27-06-2018

Cyklister er trafikkens "bløddyr".

At cyklister dagligt udsættes for situationer, hvor bilister optræder groft hensynsløst i trafikken er ikke nogen nyhed.

Heldigvis er det kun i få tilfælde, at sammenstødene mellem biler og cyklister ender med dødelig udgang.

Men ofte giver episoder, hvor bilister - i strid med færdselsloven - kører bil på uforsvarlig vis anledning til at overveje om der ikke er udbrudt en sand krig mellem de to typer af aktører i trafikken.

I så fald må der være tale om en krig mellem to ”asymmetriske” parter. Den ene part - bilisterne sidder forholdsvist godt beskyttet bag ”panser og plade”, mens cyklisterne tilsvarende må betegnes som trafikkens ”bløddyr”.

Som bekendt er langt de fleste veje i Danmark ikke indrettet specielt til samfærdsel mellem biler og cyklister. Ofte er vejene tosporede - kun med plads til, at to biler kan passere hinanden i passende afstand.

Daglig oplever cyklister, at bilister ikke respekterer cyklister som ligeberettigede trafikanter.

Bilister regner i praksis ikke cyklister på lige fod med andre trafikanter og tager dermed heller ikke hensyn til disse.

Dette giver sig ofte udslag i faretruende situationer på danske landeveje, hvor begge parter færdes.

Her er et eksempel fra min egen hverdag:

Jeg bor i en lille sjællandsk købstad, Hvalsø på Midtsjælland.  

Mit cykelterræn befinder sig mellem de to sjællandske byer Holbæk og Ringsted.

En søndag i maj i år er jeg vidne til en episode på en tosporet bivej hinsides den midtsjællandske by St. Merløse.

På vej mod den lille by St. Taastrup, hvor der netop denne søndag i maj måned er konfirmation i den lokale kirke passeres jeg af en flom af bilister på vej til konfirmation i St. Taastrup kirke.

Gennem byen sænker jeg farten af hensyn til de mange kirkegæster, som parkerer deres biler i umiddelbar nærhed af kirken.

Kort efter at være kørt gennem den lille by ser jeg ude i horisonten en bil på vej i modsat retning.

På grund af bilens høje fart og det sene tidspunkt gætter jeg mig til, at den er på vej til konfirmation i St. Taastrup kirke kl. 10.00.

Familien er imidlertid kommet lidt for sent afsted hjemmefra og haster med høj fart mod sit mål.

På lang afstand ser jeg bilen komme kørende mod mig og undrer mig over, om den har set mig.

I samme retning som bilen kører to cykelmotionister, som bilen skal køre udenom.

Jeg forudser nu, at der ikke vil blive plads til min og min cykel i modkørende retning, hvis ikke jeg lynhurtigt klikke ud af mine pedaler og trækker min cykel til side, så jeg ikke bliver ramt af den hurtigt kørende bil.

Min manøvre lykkedes og bilen ramte mig ikke.

Jeg stod målløs tilbage og vidste ikke, om jeg skulle le eller græde. Endnu en gang havde jeg oplevet en tåbelig bilist foretage en fuldstændig håbløs manøvre - aldeles uden hensyntagen til sine medtrafikanter.

Jeg bandede endnu en gang bilister langt bort - og ønskede dem ind i Helvedet.

Unødvendigt at spørge om bilisten vendte om for at give en undskyldning for sin hensynsløse og dødsensfarlige kørsel.

Familien skulle jo nå sin konfirmation.

Kun min snarrådighed og mine mange negative erfaringer med bilisters hensynsløse og uforsvarlige kørsel reddede mig fra en skæbnesvanger påkørsel.

Min morale: Stol aldrig på en bilist. Han betragter dig ikke som en ligeværdig trafikant - og levner dig ikke gerne plads.

Seneste eksempel på den u-erklærede krig på vejene mellem cyklister og bilister står at læse i den sjællandske avis Dagbladet, (Roskilde-udgaven) tirsdag 26. juni 2018 (Kasper Nørgård Hansen: I chok efter grov chikanekørsel).  

Ifølge Dagbladets interview med cykelmotionist Torben Nielsen skete følgende:

En flok motionister fra Roskilde Cykelmotion er på træningstur en torsdag aften i juni måned.

Denne torsdag blæser det vel rigeligt for motionisterne og de vælger ikke at køre i samlet flok men at dele sig i mindre grupper på 6 til 8 mand.

Hvilket var meget fornuftigt, da bilister ofte klager over, at motionscyklister i flok fylder for meget på vejen og er svære at passere.

Torben Nielsen understreger at samtlige medlemmer i Roskilde Cykelmotion har gennemgået kurser i hvordan man som cykelmotionist gebærder sig på vejene.

Som forhenværende medlem af Roskilde Cykelmotion kan jeg bekræfte, at klubben igennem mange år har opdraget sine medlemmer i, hvordan man ”positionerer” sig i et cykelfelt - og er til mindst fare for sine medtrafikanter.

Men denne torsdag aften var disse elementære forholdsregler ikke nok.

Hvis en krigerisk bilist ikke ønsker en varig våbenstilstand med cyklister, er der intet at stille op for trafikkens ”bløde” trafikanter.

Bilisten vil sejre og cyklisten vil lide nederlag. Det er og bliver en ”asymmetrisk” krig med ulige midler.

Gentagne gange foretog pågældende bilist faretruende manøvrer for at skræmme cyklisterne. Med stor fart kørte han mod grupperne af cyklister - og veg først i sidste øjeblik.

Skræmmeeffekten betød, at Roskilde Cykelmotion måtte bremse hårdt op med derpå følgende styrt. Mindst én cyklist kom alvorligt til skade og brækkede en finger og beskadigede sin skulder.  

Dette er desværre nok ikke sidste gang, at en bilist kommer i karambolage med en cyklist i den standende krig mellem de to typer af trafikanter.

Desværre er der heller ikke udsigt til, at krigen vil standse.

Dertil er konflikten trappet op på niveau, som sætter spørgsmålstegn ved, om den nogensinde vil forsvinde.