22-05-2017

Roskilde Banks krak - hvem har skylden?

I disse dage udspiller der sig et forunderligt skuespil i danske retssale.

Her skal fallitboet efter Roskilde Bank gøres op.

Efter bankens krak står en række tabere tilbage med håret i postkassen: aktionærer som i tiltro til bankens direktion optog et aktionærlån i sidste øjeblik. Låntagere som ikke fik overført deres uindfriede lån til andre villige banker.

Taberne har et uafsluttet regnskab med bankens direktion og bestyrelse for ikke i tide at have standset deres udlåns til (kendte) insolvente byggespekulanter.

Taberne har et uafsluttet regnskab med bankens direktion (og bestyrelse) for at have indgået kontrakter med direktionen, som gav dem option på at blive aflønnet efter aktiekursens stigning.

Der er således masser af anklagepunkter at hænge direktionen op på. Med et ord kunne man anklager dem for noget så fundamentalt som brud på god ”forretningskik” i bankverdenen.

Direktion og i nogen grad bestyrelse kan med rette beskyldes for en uansvarlig udlånspolitik, for at lide af grådighed og volumensyge.

Men ingen af disse anklagepunkter vil holde i retten, som ikke er sat til at varetage de uskyldige låneres og småspareres interesser. Men snarere sat til at beskytte bankernes uhæmmede profitbegær.

Bankens klienter skal ikke gøre sig håb om at få så meget som en klink tilbage af deres mistede aktier eller uindfriede lån af fallitboet Roskilde Bank. Allerhøjst kan statens indskydergaranti redde bankens kunder.

Roskilde Bank krakkede på et tidspunkt, hvor den finansielle krise endnu ikke for alvor var slået igennem - og den danske regering var således endnu ikke klar med en ”bankpakke”, som først kom senere.

 

Placering af skyldsspørgsmålet.

Da det stod klart, at det lidte tab ikke ville blive kompenseret på nogen måde, valgte nogle af Roskilde banks kunder at anlægge erstatningssager mod de ”ansvarlige” bankfolk.

De ”ansvarlige” bankfolk hyrede forsvarsadvokater, som nu i retssalene fremkommer med allehånde dårlige undskyldninger for, at bankens direktion og bestyrelse ikke kan gøres ansvarlig for bankens krak.

Forsvarsadvokaterne plæderer nu deres klienters uskyld i retten - og lægger ansvaret over på statens ”oprydningsselskab” Finansiel Stabilitet, som ifølge dem for det første var alt for længe om at gribe ind (over for Roskilde Banks uansvarlige långivning) - og for det andet ikke tilstrækkelig tydeligt råbte vagt i gevær over for bankens uhyrlige udlånspraksis.

Tilbage står en række ”uskyldige” medlemmer af Direktion og Bestyrelse, som ifølge forsvarsadvokaterne ikke kan - og ikke skal - gøres ansvarlig for deres vanvittigt dristige udlånspolitik, som i sidste instans førte til bankens insolvens og endelige krak.

Tilbage står en række tabere, som kan kigge langt efter deres mistede lån, opsparing og aktier.

Hvis der overhovedet kan udpeges nogen sejrherre er det det kapitalistiske samfundssystem, som gang på gang har formået at overleve selv de mest dybtgående økonomiske kriser - og alligevel er kommet helskindet ud af kriserne uden andet end overfladiske skrammer og som uanfægtet fortsætter - som om ingenting er hændt.

Det kan ikke blive ved med at gå godt på denne måde. En dag må det have en ende.    

 

http://sn.dk/Roskilde/Bankformands-forsvar-Der-var-ingen-faresignaler-at-se/artikel/654085

http://sn.dk/Roskilde/-Roskilde-Bank-gjorde-bare-som-alle-andre/artikel/654490

http://sn.dk/Roskilde/Hvis-han-slipper-hvorfor-er-vi-saa-sagsoegt/artikel/655931

http://sn.dk/Roskilde/Droppet-straffesag-bliver-brugt-i-Roskilde-Bank-sagen/artikel/655635

http://sn.dk/Roskilde/Sagsoegt-retter-skytset-mod-Finanstilsynet/artikel/655637

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinderne er tilsyneladende de mange ansvarlige bankfolk, hvis advokater bedyrer deres uskyld i de erstatningssager, som taberne har anlagt.

Forsvarsadvokater plæderer deres klienters uskyld i retten og med bind for det ene øje ser de kun deres klient uskyld og ikke deres medvirken i et ”systemisk” kollaps.

”Systemet” var skyld i krisen - ikke det enkelte direktionsmedlem eller bestyrelsen.  

Bankdirektør Niels Valentin Hansen undlod at informere bestyrelsen om sine vanvittige udlån til klienter, som langt fra var betalingsdygtige.

Som bankdirektør handlede han handlede i ”god tro”. Han ønskede at udvikle Roskilde Bank og få den til at ”vækste”.

Hvem kunne have forudsagt, at hele det finansielle system ville bryde sammen i efteråret 2008, og hvilke konsekvenser det ville få selv for de mindste banker?

Krakkede Roskilde Bank ikke før den finansielle krise for alvor slog igennem på verdeplan? Eller husker jeg forkert?

Og hvilken rolle spillede statens oprydningsselskab Finansiel Stabilitet? Burde Finansiel Stabilitet ikke have sat en stopper for Roskilde Banks mange hasarderede udlån inden banken krakkede?

Er det ikke snarere den indsatte kurator Søren K. Andersen man burde falde over?

Forsvarsadvokaterne spreder bevidst forvirring i deres højtbetalte forsvar for deres forsvarsløse og uskyldige klienter.

Ja, systemet var og er ansvarligt.

Man kan ikke laste den enkelte involverede for et helt samfunds laster. Man kan ikke gøre den enkelte finansielle investor (og udlåner) ansvarlig for systemets brister. Det er ikke den enkeltes skyld, at han lader sig indfange af kapitalismens ubønhørlige krav om profit og bliver fristet af hurtige og nemme gevinster.

Det er mærkværdigt nok ikke den enkeltes skyld, men ”samfundets skyld”.

Derfor er det heller ikke det enkelte direktionsmedlem eller det enkelte bestyrelsesmedlem som er ansvarlig for bankens krak, men hele systemets fejl. Det er det kapitalismens finansielle sektor, som er på anklagebænken - ikke den enkelte aktør.

Der er ikke tale om menneskejagt og karaktermord på nogen, ikke en gang på de største ”syndere” og ”skurke” i sagenom Roskilde Banks krak.

Der er således heller ikke tale om, at domstolene skal placere skylden på nogen af de ansvarlige. Thi, der hvor et helt kapitalistisk samfund er skyldigt, er ingen rigtig skyldig.