19-09-2018

Hesalight - snyd og bedrag.

16. februar 2016 kunne man i installatørernes fagblad løse følgende:

Det hele startede i 2009, da Lars Nørholt så et potentiale i LED-belysning og stiftede Hesalight. Allerede efter det første år oplevede selskabet et resultat efter skat på 157.000 kr. Under fem år senere var det beløb vokset til 46,5 millioner kroner, skriver Børsen.

Og fremtiden ser stadig lys ud, for det ”lille” LED-firma fra Roskilde, der, som det fremgår af regnskabet, så sent som i 2014 kun havde 16 fuldtidsmedarbejdere. Siden er antallet af ansatte steget, men de endelige resultater fra 2015 er endnu ikke offentliggjort. […]

Gør klar til at sælge.

Selskabet har oplevet så meget succes med at sælge LED-belysning til blandt andre hoteller, stadioner og gader, at de nu har hyret corporate finance-rådgiveren Atrium til at undersøge mulighederne for at sælge hele eller dele af virksomheden. Adm. direktør Lars Nørholt vil dog ikke afsløre for meget:

”Hesalight oplever en voldsom vækst og efterspørgsel. Derfor nærmer vi os det tidspunkt, hvor vi skal træffe beslutning om tilførsel af ekstra kapital til at finansiere vækstpotentialet”, oplyser Lars Nørholt til Børsen…”

https://installator.dk/dansk-led-virksomhed-kan-s%C3%A6lges-milliardbel%C3%B8b

I foråret 2016 tegnede fremtiden endnu lys for Hesalight.

Virksomheden havde fundet lokaler på en nedlagt svinestationLedreborg Allé lidt uden for Roskilde.

Virksomheden var grundlagt af Lars Nørholt, som var gået ned med adskillige selskaber før Hesalight.

Nu havde Lars Nørholt fundet det rigtige forretningskoncept.

Han ville sælge LED-pærer til kunder, uden at de behøvede at betale for købet lige med det samme.

Lars Nørholt havde nemlig benyttet sig af Eksportkreditfondens (EKF) lukrative garantiordning ved SMK.

SMK yder ikke garanti sælger, men til sælgers kunde, i fald denne ikke kan betale for sit køb.

SMK yder altså garanti til sælgers kreditor, hvilket må siges at være en fordelagtig form for garanti - på statens regning.

https://www.ekf.dk/da/DetHjaelperViMed/Produkter/Sider/SMV-garanti.aspx 

Hesalight kunne altså blot gå i gang med at indhente ordrer på forventet efterbevilling.

Hesalight optog lån i Sydbank og Nykredit Bank, som EKF så stillede garanti for.

Ifølge EKFs lister over garanti solgte Hesalight til kunder i Italien, Spanien Chile og Holland.

https://www.ekf.dk/Docs/%C3%85benhed_Nyudstedelse_DK_2014.pdf

 

Ifølge regnskabstallene gik det strygende for Hesalight.

Næsten for godt til at være sandt.

I foråret 2016 fattede dagbladet Børsen mistanke til Hesalights himmelstormende omsætningsfremgang - og bladet begyndte at bore i sagen.

Pensionskassen Pensam (FOA) og et investeringsselskab investerede i Hesalight.

Børsen påstod, at Hesalight havde forhørt sig om at blive børsnoteret i USA.

Hesalight benægtede ikke, at virksomheden var interesseret i at udvide sit kapitalgrundlag, men havde svært ved at få flere investorer til sit ekspanderende million-foretagende.

Lars Nørholt og hans kone Sanne brugte af selskabets fiktive formue til at købe to grunde på Frederiksborgvej i Roskilde, hvor de planlagde opførelse af dyre villaer.

Også Mallorca fandt parret attraktivt, hvor de købte dyre luksusvillaer.

https://www.business.dk/industri/hesalight-stifter-har-luksusboliger-for-100-mio-kr-paa-mallorca

https://finanswatch.dk/Finansnyt/kapitalforvaltning/article9367095.ece

Langsom men sikkert blev gulvtæppet trukket væk under Hesalight.

Virksomheden var langt fra den succesfulde virksomhed, som den gav sig ud for at være.

Den pyntede sig med lånte fjer, når den i sit salgsmateriale pralede med at have adskillige store kunder.

De flotte regnskabstal fortalte ikke sandheden om Hesalights økonomiske tilstand.

Faktisk var tallene ikke blot oppustede, men helt fiktive.

Indtægterne stammede fra ordrer, som ikke var kommet i hus.

Kunderne var ikke-eksisterende.

Lars Nørholt havde holdt investorerne og den statslige garant EKF for nar.

Hesalight og Lars Nørholt var klædt af til skindet.

Og han er nu anklaget for svig og bedrageri for millioner.

Skønt uuddannet formåede Lars Nørholt at løbe om hjørnerne med adskillige langt mere erfarne personer end sig selv.

Således fungerede Allan Jørgensen, Kemp og Lauritzen i en periode som bestyrelsesformand for Hesalight.

I betragtning af det uvejr som Hesalight kom ud for i medierne, var det vigtigt for Lars Nørholt at have en erfaren journalist som Michael Ulveman som kommunikationsmedarbejder.

Ulveman har bl.a. været spindoktor for selveste Anders Fogh Rasmussen.      

Skulle Lars Nørholt blive dømt ved byretten i Roskilde, lader han sig næppe skræmme.

Han har for længst planlagt sin fortsatte karriere i erhvervslivet.

Ifølge dagbladet Børsen skal Lars Nørholt allerede have stiftet et nyt selskab oven på ruinerne af sit gamle Hesalight.

Navnet er Hesalight 002.  

Børsen mener desuden at vide, at han allerede er konsulent for Citysenze, som er indregistreret i Schweiz.

https://www.electronic-supply.dk/article/view/596235/tiltalt_hesalightdirektor_fortsaetter_i_lysbranchen?rel=related