24-09-2018

Økogrise.

Svinekødsproducenten Danish Crown annoncerede for nyligt, at de i et samarbejde med Sallings supermarkeder ville introducere salg af økologisk svinekød.

Jeg havde en mistanke om, at det nok bare varet smart salgstrick fra svineproducenternes side for at øge salget af svinekød i en periode med faldende priser på svin.  

Men jeg kunne ikke begrunde min mistanke nærmere.

Dagbladet Jyllands Posten bringer 24. september 2018 en historie om svineproducent Torben Kristensen, som siden 2016 har produceret økologiske svin.

I 1995 købte Torben, hans kone og far Kornum Østergård ved Løgstør.

I 1997 blev hans andelshaver i slagterikoncernen Tican, som han leverede konventionelle svin til.

Produktion og salg af konventionelle svin indbragte i 2017 Torben Kristensen et overskud før skat på 15 mio. kr.

Egenkapitalen i hans holdingselskab var 72 mio. kr.

I 2015 købte tyske Tönnies den danske slagterikoncern Tican og Torben Kristensen ophørte med at være andelshaver.

Den største konkurrent på markedet hedder Danish Crown, som Tönnies tog konkurrencen op med.

Tönnies så et marked for økologisk svinekød og tilbød nu Torben Kristensen en kontrakt på produktion af 18.000 svin om året fra efteråret 2017.

2. oktober 2017 leverede Torben Kristensen de første økologiske svin.

Økologiske svin gives et tillæg på 3 kr. kiloet [pris pr. svin ca. 225 kr.].

En uge senere meddelte Tican (nu købt af Tönnies) Torben Kristensen, at slagteriets tillæg for økologiske svin bortfaldt på grund af den ”voldsomme konkurrence på markedet”.

Torben Kristensen protesterede mod slagteriets ændring af kontraktvilkårene, da han mente, at han var garanteret leverancer af økologiske svin i mindst 2 år.

Parterne var ikke nået til en forståelse, da Landbrugsstyrelsens kontrollører uanmeldt troppede op på Torben Kristensens gård 5. maj 2018.

Torben Kristensen var på rejse i udlandet - og hans kone måtte stå til rådighed med svar under kontrollørernes uanmeldte besøg.

Efter Landbrugsstyrelsens kontrolbesøg ringede Torben Kristensen forgæves til den kontrollør, som havde foretaget kontrollen.

28. maj 2018 blev han af sin planteavlskonsulent gjort opmærksom på, at Landbrugsstyrelse havde nedlagt en salgsforbud mod Torben Kristensens svin.

Torben Kristensen havde undladt at taste sig ind på tast-selv-service hos Landbrugsstyrelsen - og kendte derfor ikke til Landbrugsstyrelsens afgørelse.

Og her er det, at min mistanke kommer ind i billedet.

Hvorledes bærer myndighederne (i dette tilfælde Landbrugsstyrelsen) sig ad med at kontrollere om de producerede svin rent faktisk også er økologiske?

Er det muligt for Landbrugsstyrelse at kontrollere og inspicere hver eneste producent af økologiske svin i Danmark?

Nej selvfølgelig ikke.

Styrelsen udtager i stedet nogle stikprøver.

Havde Landbrugsstyrelsen udvalgt Torben Kristensens svinefarm som stikprøve?

Øjensynligt ikke, skulle det vise sig.

Af senere fremkomne dokumenter fra Landbrugsstyrelsen fremgår det, at kontrollørerne ikke var tilfredse med hvad, de så på Torben Kristensens svinefarm.

Økologiske og konventionelle svin blev ikke holdt adskilt.

Stalde til økologiske svin var ikke anmeldt til Landbrugsstyrelsens registre.

Endvidere fandt kontrollørerne svin med kuperede haler, hvilket økologiske svin ikke bør have.

Kontrollørerne savnede logbøger og anden dokumentation.

De fandt forholdene uhygiejniske og der var ikke en tilstrækkelig mængde strøelse i staldene.

Torben Kristensen var ikke tilfreds med Landbrugsstyrelsens forbud mod salg af hans grise og hyrede en advokat.

Advokaten bad om aktindsigt.

Af sagens akter fremgik det, at Landbrugsstyrelsen havde aflagt Torben Kristense et uanmeldt kontrolbesøg.

Det fremgik ligeledes af sagens akter, at Landbrugsstyrelsen havde modtaget en anonym anmeldelse af Torben Kristensen pr. e-mail.

Efter en del tovtrækkeriviste det sig, at den anonyme e-mail var sendt af en person i … Tican.

Torben Kristensen har nu via sin advokat stævnet Landbrugsstyrelsen for at få kendt salgsforbuddet juridisk ugyldigt på grund af uregelmæssigheder i sagsbehandlingen.

Torben Kristensen mener, at Landbrugsstyrelsen blot kunne have testet hans svin for deres maveindhold for at se, om de havde fået GMO-modificeret foder.

His ikke ville det indikere, at det var økologiske svin.

Med Landbrugsstyrelsens salgsforbud opsagde Tican kontrakten med Torben Kristensen,

Slagteriet stillede krav om bod for misligholdelse af kontrakten og krav om tilbagebetaling af udbetalt tillægsbetaling for økologisk produceret svinekød.

Ticans afdelingsdirektør Henrik Bækstrøm var den person, som opsagde kontrakten - og som afsendte den anonyme e-mail til Landbrugsstyrelsen.

Med salgsforbuddet mod Torben Kristensens svin, holdt Tican sin sti ren og kunne således tage konkurrencen op med Danish Crown.

Landbrugsstyrelsen har forlænget forbuddet mod Torben Kristensens salg af økologiske grise - og Torben Kristensen er ophørt med at producere økologiske grise.

Fik jeg min mistanke bekræftet?

Kun tiden kan vise det.

 

Kilde:

Jesper Høberg: Producent af svin opgiver økologi efter salgsforbud. Jyllands Posten 24. september 2018.

https://landbrugsavisen.dk/tican-ender-med-stort-millionunderskud

https://landbrugsavisen.dk/dansk-forretning-lagde-bremse-p%C3%A5-t%C3%B6nnies-v%C3%A6kst

https://fodevarewatch.dk/Fodevarer/article9921148.ece

http://www.limfjordupdate.dk/tican-direktoer-tvivler-paa-regeringens-oeko-planer

https://lbst.dk/tvaergaaende/oekologi/forsyningsvirksomheder/oekologikontrol/#c11864

https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Kontrol/Jordbrug/1_Kontrolinstruks_-_OEkologi_bedrifter_2018.pdf