07-09-2018

Hvem i alverden er Jean-Claude Juncker?

Burde enhver borger i EU’s 27 medlemsstater ikke vide hvem Jean-Paul Juncker er?

Jo, men vist ikke alle ved, hvem han er.

Jeg kan røbe, at Jean Claude Juncker er formand Kommissionen i den Europæiske Union (EU).

Kommissionen er sammen med Europa-Parlamentet og Ministerrådet de 3 mest magtfulde organer i EU.

I modsætning til medlemmerne af Parlamentet og Ministerrådet er Kommissionens formand og hans kommissærer ikke folkevalgt.

Kommissionens formand Jean-Paul Juncker er ikke valgt af borgerne i EU’s medlemsstater.

Han er udpeget af de 2 største partisammenslutninger i Europa-Parlamentet.

Jean Paul Juncker kandiderede for det Europæiske Folkeparti (EPP). Hans kampagnechef hed Martin Selmayr.

Senere ansatte kommissionsformanden meget belejligt sin forhenværende kampagnechef Martin Selmayr som kabinetschef for sin egen stab.

Jean Paul Juncker har nu forfremmet sin kabinetschef til Generalsekretær for Kommissionen.

Junckers hidtidige generalsekretær for kommissionen Alexander Italianer anmodede ifølge Juncker i februar 2018 om at måtte gå på pension pr. 1. marts 2018.

ec.europa.eu/cyprus/news/20180221_en

ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/cwt/files/cv_juncker_0.pdf

 

Hvad var mere oplagt for Kommissionsformanden end at forfremme sin kabinetssekretær Martin Selmayr til generalsekretær for Kommissionen?

Helt normal procedure for ansættelser i EU? 

Nej.

EU har udarbejdet indviklede procedurer for ansøgninger til de 30.000 stillinger i EU’s omfattende bureaukrati.

Disse procedurer gælder blot ikke i Kommissionen.

Her udnævner og forfremmer man åbenbart gerne sine egne betroede medarbejdere.

Det er yderst uheldigt, at man ikke har en åben ansættelsesprocedure ved besættelse af høje stillinger i Kommissionen.  

Det pynter ikke på EU’s image af at være en i bund og grund udemokratisk og unødigt bureaukratisk institution.

Det er så meget desto mere uheldigt, da Kommissionsformanden jo ikke selv er valgt af borgere i EU.

Jean Claude Juncker føler sig åbenbart hævet over almindelige principper for god ansættelsespraksis.

Principper om åbenhed i ansættelsesproceduren, som giver et bredt udsnit af egnede kandidater mulighed for at søge jobbet som Generalsekretær for Kommissionen.

Men det burde ikke komme som en overraskelse for nogen, da heller ikke Kommissionsformanden selv er valgt i en åben ansættelsesprocedure.

Juncker kan kun slippe afsted med sin bureaukratiske fremgangsmåde, fordi hans Kommission i bund og grund er udemokratisk.

Han selv er ganske vist udpeget af et flertal i Europa-Parlamentet.

Hans kommissærer er derimod ikke folkevalgte, men udpeget af medlemsstaternes respektive regeringer.

Ofte er kommissærerne forhenværende politikere, som har aftjent deres politiske ”værnepligt” i de nationale regeringer.

Juncker selv har en fortid som minister og som premierminister i det lille fyrstendømme Luxemburg.

 

Kilder:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cv-martin-selmayr_en.pdf

https://borsen.dk/opinion/blogs/view/17/4728/eu-juncker_gar_ikke_ret_langt_pa_literen.html

https://www.b.dk/kommentarer/var-jean-claude-juncker-fuld-som-en-allike