26-07-2017

Sverige: Politisk skandale.

Det svenske Vejdirektorat, Transportstyrelsen udliciterede i 2015 sin IT-opgaver til amerikanske IBM.

Da Sverige lige som Danmark er medlem af den Europæiske Union (EU) er alle offentlige myndigheder af EU-lovgivning forpligtet til at lægge sine ordrer af en vis størrelse i udbud.

Transportstyrelsen valgte det amerikanske IBM som leverandør af sine IT-opgaver.

Den svenske Transportstyrelse, som sorterer under Infrastrukturministeriet ligger bl.a. inde med oplysninger om identiteten på hemmelige agenter hos svensk politi, militær og efterretningsvæsen, som i sagens natur kun bør være tilgængelig for den svenske stat.

I forbindelse med udliciteringen af Transportstyrelsens IT-systemer i 2015 blev IBM’s medarbejdere sikkerheds-clearet for at undgå, at ”brodne kar” udleverer fortrolige oplysninger til uvedkommende.

Denne sikkerhedsclearing mente styrelsens daværende generaldirektør Maria Ågren at kunne dispensere fra, da IBM outsourcede en del af sin opgave til underleverandører i Østeuropa (Tjekkiet).

En intern revision i Transportstyrelsen satte allerede i 2015 spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden i den manglende sikkerhedsclearing og pegede på faren heri.

Også det svenske efterretningsvæsen SÄPO påpegede den manglende sikkerhed i omgangen med fortrolige oplysninger og krævede sikkerhedsbristen udbedret.

Da generaldirektør Maria Ågren sad advarslerne overhørig, forlangte det svenske efterretningsvæsen SÄPO en embedsmandsundersøgelse af styrelsens ”skødesløse omgang med fortrolige oplysninger”.

På grund af manglende agtpågivenhed blev Maria Ågren degraderet som generaldirektør og forflyttet til en anden stilling i regeringskancelliet.

Det er på nuværende tidspunkt uklart hvilke ministre, der blev underrettet - og hvornår.

Men flere socialdemokratiske ministre er indblandet i affæren, mens den borgerlige opposition vejret morgenluft - og overvejer et mistillidsvotum.

Mens den borgerlige opposition løber storm på den socialdemokratiske regering, efterlades borgerne med en undren, hvad der sker med det svenske ”folkhemmet”.

 

Hvor langt skal privatisering af offentlige ydelser gå?

Denne affære er blot en af mange eksempler på, hvordan det kan gå, når offentligt ejede institutioner udliciteres til private.

I dette tilfælde med mulige alvorlige konsekvenser for ”nationens sikkerhed”. Affæren og dens mulige følger burde få borgerlige og socialdemokratiske politikere til at tænke sig om en ekstra gang, næste gang de vælger at udsætte en offentlig virksomhed for privat konkurrence.

Det sker nok ikke, da begge slags politikere for længst har lagt sig fast på en politik, som hylder princippet om ”konkurrenceudsættelse”.

Konkurrenceudsættelse gavner først og fremmest private virksomheder - og ikke det offentlige.

I stedet for at bruge skatteborgernes penge på offentlige virksomheder, vælger man at lægge pengene i private virksomheders lommer. Der er der efterhånden et hav af eksempler på i den offentlige sektor.

Man fristes til at spørge de herrer politikere, om der overhovedet er en grænse for hvilke offentlige ydelser, som ikke bør udsættes for privat konkurrence.

Hvor går grænsen og hvor trækker de stregen i sandet? I princippet er der vel ingen grænse for hvilke hidtil offentlige ydelser, der ikke kan privatiseres. Kun ideologien sætter grænser.

Som liberalist er man vel villig til at lade hvad som helst privatisere?

Hvad kan f.eks. forhindre vor liberale transportminister Ole B. Olsen i at privatisere togdriften på alle togstrækninger i Danmark - og udbringningen af postpakker?

Måske skulle liberalister overveje at udlicitere fængselsvæsenet som i USA, så private virksomheder kunne tjene på en forøget kriminalisering. Det ville skæppe i kassen hos de private virksomheder, som kom med det bedste og billigste tilbud.

Efter devisen: Jo flere kriminelle, jo større fortjeneste.

Et flertal i Folketinget assisterer gerne med længere fængselsstraffe, så profitten øges.

 

Kilder:

Sebastian Kryger Kjeldtoft: Sådan endte svenske hemmelige agenters oplysninger i Rumænien. Dagbladet Information. 25. juli 2017.

http://www.expressen.se/nyheter/it-skandalen-pa-transportstyrelsen-det-hander-nu/