29-01-2018

Statens Seruminstitut - statsligt udsalg.

2014 vedtog et flertal i det danske folketing at sælge Statens Seruminstitut (SSI).

Folketingsflertallet begrundede det med, at SSI gav økonomisk underskud - og ikke i fremtiden så ud til at kunne skabe et overskud i virksomheden.

SSI har en lang forhistorie med produktion af vacciner (herunder vacciner mod børnesygdomme).

Nu Rigsrevisionen fremlagt en rapport om salget.

I sin rapport gennemgår Rigsrevisionen hele salgsprocessen.

Folketingsflertallet bag beslutningen havde ifølge rapporten ikke på samme måde overvejet andre muligheder end salg af ISS.

Et særligt udvalg nedsat af Folketinget til at overvåge salget og salgsprocessen undersøgte heller for alvor andre muligheder end salg.

Rapporten kritiserer, at salgsprocessen blev igangsat uden at være tilstrækkeligt forberedt og uden at konsekvenserne heraf blev inddraget.

Mange spørgsmål var uafklarede inden salget.

Skulle alle aktiviteter i SSI sælges, eller var det kun de tabsgivende dele?

Skulle man også sælge vaccine-delen eller beholde den af hensyn til at være sikker på at have børnevacciner til rådighed?

For at afklare de mange tvivlsspørgsmål, rådførte man sig med et konsulentfirma og revisionsselskabet Price Waterhouse Coopers (PwC).           

PwC vurdere, at SSI kunne sælges for mellem 200 og 300 millioner kr.

Men salgsprocessen trak i langdrag, bl.a. på grund af usikkerhed om overdragelse af SSI’s IT-systemer og potentielle købere trak sig ud af forhandlingerne med staten.

Salgsbetingelserne forekom de potentielle købere for uklare og usikre.

Èn køber holdt ud til det sidste et malaysisk selskab, som skulle det vise sig var ejet af en mellemstor saudisk koncern Aljomaih.

Aljomaih fik nærmest foræret SSI for 15 mio. kr. Langt under den pris, som PwC havde anslået, at SSI kunne være solgt for.

Rigsrevisionen vurderer, at den danske stat er gået glip af mellem 1,3 -1,8 mia. kr.

Aljomaih underskrev kontrakten 2. februar 2016 og forpligtet sig til at betale en årlig husleje på 3 mio. kr. i 4 år. Endvidere forpligter Aljomaih sig til at fremstille børnevacciner i de næste 30 måneder.

 

Ekstrabladet afslører Aljomaih-koncernens tvivlsomme bankforbindelse.

Ekstrabladet har efterfølgende undersøgt Aljomaih-koncernen og fundet frem til, at den har en yderst tvivlsom bankforbindelse, Argarita.

Bankvirksomhed i Saudi-Arabien er underkastes sharia-lovgivning, som også regulerer driften af banker.

Tvivlsomme personer på den yderste islamistiske fløj skal have siddet, henholdsvis sidder i bankens sharia-afdeling.

 

Spørgsmål efter Rigsrevisionens rapport.  

Følgende spørgsmål rejser sig efter Rigsrevisionens rapport:

Hvorfor blev kun den ene mulighed - salg - undersøgt ordentligt?

Hvorfor blev salgsprocessen ikke forberedt i god tid inden salget, så SSI langsomt mistede sin reelle værdi og til sidst blev solgt for en slik?

Hvorfor blev den eneste tilbageværende køber Aljomaih-koncernen ikke grundigt undersøgt for sine relationer til ekstreme islamister?

Man fristes til at konkludere, at lysten til at privatisere en offentlig virksomhed som ISS har været større end det politiske klarsyn og nøgternhed, som burde have ligget til grund for et evt. salg.

Man fristes endvidere til at mene, at politikernes kræmmermentalitet har været lige så afgørende for dem som deres ideologiske holdning.  

 

Kilder:

http://rigsrevisionen.dk/nyheder/2018/januar/beretninger-til-statsrevisorerne/

http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Om_ministeriet/2018/Januar/Rigsrevisionens-beretning-SSI-salg.aspx

https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/sharia-sheik-koeber-statens-vaccinefabrik/6529301