05-06-2018

Folkerepublikken er gennemsyret af korruption. Danske politikere burde tage afstand.

Boganmeldelse.

Minxin Pei: Chinas Crony Capitalism. The Dynamics of Regime Decay. Harvard University Pres. 2016. 

Minxin Pei har i sin bog ”Chinas Crony Capitalism. The Dynamics of Regime Decay” samlet empirisk materiale om den ”særlige kinesiske form for socialisme”.

Ifølge Minxin Pei er Folkerepublikken ikke socialistisk, men har udviklet sig til en særlig hæslig form for kapitalisme, som han kalder for ”crony capitalism”.

Det er stadig staten som står som formel ejer af al jord, som er den vigtigste ressource i Folkerepublikken.

Men staten udlodder ofte jorden til andre.

Det være sig lokale partichefer, provinsguvernører eller ejere af statsejede virksomheder. Ofte tages jorden fra lokale bønder, som mener at besidde retten til at dyrke jorden.

I den kinesiske Folkerepublik er parti og stat ikke til at skelne fra hinanden.

Minxin Pei peger på 3 grupper i det kinesiske samfund, som kappes om at plyndre det samfundsskabte overskud: partichefer på forskellige niveauer, guvernørerne i rigets mange provinser og direktørerne i de statsejede virksomheder.

Hertil kommer et netværk af kriminelle, som i løbet af 1990’erne opstod ofte i samklang med de eksisterende eliter.

Minxin Pei har indsamlet en mængde data for de forskellige former for korruption, som findes i Folkerepublikken.

Korruptionen er udbredt i næsten alle samfundslag af det kinesiske samfund og alle synes at nyde godt af korruptionen.  

Minxin Pei finder det karakteristisk, at korruptionen fra 1990’erne ikke længere bedrives af enkeltpersoner, men trives i netværk af korrupte personer, som ofte er organiseret på tværs af de tre magtgrupper eller magteliter.

Partistatens topbureaukrater er udmærket klar over den fare, som den udbredte korruption udgør, men er ude af stand til at stille noget op mod den.

Topbureaukraterne nyder selv godt af korruptionen og har selv benyttet sig af egne korrupte netværk for at komme til magten.

Det er således kun halvhjertet og nødtvungent, at de sætter sig i spidsen for gentagne ”anti-korruptionskampagner”.

Ofte er kampagnerne rettet mod den mest slående eksempler på personer eller netværk af korruption.

Beløbene, som der svindles for, er enorme og overstiger de forventninger, som almindelige kinesiske borgere måtte have.

Højtstående partifunktionærer tilraner sig milliardformuer på Folkerepublikkens vegne og nogle af disse idømmes livsvarige fængselsstraffe eller dømmes til døden.

Alt sammen til skræk og advarsel for borgerne - og for at forhindre at partistaten drukner i korruption.

De gentagne anti-korruptionskampagner bruges også af de nuværende magthavere til at holde rivaliserende kriminelle væk fra statens ædetrug.

Den kinesiske Folkerepublik er således gennemsyret af korruption og ikke nok så mange anti-korruptionskampagner formår at inddæmme den udbredte korruption.

Minxin Pei er tilhænger af et liberalt demokrati i Kina, men ser ikke mange muligheder for at Folker, når de besøger vort lille idylliske monarki.

 

Hvorfor se gennem fingrene med den benhårde undertrykkelse, som de herskende magteliter udsætter den kinesiske befolkning for?

Hvorfor ikke ytrer sig om den udbredte korruption, som de herskende magteliter praktiserer på bekostning af milliarder af jævne kinesere?

Hvorfor lægge sig på knæ for besøgende kinesiske statsmænd og forhindre danske borgere i at udøve deres demokratiske ret til at protestere mod Folkerepublikkens undertrykkelse af Tibet og det tibetanske folk?

Tager magthaverne i Danmark ikke deres eget borgerlige demokrati alvorligt?

Burde det officielle Danmark ikke kollektivt tage afstand fra de umenneskelige forhold som millioner af kinesiske borgere lider under i form af vilkårlige fængslinger og forvisning til ”genopdragelseslejre”?

Oppositionelle kinesere kan næppe tage borgerlige demokrater i Vesten alvorligt, hvis ikke de tager afstand fra udemokratiske metoder i Folkerepublikken - og ikke håndhæver borgernes demokratiske rettigheder i deres egne lande.     

 

Kilde:

Mikkel Randeris og Jens Anton Bjørnager Jensen:

En junidag i 2012 brød politiet Grundloven. Nu vokser skandalen, mens Kina-milliarderne vælter ind.

Berlingske 5. juni 2018.