07-06-2017

Britisk parlamentsvalg 8. juni 2017.

’Teresa May be’ mod ’Jeremy could be’ (Corbyn) kunne man lidt drilsk kalde duellen mellem de to topkandidater i det britiske valg 8. juni 2017.

May be” - vil Teresa May øge sit antal af konservative mandater i det britiske parlament, så hun som premierminister står stærkere i forhandlingerne med eurokraterne i Bruxelles om britisk exit.

Jeremy Corbyn ”could be” den leder af Labour, som bringer partiet tilbage på sporet som et socialistisk arbejderparti.

Ingen af delene er sikre, men valget 8. juni vil give en retningspil for hvordan det politiske liv vil udvikle sig i Storbritannien.

Får Teresa May en jordskredssejr, vil hun have sit bagland bag sig - og stå stærkt i de kommende forhandlinger med eurokratiet i Bruxelles.

Omvendt vil en mindre fremgang ikke tjene hendes formål, da May udelukkende gik til valg på at forøge sit mandattal i det britiske parlament.

Teresa May sprang til som ny partileder af det konservative parti, da partiets hidtidige leder David Cameron led nederlag ved en folkeafstemning om forsat britisk medlemskab af EU.

May må betragtes som en kompromiskandidat, da hun som indenrigsminister i Camerons regering støttede Camerons forsøg på at forhandle sig frem til særordninger for Storbritannien i EU.

May er således ikke nogen overbevist Brexit-tilhænger, men har som loyal partisoldat i det konservative parti påtaget sig hvervet som partileder og premierminister.

Corbyn blev af et flertal af medlemmerne i Labour valgt til at efterfølge en række partiledere, som alle stod til højre for ham.

Corbyn er i borgerlige medier - i England som i Danmark - blevet udskreget som ”ekstremt venstreorienteret”. Da det sete som bekendt afhænger af øjet der ser, forekommer Corbyn i den herskende klasses øjne ”ekstremt venstreorienteret”, hvilket han ikke er.

Corbyn ønsker blot at revitalisere Tony Blairs ”New Labour”, som var et småborgerligt middelklasseparti og bringe det tilbage på rette spor som et mere eller mindre klassisk socialistisk parti.

Corbyn ønsker at gøre Labour til et reelt alternativt til et konservativt parti, som er splittet mellem en pro-europæisk fløj og en britisk nationalistisk fløj.

Hvor langt han når i sine bestræbelser kan kun fremtiden vise. Afstemningsresultatet 8. juni vil give et fingerpeg herom.

Hvis ikke May opnår en betydelig vælgermæssig fremgang, hvilket giver sig udslag i en forøget antal mandater i parlamentet, vil hun have forskertset sit forehavende ved at udskrive i utide og må derfor træde tilbage, må man formode.

Hun overlader derfor partiet til indre rivninger mellem partiets to rivaliserende fløje - en pro-britisk og en mere pro-europæisk.

Til trods for sin vellykkede valgkamp opnår Labours Corbyn næppe et parlamentarisk flertal til at kunne danne regering uden om det konservative parti.

May har ført en elendig valgkampagne, hvor hun har holdt lav profil -og end ikke har turdet konfrontere sin modkandidat på valgmøder.

Med de seneste ugers terrorattentarer i London står den forhenværende indenrigsminister Teresa May svagt i valgkampen, da hun i sin regeringsperiode formindskede antallet af politibetjente med 20.000.

Endnu svagere står hun som en ikke overbevist Brexit-tilhænger i spidsen for et parti, som skal stå i spidsen for Brexit-forhandlinger med eurokraterne i Bruxelles.

Corbyns største svaghed, at han er trængt af højrefløjen i sit partis begejstring for EU - og ikke i valgkampen klart har taget afstand fra EU’s nedskæringspolitik og Euro-pagt.

Havde han taget klart afstand fra EU’s nedskæringspolitik og Europagten ville han på længere sigt stå stærkere, når han skal føre sine økonomiske mål ud i livet - og ikke være bundet af Europagtens bestemmelser om en bestemt økonomisk politik.

Det mest sandsynlige resultat er en kneben sejr til May, men som er langt fra det vælgermæssige jordskred, som hun havde håbet på.

Corbyn vil med et fremgangsrigt valgresultat stå styrket i sin kamp mod sit eget partis højrefløj - og på længere sigt kunne udfordre sin parlamentariske modstander i det konservative parti.