20-08-2018

Gør som i galiciske Pontevedra - hold bilerne ude af bymidten.

Pontevedra er en by i provinsen Galicien i det nordlige Spanien. I Pontevedra bor der 82.000.

Kun lidt flere end i sjællandske Roskilde, hvor der bor 60.000.

I Pontevedra har bystyret forbudt bilkørsel i den indre bykerne.

Udledningen af kuldioxid fra bilernes udstødningsgas er reduceret med to tredjedele, hvilket er godt for helbredet.

Antallet af alvorlige trafikulykker er aftaget med 94 % og siden 2011 er i trafikken. I årene 1997-2006 blev 30 slået ihjel i trafikken.

Nu færdes fodgængere fri for støjende og osende bilkørsel, børn leger uhæmmet og shopping-centre er stort set fraværende.

Byens borgmesteren udtaler:

Det vi har gjort, er at give byen tilbage til borgerne. Gaderne tilhører ikke bilerne, de tilhører os alle. I alt for mange år har bilerne fået lov til at gøre krav på byrummet, og det koster dyrt, hvad angår indbyggernes livskvalitet. Det er uacceptabelt at have en by, hvor børnene ikke kan gå til skolen selv og ikke kan lege med vennerne på gaden”, siger borgmester Miguel Lores, som stiller op for det galiciske nationalistparti Bloque Nacionalista Galego (BNG).

Lores blev første gang valgt som borgmester i 1999 og mødte stor modstand, da han lukkede byens centrum af for biler.

20 år senere er al modstand forstummet og Lores forklarer:

Politik er til for at forandre verden. Og det er bedre at gå lidt for langt, at udfordre grænserne, ellers sker der ingenting. Man kan ikke gennemføre dette uden modstand.”

I dag er bilerne forvist til gratis parkeringshuse i byens udkant, hvorfra man kan gå de 10-15 minutter til bykerne.

Selv den lokale handelsstandsforening CCU bakker op om en ”bilfri by”.

 

I den sjællandske købstad Roskilde lyder borgmesterens tale anderledes.

Her har borgmester Joy Mogensen netop indviet et nyt parkeringshus tæt på byens hovedstrøg på Sortebrødre Plads.

I sin tale glædede hun sig over parkeringshusets ydre udsmykning, som ifølge hende er arkitektonisk udformet i overensstemmelse med byens grønne parker og stedet forhistorie.

Det lokale Dagbladet refererer hendes tale:

Hendes glæde var ikke mindre med tanke på, at parkeringshuse sjældent er direkte spændende. I Maslows behovspyramide ville hun placere det i bunden, som noget helt basalt, for[b]di man antager, at når man er i en by, er der også pr. automati[s]k et sted at sætte sin bil.”

Jeg håber, det vil sætte en standard for og en ambition for de fremtidige byråd og de fremtidige projekter, der vil prøve at forbedre parkeringssituationen yderligere.”

Dagbladet oplyser i øvrigt, at antallet af parkeringspladser kun vil blive forøget med 100 pladser, da den eksisterende parkeringsplads skal bebygges med boliger.

Hvad var det borgmester Joy Mogensen sagde?

Hører biler til nederst i Maslows behovspyramide? Siden hvornår har biler sneget sig ind nederst i Maslows behovspyramide.

Det må da vist betegnes som en tilsnigelse eller ligefrem misbrug af psykologen Maslows ofte misbrugte og misforståede behovspyramide.

Jeg er helt sikker på, at hr. Maslow ikke har plads til biler nederst i sin behovspyramide.

Maslows behovspyramide placerer menneskers basale behov som mad og husly nederst i pyramiden og intellektuelle behov øverst.

Jeg er sikker på, at hr. Maslow ikke vil regne biler som et basalt behov. Heller ikke for et menneske i det postindustrielle samfund.

Borgmester Joy Mogensen er nødt til at stille Maslows pyramide på hovedet for at få den til at passe til sin (materialistiske) vækstpolitik.

Med et parkeringshus i Roskilde bymidte medvirker hun (og byrådsflertallet) til at gøre Roskilde til en endnu mindre miljøvenlig by.

Parkeringspladser i indre by vil ikke reducere trængslen i bymidten, øge trafiksikkerheden eller mindske luftforureningen.

Byrådsflertallet i Roskilde kommune markedsfører ikke Roskilde som en miljøbevidst og økologisk by.

Parkeringspladser i bymidten og shopping-center (ny Røde Port) vil udelukkende gavne det lokale erhvervsliv og dets omsætning.

Byrødderne i Roskilde skulle bevilge sig selv en studietur til Pontevedra i Galicien og studere i rådsflertallet kunne lære af borgmesteren borgmester Lores langt mere fornuftige model for byudvikling.

 

Kilder:

Sten Østbjerg: Vejen til Roskildes hængende haver. Dagbladet, 18. august 2018.

Kasper Kloch: Borgmesteren og bilerne. Weekendavisen.  17. august 2018.