17-05-2017

Mysteriet om de forsvundne skattemilliarder.

Hvem har åbnet kassen for ukendte skattespekulanter og tømt Skatteministeriet for ressourcer?

Det har mindst 9 ansvarlige ministre fra 4 forskellige partier: 3 fra Venstre, 3 fra SF, en radikal og en socialdemokrat.

Man kunne sikkert gå længere tilbage end 2004 for at finde flere skyldige.

Hvorfor har ikke en eneste af de 9 ministre råbt vakt i gevær, når skattekronerne enten ikke blev opkrævet på grund af manglende ressourcer eler fossede ud af statskassen på grund af manglende agtpågivenhed?

Er en af årsagerne til, at det har taget så lang tid før der endeligt ser ud til at blive gjort noget ved sagen den, at alle 4 partiers ministre er sovset ind i Skatteministeriet mangelfulde skatteopkrævning eller manglende kontrol med udbetalinger?

Holder alle tidligere 9 ansvarlige ministre hånden over hinanden og havde de hellere set, at sagen var blevet fejet ind under gulvtæppet?

Sagen er omgærdet af megen mystik og det er højst tvivlsomt om en kommission nogensinde vil finde frem til de dybereliggende årsager til mystikken.

Sagen er på mange måder principiel.

Mest fordi den stiller spørgsmålstegn ved hvor den danske skattefinansierede velfærdsmodel er på vej hen.

Er der virkeligt tale, at nogle ministre - mere eller mindre bevidst - har undladt at give Skatteministeriet tilstrækkeligt med ressourcer til at kunne varetage sin opgaver?

Har vi at gøre med en række ministre, som i virkeligheden ønsker at undergrave den skattefinansierede skandinaviske velfærdsmodel ved systematisk at udhule den offentlige sektor?

Noget kunne tyde på det. Hvordan ellers forklare, at de 9 ministre intet har foretaget sig for at standse den systematiske udhuling af Skatteministeriets ressourcer?

Først efter adskillige skandaler fandt et folketingsflertal anledning til at se nærmere på den største offentlige skandale i det 21.århundrede. 

Beløbet 100 milliarder er astronomisk stort - og er lig 10 % af de samlede offentlige udgifter i et år.

Det forekommer helt til grin, at partiernes årligt tilbagevendende forhandlinger om fordeling af de offentlige udgifter på finansloven drejer sig om lige så mange penge.

Kommer der noget ud en undersøgelseskommission? Sandsynligvis meget lidt.

Ingen af de ansvarlige partier er reelt interesseret i en afdækning af de dybereliggende årsager til skattesjusket.

Det ville indebære, at der skulle rodes op i alt for gamle sager - og ingen af de 9 ministre ville fremstå som de rene engle, højst som politisk skurke, som Folketinget og medierne burde have holdt bedre øje med.

Nu mangler vi bare, at konklusionen på undersøgelsen bliver, at også skatteopkrævning skal privatiseres. Konsulentrapporten er allerede bestilt i Finansministeriet.