25-10-2018

Der er så dejligt ude på landet.

På mine cykelture går min tur ofte forbi Sonnerupgård ved Tølløse på Midtsjælland.

Det er idyllisk sted - og får én til at mindes salig Morten Korch og hans bøger - ikke mindst filmatiseringen af disse.

Man føler sig sat tilbage til de ”gode gamle” dage, hvor Danmark stadig var et landbrugsland - og bønder var et agtet folkefærd.

Men Danmark er for længst ophørt med at være et landbrugsland - og er blevet postindustrielt.

Ikke desto mindre eksister landbruget som erhverv stadig - og nægter stædigt at opgive ævred.

Sonnerupgård har gennem tiderne været i adskillige jorddrotters eje.

I dag ejes Sonnerupgård af Peter Kjær Knudsen og Birthe Israelsen, som købte ejendommen i 1996.

Vejen fra Soderup fører forbi det gamle voldsted omkring hovedbygningen og ind gennem godsets gårdsplads, som adskiller hovedbygningen fra de gamle avlsbygninger.

I dag bruges Sonnerupgård som hotel -og konferencecenter og centrets gæster parkerer sine biler omkring godsets bygninger.

Jeg sænker farten, fordi gæster erfaringsmæssigt godt kan finde på at fare i fuldt firspring over vejen, som fører tværs over gårdspladsen mod konferencelokalerne modsat hovedbygningen.      

Kjær Knudsen-familien valgte at genoptage godsets hotel -og konferencevirksomhed fra 1960’erne - og at drive landbrug på en række gårde i omegnen.

At dømme efter antallet af gårde i Kjær Knudsen-koncernen er det landbrugsdelen af godsets virksomhed, som bærer hotel -og konferencedelen.

Peter Kjær Knudsen har forstået fordelen ved stordrift - og har erhvervet sig en række gårde i omegnen, hvor han og hans to sønner driver svinefarme.

http://www.allindemaglegaard.dk/index.php?menu=24&tekst_id=16

Kilder i branchen oplyser, at hans svinebedrifter producerer 75.000 slagtesvin om året.

http://www.agrar-plus.dk/hyo/artikel/84970-en-vision-tre-sonner-fem-sogn-og-fem-afgroder

Ligeledes oplyser kilder i branchen, at Peter Kjær Knudsen ejer svinebedrifter i 6 forskellige lande.

Senest har hans selskab købt en svinebedrift i Halland, 90 km nord for Helsingborg.

https://landbrugsavisen.dk/svin/danskere-k%C3%B8ber-en-af-sveriges-st%C3%B8rste-svineg%C3%A5rde

Hvis andre svineproducenter har vist ikke at kunne stå distancen, har Peter Kjær Knudsen forstået at bevare sin konkurrenceevne.

Trods faldende priser på slagtesvin og stigende priser på svinefoder har Kjær Knudsen og hans to sønner formået at optimere deres svinedrift, så den stadig giver et klækkeligt overskud.

Hans ene søn har for nyligt investeret i supermoderne svinestalde med udluftning og temperaturregulering alt efter årstiden.

Peter Kjær Knudsen er en mand af få ord - og ytrer sig ikke gerne offentligt. Når og hvis han gør det, har det været som næstformand i landbrugsorganisationen Bæredygtigt Landbrug.

I andre sammenhænge er han påfaldende fåmælt.

 

En arbejdsulykke med dødelig udgang.  

Det gjaldt f.eks. da der oktober 2017 skete en arbejdsulykke på en Kjær Knudsen-familiens gårde.

En 34-ørig ukrainsk lastbilchauffør skulle tømme en kornsilo, læsse kornet over i sin lastbil - og transportere den omlæssede kornladning til en anden af familiens gårde.

Kornet i siloen var imidlertid begyndt at spire og han blev (formodentlig) af en eller anden bedt om at fjerne det spirende korn i siloen.

Uden nogen form for sikkerhed kravlede den ukrainske lastbilchauffør op i siloen og begyndte at skovle den spirende korn op.

Herved kom han til at lave huller i kornmassen, som ikke kunne bære hans egen vægt - og kornet begyndte at skride under ham.

Den uheldige chauffør endte med at blive levende begravet under kornmasserne.

Tilkaldt assistance forsøgte forgæves at bore huller i siloen for at lukke kornmasserne ud, men det lykkedes ikke at redde hans liv.

Ved arbejdsulykker skal Arbejdstilsynet undersøge omstændighederne omkring ulykken - og komme med en indstilling om skyld og straf.

Skønt den ukrainske chauffør ikke var medlem af en fagforening, trådte fagforeningen 3F ind i sagen - og forsøgte at udrede trådene i sagen.

Peter Kjær Knudsen var påfaldende modvillig til at udtale sig om dødsulykken på en familiens gårde.

Han benægtede i første omgang sit kendskab til den pågældendes ansættelsesforhold.

Han udtalte, at pågældende ikke var ansat af ham, men rekrutteret via et vikarbureau, som han i øvrigt ikke havde et nærmere kendskab til.

Forelagt den kendsgerning, at der var indgået et pengebeløb på en konto i Jyske Bank lydende på ukrainerens navn, indrømmede han dog, at beløbet var indbetalt af en sekretær på hans kontor.

Efter hans mening burde 3F og medierne blande sig uden om - og give Arbejdstilsynet ro til at undersøge dødsulykken.

https://fagbladet3f.dk/artikel/hvem-var-chefen

Man kan i denne sag vel nærmest betegne Peter Kjær Knudsen som pressesky - eller meget lidt interesseret i at opklare de nærmere omstændigheder omkring dødsulykken.

 

DRTV gav Kjær Knudsen-familien god mediedækning.

Langt bedre mediedækning fik Peter Kjær Knudsen-familien i DR2TV’s ”Virkelighedens arvinger” 22. oktober 2018.

https://www.dr.dk/tv/se/virkelighedens-arvinger/virkelighedens-arvinger-2/virkelighedens-arvinger-sonnerupgaard

Her fik seerne fortalt historien om arvefølgen på Sonnerupgård.

Mor Birthe, som stod for hotel -og konferencedelen, var gået ned med stress - og nu skulle familiens ældste søn overtage hotel -og konferencedelen på Sonnerupgård.

Temaet var generationsskiftet - og de problemer som er forbundet hermed.

DRTV skildrede Kjær Knudsen-familien som en traditionel landbofamilie.

Som eksempel på den ’selvstændige livsform’ med udfordringer og fordele i form af personlig frihed til selv at bestemme sit eget liv.

DRTV omtalte ikke Kjær Knudsen-familiens øvrige virksomhed som en storproducent af slagtesvin og opkøber af landejendomme i flere lande.

Peter Kjær Knudsen er patriarken i familien - og vogter nidkært over familiens domæne og gode ry.

DRTV lod os blive i forestillingen om det gode liv på landet - og gav os et rosenrødt portræt en landbofamilie.

Som ovenstående viser, er dette kun den halve sandhed.