14-09-2018

Agro Business.

Moderne landbrugsdrift er ikke, hvad det har været.

Familiebruget er på hastigt tilbagetog - og erstattes i stigende grad af kæmpemæssige gårde.

Kæmpemæssige svinefarme producerer tusindvis af svin.

I Danmark produceres årligt 25. mio. svin.

Men danske svineproducenter har ikke nok i Danmark.

 

Danish Farmers Abroad.

Danish Farmers Abroad er navnet på en klub af medlemmer, som organiserer danske svineproducenter i udlandet.

Klubben har 181 medlemmer, som repræsenterer 78 landbrug omfattende 6.500 ejere i 40 lande.

De største medlemmer af klubben er kæmpemæssige svinefarme, som har etableret sig i udlandet.

Blandt de største er AXZON med brug i Polen, Ukraine og Rusland. Idavang med brug i Litauen og Rusland.

DCH International med 13 svinefarme i Rumænien og First Farmers med brug i Rumænien og Slovakiet.

Dan Slovakia Agrar producerer 160.000 svin om året.

https://landbrugsavisen.dk/danske-landm%C3%A6nd-i-udlandet-vokser-igen

 

Dansk svineproduktion i Kina.  

Danske svineproducenter har også etableret farme i Kina.

Kina er verdens største forbruger af svinekød. Kinas samlede forbrug af svinekød er på 55 mio. tons.

De kinesiske svineproducenter er ikke i stand til at producere svin nok - og importerer årligt 2,3 mio. tons svinekød.

Scandinavian Farms er navnet på en dansk svinefarm i Kina, som årligt

350.000 svin.

Svinefarmen støttes af Industrialiseringsfonden for Udviklingsbistand (IFU).

IFU oprettede i 2016 et fond Danish Agribusiness Fund, som skal understøtte danskejede virksomheder med investeringer i landbrugssektoren udenfor Danmark.

Danish Agribusiness Fund råder over 700 mio. kr.

IFU bidrager med 212 mio.

Midler fra udviklingshjælpen bidrager med 88 mio.

Pensionskasserne PKA og Pension Danica bidrager med 220 mio.

Fonden var en del af en politisk aftale i Folketinget indgået i 2016.

IFU er tilfreds, hvis blot det er et dansk ”fodaftryk” i dens projekter.

Som forudsætning for sine projekter kræver fonden, at der enten er en medinvestor eller en leverandør af landsbrugsudstyr med i projektet.

 

Scandinavian Farms Invest.  

Det er der i Scandinavia Farms Invest.

Henrik Hougård hedder en af investorerne.

Han nu solgt familievirksomheden Skiold.

Familievirksomheden Skiold blev stiftet som Sæby Jernstøberi -Maskinfabrik i 1877.

I 1870’erne startede den første spæde industrialisering af det danske landbrug.

Fremstillingen af landbrugsredskaber var med til at industrialisere landbruget og gøre det konkurrencedygtigt.

Skiold producerer udstyr til foderfremstilling, svinestalde og udstyr til sortering og rensning af korn og frø.

Skiold har 400 ansatte i og uden for Danmark.

https://nordjyske.dk/nyheder/skiold-faar-ny-ejer/8e3de5d8-e3bb-4ee1-98b2-68e57badf661

Brødrene Ewers hedder to andre investorer i Scandinavian Farms Invest.

Brødrene ejer et grovvareselskab, som blev grundlagt i 1848.

Selskabet har hovedkvarter i Sønderborg.      

https://www.jv.dk/soenderborg/Broedrene-Ewers-faar-rekordregnskab/artikel/2348479

Scandinavian First Farmers Invest har planer om at investere 348 mio. kr. og udvide svinefarmen i Kina med to ny anlæg.

Med 2 ny anlæg vil farmen kunne producere 650.000 svin om året.

https://landbrugsavisen.dk/dansk-landbrugsfond-k%C3%B8ber-op-globalt

https://landbrugsavisen.dk/danskere-i-kina-f%C3%A5r-utilfredsstillende-millionoverskud

 

Svinesygdomme.  

Men der har sneget sig en uberegnelig størrelse ind i ligningen.

I 2016 blev svineavlen imidlertid ramt af sygdom.

Sygdommen PRRS (Porcine Reproductive Respiratory Syndrom) angriber enten grisens luftveje eller gør den mindre produktiv.

Sygdommen arter sig på to måder:

Soen kan fare færre grise, hvis dødelighed er stor, hvis ikke soen allerede har aborteret.

Sygdommen kan også angribe grisenes luftveje.

Resultatet blev, at der blev avlet færre grise - og omsætningen faldt og fortjenesten blev kun på 48 mio. kr.

Hvilket langt fra var et tilfredsstillende resultat for IFU’s Agribusiness Fund, sokrøver mindst 10 % overskud.

Ej heller de to investorer var tilfredse, men har ikke opgivet håbet.

Udsigterne til at opnå en høj fortjeneste ser dog ikke alt for lys ud.   

Senest har en anden svinesygdom ramt Kina og Østeuropa.

 

Afrikansk svinepest.

Afrikansk svinepest er en alvorlig svinesygdom, som der ikke findes nogen vaccine mod - og hvor dødeligheden er tæt på 100 %.

Nu frygter man, at afrikansk svinepest vil brede sig til andre dele af Kina og fra Østeuropa til Vesteuropa.

Udsigterne for fremtidens svineavl ser ikke gode ud.

 

Andre kilder:

https://landbrugsavisen.dk/svin/overblik-svinepesten-spreder-sig-som-steppebrand-i-kina

https://landbrugsavisen.dk/frygter-foderimport-fra-svinepest-omr%C3%A5der

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyresundhed/Sygdoms-gruppen/Udbrudsmanual%20afrikansk%20svinepest%20august%202017.pdf

https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/smitsomme-sygdomme/mrsa

https://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyheder/2014/2014_05_Fakta%20om%20MRSA%20og%20MRSA%20398.aspx

https://svineproduktion.dk/Viden/Om-grisen/Sygdomme-og-behandling/Luftvejssystemet/PRRS-Porcine_Reproductive_and_Respiratory_Syndrom