23-10-2018

Gysser og gylle.

Elektrificering af togstrækningen mellem Lunderskov og Esbjerg i Sydvestjylland har fået en bizar udvikling.

En enkelt lille bro øst for Vejen er årsag til hele balladen.

For at kunne elektrificere togstrækningen Lunderskov-Esbjerg var det ifølge Banedanmark nødvendigt at bygge en ny bro med plads til kørestrøms ledningerne.

Vejen kommune så sin chance til at omlægge trafikken uden om Vejen ved at bygge en ny bro, som fører trafikken over jernbanen.

Dertil krævedes, at man eksproprierede noget jord fra en landbrugsejendom, som ejes af Danmarks største svineproducent Martin Lund Madsen.

Vejen kommune besluttede i samklang med Banedanmark at bruge en lov om elektrificering til at ekspropriere jorden.

En ekspropriationskommission nåede frem til, at dele af jorden på et af Martin Lund Madsens mange landbrugsejendomme skulle eksproprieres.

Martin Lund Madsen blev tilkendt en erstatning på 2 mio. kr., men stillede sig ikke tilfreds.

Han anlagde sag an mod Banedanmark og Vejen kommune for ulovlig ekspropriation.

I første omgang gik retten ham imod - og han tabte sagen såvel i byretten som i Vestre Landsret.

https://www.tvsyd.dk/artikel/det-er-lovligt-spaerre-omstridt-vej

Men den driftige svineproducent appellerede nu sagen til landets øverste domstol, Højesteret.

Her afgjorde et lille flertal på 3 dommere mod 2 sagen til fordel for den driftige svineproducent.

Vejen var ulovligt anlagt.

Vejen kommune (og Banedanmark) står imidlertid fast på at elektrificere togstrækningen - og at anlægge en ny omkørselsvej fra Askov uden om Vejen.

Konflikten mellem de to parter er således gået i hårdknude.

Den driftige svineproducent annoncerede nu på skilte på Skovgårdsvej, at han fra 22. oktober ville blokere vejen.
Mandag morgen kørte gravemaskiner halmballer og jord ud på vejen.

Politiet satte afspærringer op - og har efter Højesterets kendelse indtil videre ikke tænkt sig at foretage sig noget.

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/rasende-landmand-erklaerer-krig-mod-kommune-spaerrer-stor-vej-med-halmballer

 

Mandag aften bragte DRTV et portræt (Svinebonde) af landmandsfamilien Lund Madsen.

https://www.dr.dk/tv/se/indefra-med-anders-agger-3-saeson-2015/indefra-med-anders-agger-saeson-6/indefra-med-anders-agger-saeson-6-2

Seerne fulgte Anders Agger rundt i hælene på familien Lund Madsen på vej til advokat - og på besøg på slagteriet Danish Crown i Horsens.

Martin Lund Madsen har to sønner, som han gerne vil have skal være en del af hans firma MLM Group A/S.

Seerne var med på sidelinjen med familiens møde med revisor og advokat.

Anders Agger havde meget fokus på generationsskiftet i virksomheden - gav sig god til at tale med husets to halvvoksne sønner om generationsskiftet.

Hvad Agger ikke nævnte var, at Lund Madsen er Danmarks største svineproducent.

Kun antydningsvist fik seerne at vide, at Lund Madsen ejede adskillige gårde i Sydvestjylland.

 

Danmarks største svineproducent MLM Group A/S.  

Lund Madsen oprettede i 2007 selskabet Endrupholm - og har siden ved opkøb af svinegårde udbygget sin svineproduktion til at være Danmarks største (200.000 slagtesvin pr. år).

Hvad andre svineproducenter ikke har været i stand til, har Lund Madsens MLM Group A/S gjort.

Siden MLM Group A/S i 2014 købte 3 svinegårde af DPL Invest (ejet af Danish Agro og Dansk Landbrugs Grovvareselskab) har han skabt overskud i sine virksomheder.

2015: 4 mio. kr. 2016: 18 mio. kr. 2017: 23 mio. kr.

https://landbrugsavisen.dk/dpl-invest-s%C3%A6lger-tre-store-svineg%C3%A5rde

Martin Lund Madsen udnytter stordriftsfordelene ved at opkøbe flere og flere gårde i en tid, hvor andre svineproducenter har svært ved at overleve.  

Faldende priser på slagtesvin og stigende foderpriser gør konkurrencen hård og ubarmhjertig. Så det gælder om at optimere på alle parametre.

At det må gå Martin Lund Madsen økonomisk godt, tyder alt på.

Sommeren 2018 købte han for en ukendt pris det lille slot ”Lille Amalienborg” ved Grindsted.

Ejeren Bernhard Mortensen gik konkurs og satte slottet til salg. Anslået værdi 185 mio. kr.

https://www.avisen.dk/svinebaron-koeber-luksus-ejendom-til-185-millioner-k_496570.aspx

Svinebaronen er sikkert et hyggeligt menneske, således som han blev skildret i Anders Aggers udsendelse.

Men seerne bør ikke nøjes med et rosenrødt glansbillede af Danmarks største svineproducent.

Men også have præsenteret de hårde økonomiske facts bag facaden.

Anders Agger satte ikke spørgsmålstegn ved produktionen af konventionelle svin - og undlod f.eks. helt at komme ind på den udstrakte brug af medicin, som har ført til multiresistens hos svin og smittefare for mennesker.

Agger kunne have stillet mange kritiske spørgsmål til den konventionelle produktion af svin - og sammenholdt den med økologiske svin.

Aggers udsendelse var mere hyggelig underholdning end det som DR er forpligtet til - ’public service’.