04-05-2018

Løkke Rasmussens seneste ministerrokade.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har endnu en gang foretaget en ministerrokade.

Seneste ministerskifte er forårsaget af at minister for Uddannelse og Forskning Søren Pind efter eget udsagn var kørt træt af politik.

Pinds farvel til dansk politik gav Løkke-Rasmussen lejlighed til at overvejer eventuelle udskiftninger.

Således var det nødvendigt at skifte ud på uriasposten som minister for Landbrug og Fødevarer, da Esben Lunde Larsen havde kvajet sig, da der skulle fordeles fiskekvoter.

Få og store såkaldte ”kvotekonger” i store trawlere var blevet tildelt hovedparten af kvoterne på fiskeri.

Medierne antydede, at Løkke-Rasmussen plejede selskabelig omgang med én af ”kvotekongerne” og at det nok var grunden til, at han var blevet tildelt en større kvote.

Lunde-Larsen svarede ikke klart på et samrådsmøde om tildelingen af fiskekvoter og Løkke-Rasmussen følte sig nødsaget til at fjerne fiskeri-delen af ministeriet og lægge det over til Karen Ellemanns ministerie for Ligestilling og Samarbejde.

Men hvem skulle overtage det for partiet Venstre så vigtige ministerium?

Løkke-Rasmussens valg faldt på - fristes man til at sige - en gammel traver (undskyld udtrykket) Eva Kjer Hansen.

Eva Kjer Hansen har i flere omgange beklædt ministerposter i Anders Fogh Rasmussens og Lars Løkke Rasmussens regeringer.

Sidste gang var som minister for Miljø og Fødevarer fra juli 2015 til februar 2016, hvor hun måtte vige sædet som minister.

Eva Kjer Hansen blev fældet på en sag om landbrugets gødskning af dyrket jord og beregninger af den udledte mængde næringsstoffer.

Det konservative udvalgsmedlem Rasmus Jarlov fandt ministerens redegørelse for landbrugets udledning af næringsstoffer for ”ikke tilstrækkeligt fyldestgørende og behæftet med fejl”.

Hvilket ifølge Jarlov var nok til at så tvivl om Eva Kjer Hansens egnethed som minister, da hun tilsyneladende var i lommen på landbrugets lobbyorganisationer.

Jarlov truede på sit partis vegne med at trække gulvtæppet væk under regeringen, som ikkekunne undvære det Konservative Folkepartis mandat i sin regeringskonstellation.  

Under truslen om at miste den ene af sine regeringspartnere (VLAK) følte Løkke Rasmussen sig nødsaget til at ofre Eva Kjer Hansen som minister.

Hvilket ikke behøvede at betyde, at hun nu for evigt og altid var ude i kulden.

Både Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen har flere brugt Eva Kjer Hansen som minister i sine regeringer.

Endnu en gang blev Eva Kjer Hansen trukket af stalden og blev denne gang tilbudt posten som Minister for Ligestilling, Nordisk Samarbejde og … Fiskeri.   

Ved Løkke Rasmussens seneste ministerrokade blev der således ikke plads til Karen Ellemann, som ellers ydmygt havde fundet sig i at få tildelt Lunde-Larsens Ministerium for Fødevarer, Landbrug og … Fiskeri.

Karen Ellemann hører ikke til de som piber, når blot man må afgive en ministerpost.

Måske er heller ikke Karen Ellemann helt ude i kulden og måske kan hun håbe på et come back - på samme måde som Eva Kjer Hansen?

 

Kilde:
Sebastian Abrahamsen og Lasse Skou Andersen: En hård banan vender tilbage. Dagbladet Information, 3. maj 2018.