25-09-2018

Apartheidregimets spion Craig Williamson slog ihjel.

Jyllands Posten bragte 23. og 25. september 2 artikler, som undersøger, hvad der blev af de bistandsmidler, som den danske stat sendte til modstandere af det hvide mindretalsstyre i Sydafrika.

En stor del af midlerne fra de nordiske lande blev kanaliseret via en organisation IEUF, International University Exchange Fund.

Formanden for IEUF var nu afdøde Lars-Gunnar Eriksson og næstformand var den endnu levende Craig Williamson.

Artiklerne dokumenterer, at Craig Williamson som agent infiltrerede IEUF.  

Artiklerne fremstiller IUEF’s formand Lars Gunnar Eriksson som offer for apartheidregimets vellykkede spionage.

Artiklerne bygger i høj grad på Craig Williamsons udsagn.

Craig Williamson er imidlertid ikke et sandhedsvidne, men er i allerhøjeste grad part i sagen.     

Artiklerne tegner et skævt billede af efterretningsagenten Craig Williamson og dennes agentvirksomhed.

Craig Williamson var ganske rigtigt en snu infiltrator, men han nøjedes ikke med at sende skriftlige rapporter til sine arbejdsgivere i Sikkerhedstjenesten.

Han veg heller ikke tilbage for at begå mord på apartheidregimets modstandere.

Lad mig forsøge at rette op på det billede, som Jyllands Posten tegner af agent Craig Williamson.

Det sydafrikanske apartheidregime var et hvidt mindretalsstyre, som brugte hele sit statslige undertrykkelsesapparat til at bekæmpe sine modstandere.

Modstanderne var organiseret i politiske organisationer som ANC, SAPC (South African Communist Party) og studenterorganisationen NUSAS (National Union of South African Students).

Craig Williamson valgte som ung værnepligtig af aftjene sin værnepligt i   politiet.

Han viste evner for indsamling af efterretninger og fik til opgave af infiltrere studenterorganisationen NUSAS.

Her steg han hurtigt til vejrs og blev næstformand.

Han kunne tage næste skridt i sin tilnærmelse til ANC (SACP).

Sikkerhedstjenesten vidste, at en stor del af hjælpen til apartheidmodstanderne blev kanaliseret via IUEF.  

Williamson fik kontakt til organisationens formand Lars-Gunnar Eriksson og serverede ham en løgnehistorie om, at han blev forfulgt af apartheidregimet.  

Eriksson fattede ikke mistanke til hans løgnehistorie om sin forfølgelse, men tilbød ham en stilling som kommunikationsmedarbejder i IUEF i Geneve.

Kort tid efter forfremmede Erikson ham til næstformand og spillet kunne begynde.     

Craig Williamson kunne nu bruge de næste par år til at udspionere alle organisationens kontakter i og uden for Sydafrika.

Han sendte en mængde rapporter hjem til sine arbejdsgivere i Pretoria.  

Men Craig Williamson lod det ikke blive ved rapporterne, men var klar til at udføre mere blodige opgaver.

Han viste sig i stand til at begå mord på modstandere af apartheid-regimet.

Han begik mindst 2 mord, som han aldrig er blevet straffet for.  

 

Mordet på Ruth First 1980.

Hans første offer var Ruth First (1925-1980).

Hun var en fremtrædende apartheidmodstander gennem hele sit liv.

Hun var datter af forældre, som havde grundlagt det Sydafrikanske Kommunistparti (CPSA).

I 1949 giftede Ruth sig med partiets senere generalsekretær Joe Slovo (Ismael Meer).

Apartheid-regimet opfattede CPSA og ANC som farlige modstandere, som skulle bekæmpes for enhver pris.

I 1950 forbød apartheid-regimet partiet og det måtte som SACP arbejde illegalt.

Partiets illegale medlemmer blev forfulgt, idømt langvarige fængselsstraffe og interneret i lejre.

Fra 1964 til 1977 befandt Slovo-familien sig i London, England.   

I 1974 måtte den portugisiske kolonimagt trække sig ud af sine kolonier i Afrika.

Angola, Mozambique og Guinea-Bissau blev overtaget af guerillabevægelser, som havde bekæmpet kolonimagten.

I 1977 fik Ruth First således tilbudt en akademisk stilling på universitetet i Maputo, Mozambique.

Det blev også endestationen på hendes flugt fra apartheidregimet.

 

I mellemtiden var agent Williamson i 1979 blevet afsløret som agent i IUEF.

Men dette forhindrede ikke Williamson i at fortsætte sit virke som efterretningsagent og spion for sikkerhedstjenesten.

Afsløringen bragte ikke bare Williamson i fare, men også Eriksson. Eriksson havde på egen oprettet konti i Lichtenstein, som skulle kanalisere midler til apartheid-modstanden.

