01-02-2018

Polsk historiebenægtelse.

Historiske kendsgerninger bliver ofte gjort til genstand for omfortolkninger, når det passer ind i magthavernes kram.

Således har det polske underhus vedtaget en lov, som forbyder almindelige polske borgere at betegne de nazistiske koncentrationslejre beliggende i det daværende Polen som ”polske dødslejre”.

Ifølge den vedtagne lov er det ikke tilladt almindelige polske borgere at sige, at polakker deltog i drab på jøder.

Af en eller anden mærkværdig grund må akademikere og kunstnere gerne betegne og omtale lejre, som de har lyst til.

Hvem i alverden har fundet på denne lov, kunne man spørge?

 

Baggrund.

Polen har gennem århundreder været klemt inde mellem de omkringliggende stormagter. Først mellem Preussen og Rusland. Senere blev landet klemt mellem Hitlers Tyskland og Stalins Sovjetunion.

Efter Østblokkens sammenbrud i 1989 (Sovjetunionen i 1991) havde mange sat deres tillid til den uafhængige fagforening Solidaritet som den bærende kraft i det polske samfund.

Men flere af de ledende kræfter i Solidaritet aflagde sig hurtigt det progressive image som en uafhængig og kæmpende fagforening og bevægelsen degenererede til en reaktionær og nationalistisk kraft i det polske samfund.

I sin bog ”Sort jord. Holocaust som historie og sidste advarsel”, (p. 290) gør den amerikanske historiker Timothy Snyder opmærksom på, at langt de fleste (97%) af de 5,5 mio. jøder som blev myrdet befandt sig udenfor Hitlers umiddelbare rækkevidde - i Østeuropa -, men ikke desto mindre blev de myrdet.   

Kristeligt Dagblad oplyser, at der før 2. verdenskrig boede 3,5 mio. jøder i Polen. Af disse 3,5 mio. jøder blev 3 mio. dræbt.

Af den resterende halve million jøder lykkedes det 250.000 at undslippe pogromerne.

Ca. 10 % af disse jøder = 25.000 slap med livet i behold.

Spørgsmålet står tilbage: Hvad blev der af de resterende 225.000 jøder, som ikke omkom i kz-lejre, sprang af togene under overførsler eller flygtede ud i skovene?

Har polakker slet ingen andel i disse jøders forsvinden? Var hadet til jøder slet ikke udbredt i Polen?

 

Brug eller misbrug af historien?

Dette lovforslag i det polske underhus kan opfattes som et indlæg i den standende debat om, hvad vi skal bruge historie til.

Historie, historieskrivning og historieformidling er aldrig objektiv, men historien fortolkes altid af de til enhver tid eksisterende magthavere efter deres forgodtbefindende.

Når historiske kendsgerninger forsøges fordrejet og forvansket, er der grund til at råbe vagt i gevær.

Jeg tilslutter mig Timothy Snyders advarsel - og håber ikke at det bliver den sidste.      

 

Kilde:

Hanne Foighel: Israel vil tvinge Polen til at ændre omstridt lov. Kristeligt Dagblad, 30. januar 2018.

Timothy Snyder: Sort Jord. Holocaust som historie og sidste advarsel. Gads forlag. 2015.