11-09-2018

10 år siden sidste finanskrise.

Her 10 år efter det finansielle sammenbrud på børsen i New York skulle man forvente, at de finansielle institutioner havde lært noget af det alvorlige krak i 2008.

Men det er tilsyneladende ikke tilfældet.

Banker, forsikringsselskaber og realkreditinstitutter fortsætter tilsyneladende uhæmmet deres evige jagt på profit.

Intet andet synes at kunne drive dem fremad.

Ingen er værre end andre i denne branche - og ingen har noget at lade hinanden høre.

For ikke at gøre sagen unødigt indviklet er vi nødt til at give et enkelt eksempel på den profitjagt, som tilsyneladende er drivkraften for denne sektor.

Jeg tager min egen bank, Danske Bank som eksempel.

Har Danske Bank lært noget af den finansielle sektors sammenbrud i 2008?

Øjensynligt ikke.

I sidste uge måtte Finanstilsynet endnu en gang give banken en advarsel for ikke at have overholdt tilsynets retningslinjer god udlånspraksis.

Finanstilsynet har undersøgt bankens udlån - og i 39 % af de undersøgte udlån har Finanstilsynet fundet en ”uansvarlig” udlånspraksis.

Ifølge Finanstilsynet, som er den kontrollerede myndighed med bankerne har Danske Bank givet lån til kunder, som ikke har en Kinamands chance for at betale lånet tilbage.

Dette er ikke blot en overtrædelse af tilsynets retningslinjer, men - måske hvad værre er - uansvarligt over for kunder, som vil være ude af stand til betale deres lån tilbage.

Danske Bank sætter sine kunder i en ubehagelig situation ved ikke at afvise kunder, som ikke burde have lån.

Finanstilsynet har i 80 % af de undersøgte udlån fundet, at Dansk Bank har ydet afdragsfrie lån.

Danske Banks praksis med at låne ud til kunder, som ikke er betalingsdygtige, fordi de har en ”negativ formue” (forgældet) var en af årsagerne til krakket i 2008.

En anden årsag til det finansielle krak i 2008 var, at bankerne gav afdragsfrie lån til kunder, som lokkede svage sjæle i fordærv.

Bankerne gjorde i millionvis af låntagere til gældslaver - i nogle tilfælde for resten af deres liv.

Hvis den finansielle sektor ingenting har lært af sammenbruddet i 2008, vil jeg forudse, at det samme kommer til at ske en endnu gang.

I en højkonjunktur har økonomien en tendens til at løbe løbsk og til sidst kamme over, blive overophedet.

Det vil også ske næste gang.

Økonomien bevæger i cykliske kriser. Lavkonjunktur afløses af højkonjunktur.

Lige nu befinder vi os i en højkonjunktur - og de fleste af os ånder fred og ingen fare.

Men alle burde vide, at træerne ikke vokser ind i himlen.

Men en ting er sikker. På et tidspunkt vender konjunkturerne.

Det er umuligt at spå om, på hvilken måde krisen vil indfinde sig.

Men det er foruroligende, at den finansielle sektor åbenlyst ikke har lært af sin sidste krise i 2008.

Det borger ikke for kvaliteten af deres vurderinger.

Jeg kan som småsparer i Danske Bank vel være ligeglad.

Som indlåner er jeg garanteret 750.000 af Statens Garantifond.

Men hvad hvis alle banker krakker på en gang?

Er alle småsparere så garanteret deres opsparing?

Heldigvis er jeg ikke aktionær i Danske Bank.

I så fald ville jeg have mistet 25 % af mine aktiers værdi.

Så meget er kursen på Danske Bank-aktier faldet.  

 

Kilde:

https://finans.dk/protected/debat/ECE10850453/jeg-soeger-hermed-jobbet-som-topchef-i-danske-bank/