10-11-2017

At stemme eller ikke stemme.

Ideelt set burde enhver borger påskønne de rettigheder, som et demokratisk samfund giver ham eller hende som at stemme til et demokratiske valg.

Ideelt set burde alle påskønne den stemmeret, som generationer før dem har tilkæmpet sig og som deres efterkommere nu kan nyde godt af.

Men jeg er bange for, at dette ikke helt svarer til virkeligheden.

En høj stemmeprocent er med til at legitimere demokratiske valg - og så længe stemmeprocenten er høj er der vel ikke grund til at bekymre sig?

Der er imidlertid meget der tyder på, at vælgernes interesse og engagement er faldende.

Hvem har skylden?

Et bonmot siger, at ”vælgerne har de politikere, som de fortjener”. De har jo selv valgt dem. Underforstået - de kunne jo bare vælge nogle andre.

Gang på gang stemmer vælgerne de samme håbløse kandidater ind i de parlamentariske forsamlinger.

Hvorfor gør de det?

Formodentlig fordi de ikke kan gennemskue det politiske spil, som politikerne gør deres bedste for at gøre uforståeligt og uigennemskueligt for vælgerne.

Er det så indviklet? Næ, egentligt ikke.

Men det kræver selvfølgeligt, at man bruger tid på at sætte sig en smule ind i de politiske forhold. Og det orker mange ikke. Enten på grund af manglende interesse eller engagement.

Politikerne hjælper heller ikke vælgerne. De er ofte uærlige og fremstiller sig selv som rene engle, der kun vil befolkningen det godt.

Ofte skjuler de deres politiske budskaber for at tiltrække så mange vælgere som muligt. De taler sjældent lige ud af posen, men pakker deres budskaber ind i smukke og floromvundne ord.

De fleste politikere har overladt det til tekniske eksperter (teknokrater) i forvaltningerne at udforme og gennemføre den ”økonomisk nødvendige” politik, som ikke forandrer sig uanset hvem der sidder ved roret.

Bedre bliver det ikke, at politikerne har gjort det svært for vælgerne at se forskel på de politiske partier.

Ideologi og klare holdninger står ikke højt på politikernes dagsorden. I stedet fører de konsensuspolitik - i et i stadig stigende grad konsensusdemokrati. Konsensus lig enighed.

Vælgerne er i stigende grad reduceret til statister i politikernes uigennemskuelige spil.

Men uanset demokratiets elendige tilstand bør vi forsat deltage som vælgere i politikernes fupdemokrati - uden illusioner om at kunne påvirke den politiske beslutningsproces synderligt gennem vores valgdeltagelse.

For tænkt hvis vi ikke havde denne mulighed. Så ville borgene for alvor være ilde stedt. Tænk bare på de mange steder i verden, hvor man ikke har demokrati - eller hvor demokratiet fungerer dårligt.

Mange steder i verden har man svært ved at afholde demokratiske valg, fordi magthaverne ikke ønsker det. De frygter politisk modstand og bekæmper den med hård hånd.

Så længe magthaverne begunstiger os med stemmeret og andre demokratiske rettigheder, bør vi udnytte den - velvidende at det næppe fører til større forandringer i positiv retning.

Udnyt din stemmeret, så længe du kan og giv det parti eller liste din stemme, som du finder ligger din politiske holdning nærmest.

Selvom politikerne har gjort det svært for vælgerne - og på ingen måde har bidraget til at gøre det nemmere at hitte rede i deres mange og manøvrer og intriger.