14-06-2017

Kommunal korruption.

Danmark har de sidste mange år ligget helt i top på Transparency Internationals anti-korruptionsindeks.

Det vil sige, at Danmark hører til blandt de mindst korrupte lande i verden. Det siger måske ikke så meget - i betragtning af at mange af de resterende lande på listen er præget af udtalt korruption.

Men Danmark kan dog ikke sige sig helt fri for korruption.

Aarhus kommune havde indtil for nylig en chef Claus Pedersen ansat i Natur og Vej Service, som kommunen rekrutterede fra et privat entreprenørselskab, NCC.

Claus Pedersen var navnet og han havde tilsyneladende ladet sig inspirere af Farums nu afdøde borgmester Peter Brixtoftes svindel med og misbrug af offentlige midler i Farum kommune.

En af Claus Pedersens forcer var hans tætte forbindelser til en række entreprenørselskaber, som Aarhus kommune entrerede med i bygge -og anlægssager.

Udover sit job som chef i Aarhus kommune havde Claus Pedersen i sin fritid et tillidshverv som bestyrelsesmedlem af badmintonklubben Triton i Aalborg. En af opgaverne for et frivilligt bestyrelsesmedlem i en idrætsklub er at skaffe sponsorstøtte til klubben.

På bedste Peter Brixtofte-vis føjede Claus Pedersen et ekstra beløb (returkommission) på regningen til entreprenørselskabet og sikrede derved Triton Aalborg sponsorstøtte (10.000 fra NCC).

Forvaltningen for Natur og Vej Service begik endvidere den utilgivelige fejl ikke at sende sine ordrer i udbud, således som det er påbudt ifølge EU-lovgivning.

Claus Pedersen begik således to (kriminelle) fejl: Han sendte ikke ordren i udbud. Han overfakturerede regningen (returkommission) og sendte det overskydende beløb til badmintonklubben Triton Aalborg.

I november 2016 indgik Aarhus kommune og Claus Pedersen en aftale om fratrædelse, som tildelte Claus Pedersen 1,4 millioner.

Var der virkelig ingen, som anede uråd om chefens højst mærkværdige fremgangsmåde ved det manglende udbud - og til hans returkommission til en forening, hvor han selv havde en post som bestyrelsesmedlem?

Mærkværdigvis ikke.

En helt anden sag om dårligt arbejdsmiljø i Afdelingen for Teknik og Miljø bragte sagen frem i lystet.

Medarbejderne formulerede allerede i 2013 et åbent brev til byrådet, hvori de påpegede det dårlige arbejdsmiljø.

Først på et møde mellem i december 2016 mellem Claus Pedersen og direktøren for det daværende Teknik og Miljø Erik Jespersen kom det ham for øre, at Claus Pedersens medarbejdere mente, at der var problemer med arbejdsmiljøet i afdelingen.

I marts 2017 måtte Arbejdstilsynet give en skriftlig påtale til afdelingen for bl.a. mobning.

Til trods for aftalen om fratrædelse fortsatte Claus Pedersen forsatte imidlertid sit misbrug af offentlige midler - nu med indkøb af tøj til på kommunens regning.

Kommunen satte et revisionsselskab til at undersøge eventuelle uregelmæssigheder i afdelingens praksis.

I november 2016 blev Claus Pedersen bortvist med øjeblikkeligt varsel - og måtte således vinke farvel til sin fratrædelsesgodtgørelse.

Det er næsten utænkeligt, at Aarhus Byråd med den socialdemokratiske borgmester Jacob Bundsgård i spidsen ikke har haft kendskab til Claus Petersens misbrug af offentlige midler - og ikke skulle have kendt til medarbejdernes utilfredshed med arbejdsmiljøet i afdelingen for Natur og Vej Service.

At offentligt ansatte enten selv modtager bestikkelse fra private firmaer som i tilfældet fra Region Sjælland - eller som i dette tilfælde fra Aarhus kommune misbruger borgernes skattepenge - er desværre ikke ukendt i dagens Danmark.

Hvis denne praksis griber om sig, vil Danmark dumpe længere ned på Transparency Internationals anti-korruptionsindeks.

 

Kilde:

Katrine Stampe Nielsen og Tobias Hansen Bødker: Vennetjenester, bestikkelse og en bortvist kommunal chef. Jyllandsposten,11. juni 2017.