22-05-2017

Borgmester og museumsdirektør - som pot og pande.

Størstedelen af året ånder den sjællandske provinsby Roskilde idyl, men i sidste uge kom byens borgmester Joy Mogensen og byens museumsdirektør Frank Birkebæk på forsiden af dagbladet Politiken.

Den provinsielle idyl blev med ét forvandlet til opstandelse i byen.

Politiken kunne afsløre, at arbejdsmiljøet på byens museum var elendige.

Dagbladet Politiken havde gravet en gammel historie frem fra gemmerne.

Allerede i 2015 havde Magisterbladet bragt en artikel om det elendige arbejdsmiljø på Roskilde Museum under Frank Birkebæks ledelse.

Dette var måske til at leve med for byens borgere, der netop er blevet ”begavet” med et moderniseret Roskilde Museum på den anden side af Skt. Olsgade i den for længst nedlagte brandstation, hvis ikke det var fordi byens socialdemokratiske borgmester Joy Mogensen er bestyrelsesformand for Roskilde Museum.

Frank Birkebæk har som museumsdirektør stået i spidsen for at få anlagt en brostensbelagt vej, som fører fra byens hovedstrøg til det moderniserede museum.

Birkebæk har endvidere formået at få bygget et rockmuseum i den østlige del af byen - tæt på den plads hvor Roskilde Festivalen afholdes.

Frank Birkebæk har som museumsdirektør spillet en vigtig rolle for byens image som en kulturby.

 

Nu er det tilsyneladende slut med idyllen i Roskilde.

Borgmester og museumsdirektør har kørt tæt parløb, når det drejer sig om at brande Roskilde som en uddannelses -og kulturby.

Den socialdemokratiske borgmester har et godt forhold til byens erhvervsliv - og danner flertal i byrådet sammen Venstre og Det konservative Folkeparti.

Nu har hun som bestyrelsesformand for Roskilde Museum bragt sig i et modsætningsforhold til museets medarbejderne ved at undlade at reagere på advarselssignaler - afgivet af medarbejderne i en arbejdspladsvurdering i efteråret 2014.

Her sad hun - som bestyrelsesformand - en arbejdsmiljørapport overhørig, hvori medarbejderne udtalte en skarp kritik af arbejdsforholdene på deres arbejdsplads.

Ikke blot sad hun kritikken overhørig, men bakkede i stedet 100% op om sin museumsdirektørs autoritære ledelsesstil.

Museets ledelse begik således flere fodfejl: Arbejdsmiljøudvalget undlod ifølge Magisterbladet at tilsende medarbejderne resultatet af rapporten førend hen på foråret 2015 og det til med i en for ledelsen ”forskønnet” udgave.

Begge dele er stærkt kritisabelt, hvis man mener noget alvorligt med medarbejderindflydelse på arbejdets tilrettelæggelse.

Nu sidder borgmester Joy Mogensen tilbage i suppedasen, mens Frank Birkebæk kan se frem til sin pension 1. august 2017 og en pæn sum penge (750.000).

Joy Mogensen og Frank Birkebæk har nydt godt i hinandens selskab i deres fælles bestræbelser på, at brande Roskilde som en kultur -og uddannelses by.

Dette parløb synes nu at være til en ende.   

   

Kilder:

http://magisterbladet.dk/magisterbladet/2015/072015/072015_p39

http://magisterbladet.dk/magisterbladet/2015/072015/072015_p34

http://politiken.dk/kultur/art5956571/Borgmester-om-problemer-p%C3%A5-rockmuseum-Vi-skulle-have-grebet-ind