserne på.

Samtlige idrætsfaciliteter i kommunen skal fornyes - og der skal opføres en helt ny Sportsby i byens udkant.    

Spørgsmålet var nu, hvordan en ”fattig” kommune som Holbæk skulle finansiere et sådant gigantisk projekt for en mellemstor købstad som Holbæk.

Kommunen kunne umuligt finansiere byggeriet med egne midler. Man måtte have hjælp ude fra.

 

Offentlig-privat partnerskab.  

Den valgte model blev et miks af offentlig og privat kapital.

Til formålet oprettede man en fond med en bestyrelse bestående af personer, som har en interesse i at opføre de mange ny idrætsfaciliteter.

Fondens bestyrelsesformand blev Morten C. Henriksen, som er ejer af og direktør i Entreprenør Morten C. Henriksen A/S - og som er hovedentreprenør på sportsbyen.

https://emch.dk/reference/holbaek-sportsby/

Manden som har tegnet de mange inden -og udendørs idrætsanlæg hedder Thomas Kullegaard - og har sit eget arkitektfirma Kullegaard A/S.

Thomas Kullegaard er en mand med mange gode og nyttige forbindelser til det lokale erhvervsliv.

Han er således bestyrelsesformand i Sparekassen Sjælland, som er økonomisk garant for Sportsbyen.

https://www.spks.dk/om_sparekassen/organisation/bestyrelsesmedlemmer#TK

På Holbæk kommunes hjemmeside gør kommunen meget ud at fortælle, at initiativet er udsprunget fra det lokale idrætsforeninger i Holbæk.

Således er 2 personer fra den hedengangne fodboldklub Nordvest FC også bestyrelsesmedlemmer i fonden Holbæk Sportsby.

Carsten Damgaard Jensen er tidligere elitechef i Nordvest FC - og er nu ansat som direktør i Holbæk Sportsby.

https://www.linkedin.com/in/carsten-damgaard-55a6394/?originalSubdomain=dk

Tommy Vestergaard Jensen er salgsdirektør i Brd. Dahl - og tidl. næstformand i amatørklubben Holbæk Bold -og Idrætsforening og med i eliteudvalget, der stod bag Nordvest FC.

https://www.linkedin.com/in/carsten-damgaard-55a6394/?originalSubdomain=dk

Sidste mand i fondens bestyrelse er den lokale advokat Klaus Elkjær Rasmussen, Advodan.

Klaus Elkjær Rasmussen oplyser på firmaets hjemmeside, at han har sit speciale i selskabsret.

https://www.advodan.dk/advodan-holbaek/medarbejdere/klaus-rasmussen-565/

Fonden består således af lokale notabiliteter, som er kendte ansigter i lokalsamfundet.

 

En sindrig finansieringsmodel.

På Holbæk kommunes hjemmeside præsenteres finansieringsmodellen for Holbæk Sportsby.

Kommunen anslår, at det samlede beløb for projektet vil udgøre 325 mio. kr.

Parterne har til formålet opfundet en sindrig konstruktion til finansiering af Sportsbyen.

Den kommunale del af finansieringen beløber sig til 130 mio. kr., som løbende afdrages i byggeperioden.

Den resterende del af projektet på 195 mio.kr. ”leases” af kommunen - og betales over de næste 22 år (frem til 2040).

Ved periodens slutning vil der restere et beløb på 95,2 mio. kr.

Man anslår de årlige driftsudgifter til 13,3 mio. kr. (i første udkast var de angivet til 9.7 mio. kr.)   

Kommunen gør opmærksom på, at de nuværende driftsudgifter til idrætsanlæg udgør 8,5 mio. kr.

Hvis de årlige driftsudgifter er 13,3 mio. kr. så vil Holbæk kommune skulle afholde i alt 295, 6 mio. kr. efter 22 år.

Lend-and lease-modellen har været anvendt af andre kommuner end Holbæk - og har ikke altid vist sig at være heldige.

Hvem husker ikke Peter Brixtoftes brug af modellen i Farum kommune.

Lad os ikke håbe, at det helt så galt i Holbæk kommune.

 

Kilder:

https://holbaek.dk/politik/planer-og-projekter/holbaek-sportsby/holbaek-sportsby-%C3%B8konomi/

https://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/politik/holbaek-sportsby-1/

http://www.holbaeksportsby.dk/fonden-holbaek-sportsby/

http://www.holbaeksportsby.dk/driftschefen-i-holbaek-sportsby-er-nu-pa-plads/

http://www.holbaeksportsby.dk/wp-content/uploads/2018/08/Presseinfo-Sportsbyens-Tr%C3%A6ningscenter.pdf

https://emch.dk/reference/holbaek-sportsby/