27-09-2018

Til Jeremy Corbyn: Drop afstemning om Brexit!

Valget af Jeremy Corbyn som formand for britiske Labour skabte hos   forhåbninger hos mange om et mere demokratisk og medlemsbaseret parti.

Labour havde i mange år været topstyret af partiets højrefløj med Tony Blair og brødrene Milliband.

Valget af Corbyn indvarslede for mange en ny æra i Labours historie.

Corbyn kom til magten i Labour ridende på en bølge af begejstring, som omfattede mange unge vælgere, som tilsluttede sig partiet.

Labour er et bredt favnende parti.  

Partiet appellerer både til den traditionelle britiske arbejderklasse og til store dele af middelklassen.

Med Corbyn som ny formand gjorde partiet et stort vælgermæssigt indhug i middelklassen.

Mange middelklassevælgere er tilhængere er tilhængere af britisk medlemskab af den Europæiske Union (EU).

Labours højrefløj har altid været svorne tilhænger af britisk medlemskab af EU.

Jeremy Corbyn og partiets venstrefløj har altid været skeptiske, hvis ikke ligefrem modstander af britiskmedlemskab af EU.

Denne modsætning mellem fløjene eksisterer stadig i Labour.

Et befolkningsflertals afvisning af britisk medlemskab af EU, har øjensynlig forstærket denne splittelse i partiet.

Jeremy Corbyn skal nu manøvrere mellem disse to modstridende holdninger.

Han skal som en forenende partiformand hold sammen på partiets to fløje og sine vælgeres to forskellige holdninger.

Problemet er kun virkeligt for de som mener, at medlemskab af EU er bedre end at England står uden for EU.

Problemet opstår først, hvis Corbyn giver indrømmelser til partiets parlamentariske højrefløj og til de mange ny middelklassevælgere (og andre) som er tilhængere af britisk medlemskab af EU.

Hvis Labour er et socialistisk parti, bør Corbyn og hans tilhængere ikke være i tvivl om, hvad de skal mene om EU.

EU er skabt på en ide om frihandel og markedsøkonomi. Derfor bør socialister afvise ethvert medlemskab.

Det vil ikke være muligt for England at forhandle sig til en eller anden ordning, som tilgodeser flertallet af britiske borgere.

EU er ikke skabt for at tilgodese den brede befolkning, men for at fremme kapitalens interesser.

EU bygger ikke på befolkningernes demokratiske deltagelse, men på   bureaukraters selvforvaltning.

EU’s mål er ikke at gavne de brede befolkningsmasser, men at tjene kapitalens interesser.    

EU er i bund og grund et liberalistisk foretagende, hvis målsætning er at skabe fri adgang for kapitalen til at hente arbejdskraft på tværs af medlemslandene.

Det ligger simpelthen ikke i EU’s natur at lade sig forvandle til noget socialistisk og demokratisk.  

Om så flertallet af medlemslandene havde socialdemokratiske regeringer og flertallet af medlemmerne i Europa-Parlamentet bestod af socialdemokrater, ville EU ikke blive spor socialistisk.

Så budskabet til medlemmerne i det britiske Labour er:

Drop ideen om at få en ny afstemning af britisk medlemskab af EU.

Koncentrer jer om at bekæmpe Theresa Mays konservative regering.   

Rejs krav om re-nationalisering af de mange virksomheder, som drives af private aktører - og styrk den offentlige service.

Som Momentum i Labour siger: et program for de mange og ikke for de få.

Alt andet er blot en afledningsmanøvre, som kun tjener de herskende klasser og som kolporteres af de borgerlige medier.

Danske medier har ikke vist den store forståelse for Labours Corbyn og hans bestræbelser på at puste nyt liv i et stivnet Labour.   

Selv ikke det på visse punkter progressive dagblad Information har svært ved at fatte Corbyns linedans mellem partiets to fløje.

Information har i sine artikler nu i årevis støttet partiets højrefløj.

Det kan undre, at et dagblad som Information, der i mange henseender ynder at posere som et progressivt dagblad støtter Labours højrefløj.

Skal vi tage det som et udtryk for dagbladets ideologiske forvirring?

 

Kilder:

https://www.information.dk/indland/2018/09/hele-salen-holdt-vejret-labour-endelig-enige?lst_frnt

https://peoplesmomentum.com/about/