18-05-2017

Tavshedens kultur.

Onsdag 17. maj kan Dagbladets Sjællandsredaktion fortælle om to historier om den tavshedens kultur, som efterhånden længe har præget det offentlige liv i Danmark.

Tavshedens kultur har øjensynligt bemægtiget sig den offentlige forvaltning og offentlige arbejdspladser. Folkevalgte Freddy Blak, Region Sjælland er af anklagemyndigheden blevet tiltalt efter Straffelovens paragraf 152 om ”uberettiget videregivelse af fortrolige oplysninger” til en journalist på Weekendavisen.

Freddy Blak skal have gjort sig skyldig i at have sendt en e-mail til journalisten, hvori han havde vedhæftet en fil med en intern revisionsrapport om Atea-sagen.

Statsmagtens repræsentant, anklagemyndigheden er åbenbart mindst lige så interesseret i at straffe budbringeren - som at straffe de egentligt skyldige i sagen.

Flere offentligt ansatte i Region Sjælland er tidligere dømt for at have taget imod bestikkelse fra IT-virksomheden Atea ved køb af udstyr. Såvel som ansatte i Atea er dømt for at have bestukket ansatte i Region Sjælland med udlandsrejser og gratis udstyr.

 

Fuld offentlighed i forvaltningen?

Man skulle mene, at offentligheden - borgere og medier - skulle have uindskrænket adgang til alle dokumenter i sagen.

En forudsætning for fuld offentlighed i forvaltningen er uhindret adgang også til interne revisionsrapporter, for offentligheden. Intet burde kunne hemmeligholdes for borgerne og medierne.

Hvordan skulle medierne ellers udøve sin funktion som offentlighedens vagthund?

I stedet rettes bager for smed og den retskafne Freddy Blak hænges ud som kriminel. I stedet burde offentligheden have koncentreret sig om den omsiggribende korruption i det danske samfund.

Offentligt ansatte embedsmænd lader sig bestikke og private leverandører bruger bestikkelse. Hvis det griber om sig i Danmark, vil Danmark rykke længere ned på listen over lande, hvor bestikkelse ikke forekommer.

Tavshedens kultur gør sig ikke bare gældende i den offentlige forvaltning, men er også udbredt på danske arbejdspladser.

 

Ytringsfrihed for offentligt ansatte?

Dagbladet kan samme dag berette om en portørRoskilde Sygehus, som mistede sit job, fordi han på sin arbejdsgivers Facebook-side skrev en kommentar - i et ikke særligt urbant sprog, hvor han kritiserede sin arbejdsgiver for ikke at tage ansvar for arbejdets tilrettelæggelse.

Portøren gav bramfrit udtryk for sin utilfredshed med sin ledelse på sygehuset - og modtog derefter en opsigelse for at have udtryk sin uforbeholdne mening på tryk.

Portørens fagforening FOA (Fag og Arbejde) tog sagen op og forlangte erstatning for uberettiget fyring med den begrundelse, at det ikke bør være en fyringsgrund at give udtryk for sin mening.

Efter en faglig voldgift mellem fagforeningen og sygehusejeren Region Sjælland modtog den fyrede portør en erstatning på 125.000 kr.

Hvilket må siges at være en pauver erstatning for at have mistet sit arbejde. Burde den ”progressive” fagforeningsformand i FOA Dennis Kristensen ikke have kæmpet for at få den fyrede portør genansat, hvis han virkelig sætter ytringsfrihed så højt, som han hævder i dagens avis?

Konklusion: Det står sløjt til med ytringsfriheden i dagens Danmark. Ikke ret mange står klar til at sætte hårdt mod hårdt

-       og forsvare offentlighedens muligheder for at kigge en regional forvaltning i sømmene i en sag, som fortjener offentlighedens interesse.

-       og forsvare en lønmodtagers ret til at ytre sig - uden fare for at skulle miste sit job.

Kun vælgerne til regionerne og medlemmer af fagforeningerne kan ændre dette og undgå korrupte embedsmænd og hensynsløse arbejdsgivere på sygehusene.

 

Kilde:

Martin Pedersen: Freddy Blak tiltales for læk af notat i Atea-sag. Dagbladet 17. maj 2017

Simon Christensen: Blev fyret for Facebook-opslag - nu får han erstatning. Dagbladet. 17. maj 2017