17-10-2018

Brede Værk Museum lukker.

Industriens vugge.

Der er ikke for meget sagt, at Mølleåen i Nordsjælland historisk set var omdrejningspunktet for starten på dansk industri.

Med åens vand som drivkraft anlagdes Brede Kobber -og Messingværk, som i drift indtil 1831.

https://natmus.dk/museer-og-slotte/brede-vaerk/

Kobber -Messingværket afløstes senere af Brede Klædefabrik, hvor vandet fra Mølleåen blev brugt som drivkraft i fabrikkens fremstilling af klæde.

Brede Klædefabrik ophørte først med at producere tekstiler efter 2. verdenskrig.

Museet Brede Værk blev etableret af Nationalmuseet i anledning af ”industrikulturens år” i 2007.

Med hjælp fra private fonde blev etatsråd Peter van Hemerts (1734-1810) hovedbygning og 3 længer med fabriksboliger en del af Brede Værk for 37 mio. kr.    

https://politiken.dk/kultur/art4883938/Vrede-protester-mod-salg-af-fredede-huse-i-Brede

Siden da har Brede Værk fungeret som et arbejdende museum, hvor besøgende har kunnet studere en svunden industrikultur.

Brede Værk ligger ideelt til en historisk gåtur.

Begynd på Frilandsmuseet i Lyngby og fortsæt til Brede Værk

De 2 museers udstillinger kan beskues ved eget syn - og man får en perfekt introduktion til den historiske udvikling i Danmark.

Begge museer har udarbejdet pædagogisk undervisningsmateriale til skolebrug - og til brug for andre interesserede.

Men ak.

Nu vil Nationalmuseet nedlægge Brede Værk som museum.

Nationalmuseets direktør Rane Willerslev mener ikke, at museet har råd til at holde Brede Værk åbent for besøgende.

Museet har for få betalende besøgende. Kun lidt mere end 2.000 på et år.

Den stakkels museumsdirektør står ifølge eget udsagn overfor valget mellem at skære ned på antallet af medarbejdere - eller lukke udstillingen på Brede Værk.

Det er dybt beklageligt og et udtryk for åndeligt armod, udtaler Lyngby-Tårbæks socialdemokratiske borgmester Simon Pihl.

http://lyngby-taarbaek.lokalavisen.dk/nyheder/2018-10-16/-Brede-V%C3%A6rk-tvunget-til-lukning-Det-er-slut-med-udstillinger-i-Brede-3310119.html

Nationalmuseets bygningschef Ulrik Abild oplyser desuden, at museet har tænkt sig at skille sig af med de boliger, som hørte til Brede Klædefabrik.   

Ulrik Abild udtaler:

Udlejning af boliger er ikke en kerneforretning for Nationalmuseet og kommer aldrig til at være det. Oprindelig var boligerne ved Brede Værk tjenesteboliger for værkets ansatte, men i dag udlejes de på helt traditionelle betingelser, og det er en ret bureaukratisk ting med mange lovregler, man skal være opmærksom på. Det, må vi se i øjnene, at vi ikke har været i stand til. Der har været kørt flere boligsager derude. Det skal vi ikke bruge kræfter på, så det vil vi gerne ud af.”

https://politiken.dk/kultur/art4883938/Vrede-protester-mod-salg-af-fredede-huse-i-Brede

Ulrik Abild oplyser, at boligerne vil blive tilbudt de nuværende lejere som andelsboliger.

»Beboerne vil få tilbudt ejendommen som andelsboliger, og kan man ikke nå til enighed om det, kan de ende med at blive solgt til en investor. Det kan vi ikke sige noget om endnu,« siger han.  

Ikke nok med, at museet lukker sin afdeling i Brede. Men nu også vil sælge fabrikkens arbejderboliger til højstbydende.

Det kan man da vist ikke kalde at bevare kulturarven?

Først nedlægger man museet, dernæst sælger man inventaret.

Det, der i 2007 lød som indledningen til bevarelse af den industrielle kulturarv, er nu Øst for Storebælt reduceret til ruiner.  

Nu skal museumsgæster helt til Horsens for at opleve bevaret industrikultur.