10-10-2018

Venstrepopulisme - en fejlagtig politisk strategi.

En vis form for skræk og rædsel synes at have grebet den ”blødevenstrefløj i Europa.

Dagbladet Jyllands Posten bragte 9. oktober en kronik af professor Chantal Mouffe, hvori hun gør sig til talskvinde for, at venstrefløjen skal imødegå de mange højrepopulistiske bevægelser med skabelse af en Venstrepopulisme”.

Chantal Mouffe ræsonnerer på følgende vis:

De forhold som de [højrepopulistiske bevægelser] har sat på dagsordenen, skal man tage fat på ved at tilbyde dem en anden løsning, én der kan mobilisere fælles følelser i retning af lighed og social retfærdighed. Den eneste måde, hvorpå man kan forhindre, at højrepopulistiske partier opstår og gøre front mod dem som allerede eksisterer, er ved at konstruere et nyt ”folk”, som sætter en venstrepopulistisk bevægelse i gang, der er modtagelig for de mange demokratiske krav, og hvis mål er at give udtryk for dem i en progressiv retning.

For at kunne leve op til den udfordring, som den populistiske bevægelse udgør for demokratiets fremtid, er der behov for udvikling af venstrepopulisme. Dens mål børe være etablering af en kollektiv vilje, der skaber synergi mellem sociale bevægelsers mangfoldighed og politiske kræfter hvis mål er øget demokrati”.

Jyllands Posten bragte 4. oktober en kronik af Enhedslistens politisk ordfører Pernille Skipper, som tilsyneladende har taget Chantals Mouffes opfordring om at skabe et venstrepopulistisk narrativ til den huserende højre populisme.

Pernille Skipper skriver:

Dansk Folkepartis forsøg på at tage patent på danskheden og Danmark er et direkte opgør med holdningsfriheden og de lige rettigheder for alle. Det er i strid med demokratiets hjerte. Men deres løsagtige forhold til frihedsrettigheder, demokratiske grundprincipper og retsstatsprincipper er efter min mening alt andet end dansk. Det er på tide, at alle, der ønsker, at Danmark skal være et frit og lige samfund for alle, siger fra…”

… Jeg er vokset op med retten til at være sig selv. Med en stolthed af det fri Danmark…”

…”Jeg har nationalfølelse. Jeg elsker mit land.”

 

Efter min mening er ”venstrepopulisme” som svar på højrefløjens populisme en falliterklæring.  

”Venstrepopulisme” er opskriften på et sikkert politisk nederlag af historiske dimensioner for de dele af befolkningen, som venstrefløjen historisk set er forbundet med - arbejderklassen og de dermed forbundne samfundslag.

Venstrepopulister begår 2 helt fundamentale fejltagelser:

1. De forveksler de herskende klassers undertrykkelsesorgan, den borgerlige statsmagt med et neutralt våben, som venstrepopulister kan bruge efter forgodtbefindende.

Præcision:

Den borgerlige statsmagt er de herskende klassers undertrykkelsesinstrument - og er udelukkende skabt til at varetage deres klasseherredømme.

2.  Historien viser, at de herskende klassers foretrukne styreform kun er demokratisk, så længe den tjener deres klasseinteresser.

3. De herskende klasser har historisk set vist sig at være parate og villige til at afskaffe borgernes frihedsrettigheder, når de ikke længere tjente deres klasseinteresser.

4. Overlad det trygt til de herskende klasser og deres politiske demagoger at tale om ”folk” og ”nation” i deres forsøg på at manipulere med befolkningerne.

Hop ikke på den galej - og søg i stedet tilbage til arbejderbevægelsens historiske rødder med klassekamp og socialisme.

Alt andet vil være galimatias - og lig med at gå højrefløjens ærinde.

 

Kilder:

Pernille Skipper: Vi skal tage Danmark og Dannebrog tilbage. Jyllands Posten, 4. oktober 2018.

Chantal Mouffe: Nyttesløst at dæmonisere populisme. Jyllands Posten, 9. oktober 2018.