27-12-2017

Stefan Hindsberger in memoriam.

Nyheden om Stefan Hindsbergers død har først nået mig dags dato.

Det er med sorg og beklagelse, at jeg i dagbladet Informations ”Moderne Tider” 25. november 2017 læser, at min forhenværende kollega fra KVUC Stefan Hindsberger alt for tidligt er afgået ved døden.

Stefan Hindsberger blev kun 38 år og døde - ifølge nekrologen i dagbladet Information - for egen hånd.  

Stefan og jeg var kollegaer på Københavns Voksenuddannelsescenter (KVUC).

Stefans fag var spansk og historie, (og vist nok også tysk). Vi havde historie til fælles.

Jeg er i dag glad for at kunne sige, at jeg i min selvbiografi: ”Palle alene i verden. Fra pæn dreng til rebel. En personlig og politisk biografi” - som er udkommet på forlaget Underskoven 2013 - omtaler Stefan Hindsberger som min kollega.

 

Historielærernes teamwork på KVUC.  

Historielærerne på KVUC enedes om at lave en række udkast til undervisningsforløb til fælles brug, som skulle lette den enkeltes arbejdsbyrde med alene at tilrettelægge mange forløb til den to-årige HF-uddannelse.

Som led i dette teamwork blandt historielærerne enedes Stefan og jeg om at udarbejde et udkast til et forløb om nazisme og fascisme i mellemkrigstiden i Europa.

Vort teamwork forløb forbilledligt. Hurtigt og effektivt fremkom Stefan og jeg med vort udkast til et forløb, som blev lagt på historielærernes interne side.

Jeg er i dag glad for at kunne sige, at jeg i den selvbiografi, som jeg skrev efter min tid på KVUC ”Pallealene i verden. Fra pæn dreng til rebel. En personlig og politisk biografi”. Underskoven - at jeg på siderne 386-387 omtaler mit og Stefans fortrinlige samarbejde i historikergruppen på KVUC.

Også i anden sammenhæng omtaler jeg Stefans ivrige medvirken i historikergruppens studietur til Spanien i foråret 2010.

Her forpligtede deltagerne sig til at lave korte oplæg for gruppen af historielærere om de seværdigheder, som gruppen i fællesskab havde planlagt hjemmefra.

 

Stefan som publicist.

Lørdag 1.maj 2010 lavede Stefan et fantastisk inspirerende oplæg om Madrids forskellige bydele og mere generelt om Spaniens nyere historie efter Francisco Francos fald i 1975.

Stefan kunne henvise til sin i Arbejderbevægelsens tidsskrift trykte artikel ”PSOE og udviklingen af den spanske velfærdsstat efter 1975”. Arbejderhistorie nr. 1. 2005. pp. 18-32.

Stefan havde et stort kendskab til velfærdsstatsteorier og hans artikel indeholdt en righoldig litteraturliste med bøger om velfærdsteorier. Stefan var således begejstret for danske Gøsta Esping Andersens videreudvikling af velfærdsstatsteorierne om en særlig ”sydeuropæisk” variant (jf. min selvbiografi, pp. 390-391).  

Stefan var for mig ikke bare en god kollega. Han var mere end det.

Stefan lod sig aldrig mærke med, at han som ung gymnasieelev fik konstateret en kræftsvulst i hjernen. Det influerede tilsyneladende ikke på hans gode humør.

Stefan var usædvanlig selskabelig og altid god for en frisk bemærkning - såvel i faglige som i selskabelige sammenhænge.

Stefan var en afholdt underviser hos sine kursister og i øjenhøjde med dem. Til trods for sin store viden i sine fag, så han aldrig ned på sine kursister og undervurderede ikke deres evner og glædede sig over deres læringsmæssige progression.   

Stefan formåede at bevare balancen mellem det løsslupne og morsomme og det fagligt seriøse, hvilket kom hans kursister til gode.  

Til trods for at jeg i 2013 gik på efterløn og derfor ikke har haft daglig kontakt med Stefan siden, er Stefan ikke forsvundet ud af min hukommelse. Stefan har gjort et varigt indtryk på mig.

Han dukker af og til op i min hukommelse, nå jeg i ensom majestæt forcerer bjergene på den lille kanariske ø Fuerteventura.

 

 

Kilde: 

Dagbladet Information. Moderne tider. Et liv er forbi. Stefan Hindsberger.25. november 2017.