03-02-2018

Karl Marx - 200 år.

Karl Marx har altid været en kontroversiel skikkelse.

De herskende klasser foragtede ham, mens mange af hans politiske modstandere i 1.Internationale foragtede ham for hans intellektuelle overlegenhed.

At de herskende klasser foragtede ham, er ikke så mærkeligt. Karl Marx gjorde sig til talsmand for afskaffelse af den private ejendomsret og ekspropriation af kapitalistisk ejendom.

Karl Marx mente, at borgerskabets tid som progressiv klasse var forbi og at det ville blive afløst af en ny progressiv klasse, proletariatet.

Karl Marx spredte sig over mange felter. Han var både filosof, økonom, og politisk aktivist.

Han er blevet angrebet på alle disse felter.

 

Filosoffen Karl Marx.

Filosoffen Karl Marx var inspireret at to tyske filosoffer: Hegel og Feuerbach.

Hegel var idealist og mente, at historiens udvikling foregik dialektisk, som resultatet af parvise modsætninger mellem en tese og en modtese.

Feuerbach var materialist og mente, at ”den samfundsmæssige væren bestemmer den samfundsmæssige bevidsthed”.

Marx kombinerede disse to filosofiske tankegange og opfandt sin egen ”dialektiske materialisme”.

Det var denne dialektiske materialisme, som var bestemmende for hans syn på historiens udvikling.

 

Den politiske Karl Marx.

Marx analyserede den historiske udvikling og udpegede borgerskabet som drivkraften i kapitalismens fremkomst.

Borgerskabet havde imidlertid udlevet sin tid og befandt sig nu i sin forfaldsepoke.

En ny klasse, proletariatet ville overtage det udtjente borgerskabs rolle som den kraft, som drev samfundsudviklingen fremad.

Marx så det som sin opgave at skabe et forum, hvor arbejderklassens økonomiske og politiske kampe kunne diskuteres og koordineres.

Marx blev primus motor i skabelsen af 1. Internationale.

Dette viste sig at skulle en vanskeligere opgave end Marx måske havde regnet med.

Tidens mange forskelligartede strømninger mødtes i 1. Internationale og Marx måtte opbyde alle sone kræfter og hele sin mentale styrke for at få sine synspunkter i gennem.

Marx var ofte i modvind overfor russiske anarkister og franske reformister og måtte til sidst opgive foretagendet. 

 

Karl Marx som kritiker af den klassiske økonomi.

Som økonom tog Karl Marx udgangspunkt i de klassiske økonomers ”arbejdsværdilære”.

”Arbejdet er kilden til al rigdom”, som det hed i et de første danske socialdemokratiske partiprogrammer.

Marx hævdede, at lønarbejde under kapitalismen frembringer en ”merværdi”, som kapitalejeren inddrager. Lønarbejderen får kun en lille del af merværdien i form af løn.

Marx mente, at kapitalen på denne måde udbyttede lønarbejdet. Lønarbejderen fik kun en lille del af sin merværdi i form af løn. Resten   tilfaldt kapitalejeren som profit.

 

Har Karl Marx’ tanker aktualitet i det 21. århundrede?

Så afgjort, ja.

200 år efter hans fødsel kan vi passende mindes, at hans tanker havde relevans 100 år efter i 1918.

1. verdenskrig havde ”kapitalismen i sin højeste imperialistiske fase” kastet verden ud i en blodig krig, som kostede millioner af mennesker livet.

Karl Marx’ ny progressive klasse, proletariatet havde her mulighed for at erobre magten fra borgerskabet, som åbenlyst havde udtjent sin historiske mission.

Marx’ efterfølgere - de russiske bolsjevikker Lenin og Trotsky havde skabt den første socialistiske stat i et kapitalistisk underudviklet samfund i Rusland.

Muligheden for at sprede den socialistiske revolution til resten af verden forelå som en mulighed. Alle objektive forudsætninger for en magtomvæltning var til stede.

Blot manglede der i de europæiske lande et revolutionært lederskab som i Rusland i oktober 1917.

Spartakisternes opstand i Tyskland blev af socialdemokratiske klasseforrædere kvalt i blod i januar 1919.

Ligeledes undlod reformistiske socialdemokrater i Finland at tage magten i november 1917 på et tidspunkt hvor der rent faktisk forelå en revolutionær situation.

Så Karl Marx’ vision om proletariatet kunne være blevet realiseret, hvis såfremt i fald…

I andre tilfælde i historien kunne Lenins og Trotskys revolutionære marxisme være brugt - og proletariatet ville have haft magten.

Det gjaldt Spanien i 1937, hvor Stalins Komintern stillede sig i vejen for en revolutionær magtovertagelse.

Det gjaldt så sent som 1968, hvor franske stalinister stillede sig i vejen for en mulig revolutionær omvæltning, da 300.000 franske arbejdere strejkede.

Lederskabet var stalinistisk, havde det været revolutionær marxistisk kunne det være blevet til meget mere - også denne gang.

 

Karl Marx’ epigoner har forvansket hans tanker til uigenkendelighed

Det uheldige er, at Karl Marx har flere epigoner end han har rigtige tilhængere, som er værdige tilhængere af hans tanker.

Få tanker som Karl Marx’ er blevet fordrejet og forvansket af personer, som har givet sig ud for at være hans proselytter, men som ikke var det.

Synd for den historiske Karl Marx.