Her havde Williamson en klemme på Eriksson.

Han truede nu Eriksson med at røbe de hemmelige konti i Lichtenstein.

Eriksson følte sig nu truet - og blev bange for konsekvenserne.

Williamson havde trængt ham op i et hjørne og tilbød nu Eriksson at fortsætte sit arbejde for IUEF - og samtidigt arbejde for apartheidregimet.

Eriksson hoppede ikke på limpinden, men udbad sig betænkningstid.

Han stak af til Stockholm og vendte ikke senere tilbage til tilbuddet.

Eriksson døde i 1990.

Williamson skaffede sig et falsk pas og rejste efter nogen tid tilbage til Sydafrika.

Williamson kunne nu genoptage sin spionvirksomhed for apartheidregimet.

Williamson kunne nu koncentrere sig om sit offer - Ruth First.

Han rejste til Maputo, hvor First boede og opsøgte hende på hendes bopæl, hvor han gav sig ud for at være en god ven af familien.

Han afleverede et brev adresseret til hendes mand, som imidlertid ikke var hjemme.

Da hun åbnede brevet sprang en bombe, som dræbte både hende og datteren.

Hendes søn overlevede.

Williamson viste, at han var villig til at begå mord.

 

Mordet på Jeanette Schoon (født Curtis).

Jeanette Schoon var i 1972 var en lige så fremtrædende apartheidmodstander som Ruth First.

Hun var blevet valgt som næstformand for NUSAS. Samme organisation som Williamson skulle stige til tops i.

Jeanette Schoon var en utrættelig forkæmper for sydafrikanske arbejdere.

Da hun fik 5 års forbud mod at beskæftige sig med politik, flygtede hun og hendes mand Marius Schoon til Botswana, hvor de fortsatte deres modstand mod apartheid.

I 1984 indhentede skæbnen Jeanette Schoon.  

26. juni 1984 afleverede agent Craig Williamson et brev på hendes adresse.

Brevet viste sig at indeholde en dræbende bombe.

Heller ikke hun overlevede.

Williamson havde for anden gang gjort sig til morder.  

 

Amnesti til Craig Williamson.

1994 brød apartheid-regimet sammen.  

I 1995 anlagde Marius Schoon sag an mod Craig Williamson for at have myrdet hans kone Ruth.

1998 anmodede Craig Williamson og hans medskyldige Jerry Raven om amnesti for Sandheds -og Forsoningskommissionen i Sydafrika.

7. februar 1999 døde Marius Schoon af lungekræft.

Han døde, uden at hans kones morder blev stillet til regnskab for mordet.    

2000 fik Craig Williamson og Jerry Raven amnesti - og slap således uden yderligere tiltale.

Moralen må være:  

I denne verden er der ikke plads til håbløst naive idealister som Lars- Gunnar Eriksson, som uhindret lod en efterretningsagent som Craig Williamson slippe ind i inderkredsen af apartheidmodstandere og underminere deres arbejde.

Der vil altid eksistere personer som Craig Williamson, der er parat til at begå de værste forbrydelser som mord på politiske modstandere.

Den kolde og kyniske morder vil altid være den naive idealist overlegen.

      

Kilder:

In November 1978 First took up a post as director of the research training programme at the Universidade Eduardo Mondlane in Maputo, Mozambique. There she continued to work for the downfall of the apartheid regime. She was assassinated by order of Craig Williamson, a major in the South African Police, on 17 August 1982, when she opened a letter bomb that had been sent to the university.[3]

https://www.geni.com/people/Ruth-First-Slovo/6000000009488631943

Marius moved the family to Angola as he felt it would be safer than living in Botswana. On 28 June 1984, a letter bomb was delivered to the Schoon home by Craig Williamson. Williamson posed as a family friend. The bomb was meant for Marius, however he was not home at the time, so it was open by Jeanette. The bomb killed Jeanette and her daughter Katryn, who was six years old, but Fritz, who was also in the kitchen escaped unharmed.

https://www.sahistory.org.za/people/jeanette-eva-schoon-nee-curtis

 

https://www.aluka.org/stable/10.5555/al.sff.document.nuun1974_30

http://www.sahistory.org.za/archive/international-university-exchange-fund-its-rise-and-demise-enuga-s-reddy-1

http://www.liberationafrica.se/intervstories/interviews/shubin/shubin.pdf

https://www.aftonbladet.se/nyheter/article10217589.ab

http://www.leopoldreport.com/LRsajt55.html

https://www.britannica.com/biography/Ruth-First

http://theconversation.com/craig-williamson-the-spy-who-came-in-for-apartheid-76030

https://www.sahistory.org.za/people/jeanette-eva-schoon-nee-curtis